Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Srážková daň zahrnutá do daňového přiznání

Ve zdaňovacím období 2014 máme zcela novou možnost. Tou možností je zahrnutí srážkové daně do daňového přiznání. Toto se týká zejména příjmů z dohod o provedení práce s měsíční odměnou nepřesahující 10 000 Kč a vyplacených autorských honorářů. Zahrnutím srážkové daně do daňového přiznání může poplatník ušetřit.

Srážková daň zahrnutá do daňového přiznání.jpg
Datum článku: 23. 02. 2015

Příjmy z dohody o provedení práce a daň

Podle § 6 odstavce 4 zákona o daních z příjmů jsou příjmy plynoucí z dohody o provedení práce jejichž souhrnná výše nepřesáhne za kalendářní měsíc u jednoho plátce 10 000 Kč hodnoceny, jako příjmy se samostatným základem daně podléhající zvláštní sazbě daně. To platí v případě, když zaměstnanec u tohoto plátce nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odstavce 4,5 nebo 7, anebo nevyužije ustanovení § 36 odstavce 7.

Pokud tedy zaměstnanec nepodepíše růžové prohlášení, je jeho příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč zdaněn srážkovou daní. Srážková daň je v takovém případě daní konečnou a uvedené příjmy se pak již do daňového přiznání nezahrnují. V případě, že však zaměstnanec po skončení zdaňovacího období podepíše Prohlášení dodatečně u svého posledního zaměstnavatele, může uplatnit slevu na dani a zaměstnavatel provede roční zúčtování. V případě, že jde o dohodu, kde měsíční odměna přesáhne částku 10 000 Kč, pak už příjem podléhá dani zálohové a základem daně je standardně superhrubá mzda.

Co udělá poplatník když nechce přijít o slevu na dani ?

Poplatník samozřejmě příjmy zdaněné srážkovou daní již nemusí dále zúčtovávat čímž, ale přijde o šanci uplatnit slevy na dani a získat případný přeplatek.

Jednou z možností bylo podepsat do 16.února 2015 dodatečně Prohlášení k dani u svého posledního zaměstnavatele. Toto prohlášení by platilo i za období kdy Prohlášení podepsáno nebylo a příjmy byly zdaněny srážkovou daní, to by však platilo pouze při splnění podmínky, že ve stejném období nebylo Prohlášení podepsáno u jiného plátce.

Variantou, která povede k možnosti uplatnění slev, je podání daňového přiznání. Do přiznání se pak zahrnou příjmy zdaněné daní zálohovou i daní srážkovou. To lze provést prostřednictvím tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2014.“ Pro srážkovou daň musí být použit ještě speciální tiskopis s názvem „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce za zdaňovací období 2014.“ Potvrzení vydávají na žádost všichni zaměstnavatelé, u kterých měl zaměstnanec v uvedeném období zdanitelné příjmy.

Kam s příjmy zdaněnými srážkovou daní v přiznání

Všechny příjmy které byly zdaněny srážkovou daní se sečtou a uvedou na druhé straně tiskopisu daňového přiznání do řádku 31, kde budou uvedeny i ostatní příjmy sražené daní zálohovou dle § 6 zákona o daních z příjmů. Daň sražená srážkou se uvede do řádku 87a daňového přiznání, zálohová daň (po slevách na dani) ze závislé činnosti do řádku 84.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nevrácený přeplatek na dani z příjmů je nutno si ještě v roce 2018 vyžádat znovu

Nevrácený přeplatek na dani z příjmů je nutno si ještě v roce 2018 vyžádat znovu

Datum článku: 02. 05. 2018

V případě vracení přeplatku na dani z příjmů může nastat i nepříjemná situace, že poplatník peníze zpět…

Více informací
Příjmy z internetových platforem musí být také v přiznání k dani

Příjmy z internetových platforem musí být také v přiznání k dani

Datum článku: 27. 03. 2018

Podnikání prostřednictvím internetových platforem, kterým je nejčastěji poskytování nejrůznějších sdílených…

Více informací
Placení či neplacení záloh na daň určuje výše poslední daňové povinnosti

Placení či neplacení záloh na daň určuje výše poslední daňové povinnosti

Datum článku: 21. 03. 2018

Co se daňových povinností týče, musí být poplatník pořád ve střehu, protože termíny úkolů na sebe navazují…

Více informací
Daň u prodeje nemovitosti. E-shop Lidlu s pozitivy i negativy. Řemeslník beze cti

Daň u prodeje nemovitosti. E-shop Lidlu s pozitivy i negativy. Řemeslník beze cti

Datum článku: 18. 09. 2017

Platba daně může být při prodeji nemovitosti záležitostí, které se nelze vyhnout, ale může nastat i situace…

Více informací