Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyúčtování srážkové daně musí mít zaměstnavatelé hotovo do 1. dubna 2022

Vyúčtování daní musí mít zaměstnavatelé hotovo vždy v zákonem stanovených lhůtách a platí to také v roce 2022. Uvedené se týká také daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům v roce 2021 vypláceli příjmy v daném režimu srážkové daně, musí mít vyúčtování podáno nejpozději do pátku 1. dubna 2022, aby měli povinnost splněnu v termínu.

Vyúčtování srážkové daně musí mít zaměstnavatelé hotovo do 2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2022

Zaměstnavatelé, kteří mají povinnost podat finančnímu úřadu vyúčtování příjmů svých zaměstnanců zdaňovaných v roce 2021 srážkovou daní, mají na splnění povinnosti čas jen do 1. dubna 2022

Lhůty pro splnění povinností plynou neúprosně rychle a je nutné si je vždy hlídat, protože jinak většinou hrozí nepříjemnosti s úřady a institucemi. Konec jedné z takových lhůt se právě blíží zaměstnavatelům, kteří měli či mají zaměstnance, jimž během roku 2021 vypláceli příjmy zdaňované srážkovou daní podle zvláštní sazby čili příjmy dle § 36 zákona o daních z příjmů. Uvedeným zaměstnavatelům ukládá zákon o daních z příjmů povinnost provést vyúčtování srážkové daně z těchto příjmů a odevzdat toto vyúčtování příslušnému finančnímu úřadu. Toto vyúčtování za rok 2021 musí být podáno do pátku 1. dubna 2022, ať už jej bude zaměstnavatel podávat v klasické listinné podobě nebo elektronicky.

Podání je třeba vždy provést na k tomu účelu určeném formuláři. Pro zdaňovací období roku 2021 jde o formulář MFin 5466 vzor č.18.

Vyúčtování srážkové daně čili daně, která se z takto zdaňovaných příjmů odvádí, se správci daně odvádí na účet s předčíslím 7720.

V režimu srážkové daně bývají většinou zdaňovány příjmy zaměstnanců zaměstnávaných na dohody mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ s odměnou do limitu bez podepsaného prohlášení k dani. Srážkové dani, však podléhají i příjmy fyzických osob z podílů na zisku společnosti s ručením omezeným nebo příjmy z dividend od akciových společností pokud plynou od českých akciových společností. I tyto popsané příjmy musí být tedy vždy řádně zdaněny srážkovou daní a týká se jich tedy vyúčtování.

Zaměstnanci, kteří dostávají příjmy zdaněné srážkovou daní, již daně řešit nemusí, protože jejich příjem již byl definitivně zdaněn a mají už čistý příjem nepodléhající daňové povinnosti

Na závěr si zde připomeňme, že zaměstnanci, kteří od svého zaměstnavatele dostávají příjem či příjmy zdaněné popsanou srážkovou daní, se již u těchto příjmů o daňové povinnosti starat nemusí a nemusí takový příjem uvádět do daňového přiznání.

Příjmy zdaňované touto srážkovou daní podle zvláštní sazby jsou vždy zdaňovány u toho, kdo je vyplácí, tedy v daném případě u zaměstnavatele a zaměstnanec již dostává příjem řádně zdaněný čili čistý. Celou odpovědnost za správné sražení daně u uvedeného příjmu i za odvod této daně do státního rozpočtu má v daném případě zaměstnavatel.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Datum článku: 14. 09. 2023

Pokud končí pracovněprávní vztah zaměstnavatele a zaměstnance, má zaměstnavatel ze zákona vždy povinnost vystavit…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Datum článku: 11. 09. 2023

Zaměstnanec, který se rozhodne okamžitě ukončit pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, protože mu zaměstnavatel…

Více informací