Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Spotřební daň z minerálních olejů na výrobu tepla a její vrácení

Kdo může požadovat vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla? Může uvedený nárok uplatňovat dodavatel minerálních olejů, nebo tento nárok může uplatňovat zákazník, který je vlastníkem topného zařízení na výrobu tepla?

Spotřební daň z minerálních olejů na výrobu tepla a její vraceni.jpg
Datum článku: 14. 11. 2016

Jak zjistila Finanční správa ČR, dochází při uplatňování nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla k chybnám v uplatňování tohoto nároku.

V uvedených případech většinou požaduje vrácení spotřební daně dodavatel minerálních olejů, který z titulu uvedené činnosti vystupuje jako dodavatel tepla poskytovaného zákazníkovi. Jenže dodavatel minerálních olejů nevykonává činnost, kterou vykonává dodavatel tepla, ale dodává pouze surovinu pro výrobu tepla.

Množství tepla skutečně spotřebovaného zákazníkem nelze odvozovat od litrů spotřebovaného topného oleje, ale velmi často k takovému postupu v praxi dochází.

Pouze zákazníkovi náleží vrácení spotřební daně za spotřebované teplo z minerálních olejů

Ve vztahu mezi dodavatelem topných olejů a zákazníkem odebírajícím teplo nedochází k přímému dodávání tepla, ale dochází pouze k dodání oleje. Tedy ne energie, ale suroviny, ze které nelze stanovit skutečnou spotřebu tepla zákazníkem. Na vrácení spotřební daně z topných minerálních olejů má nárok pouze zákazník po provedení propočtů z dokladů o skutečně spotřebovaném teple.


 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

O vrácení DPH ze zahraničí je třeba požádat do 2. října 2017

O vrácení DPH ze zahraničí je třeba požádat do 2. října 2017

Datum článku: 13. 09. 2017

Daň z přidané hodnoty se musí nejen platit, ale řádní plátci mohou také žádat o její vrácení. O vrácení…

Více informací
Odklad elektronické evidence tržeb a snížení spotřební daně u piva nemají smysl

Odklad elektronické evidence tržeb a snížení spotřební daně u piva nemají smysl

Datum článku: 14. 11. 2016

Na pátečním jednání poslanecké sněmovny se znovu objevil návrh na odklad elektronické evidence tržeb, a k tomu…

Více informací
Nižší spotřební daň na pivo jako náplast za trampoty s elektronickou evidencí

Nižší spotřební daň na pivo jako náplast za trampoty s elektronickou evidencí

Datum článku: 09. 11. 2016

Proces elektronické evidence tržeb se pro první skupinu podnikatelů rozjede již prvního prosince 2016 a ostatní se…

Více informací
 Spotřebních daň přináší státu více peněz, ale kamenem úrazu je administrativa

Spotřebních daň přináší státu více peněz, ale kamenem úrazu je administrativa

Datum článku: 07. 11. 2016

Výběr daní a administrativa, to je velmi citlivá problematika. Úsilí o snížení administrativní zátěže…

Více informací