Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyúčtování srážkové daně musí mít zaměstnavatelé hotovo do 1. dubna 2022

Vyúčtování daní musí mít zaměstnavatelé hotovo vždy v zákonem stanovených lhůtách a platí to také v roce 2022. Uvedené se týká také daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům v roce 2021 vypláceli příjmy v daném režimu srážkové daně, musí mít vyúčtování podáno nejpozději do pátku 1. dubna 2022, aby měli povinnost splněnu v termínu.

Vyúčtování srážkové daně musí mít zaměstnavatelé hotovo do 2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2022

Zaměstnavatelé, kteří mají povinnost podat finančnímu úřadu vyúčtování příjmů svých zaměstnanců zdaňovaných v roce 2021 srážkovou daní, mají na splnění povinnosti čas jen do 1. dubna 2022

Lhůty pro splnění povinností plynou neúprosně rychle a je nutné si je vždy hlídat, protože jinak většinou hrozí nepříjemnosti s úřady a institucemi. Konec jedné z takových lhůt se právě blíží zaměstnavatelům, kteří měli či mají zaměstnance, jimž během roku 2021 vypláceli příjmy zdaňované srážkovou daní podle zvláštní sazby čili příjmy dle § 36 zákona o daních z příjmů. Uvedeným zaměstnavatelům ukládá zákon o daních z příjmů povinnost provést vyúčtování srážkové daně z těchto příjmů a odevzdat toto vyúčtování příslušnému finančnímu úřadu. Toto vyúčtování za rok 2021 musí být podáno do pátku 1. dubna 2022, ať už jej bude zaměstnavatel podávat v klasické listinné podobě nebo elektronicky.

Podání je třeba vždy provést na k tomu účelu určeném formuláři. Pro zdaňovací období roku 2021 jde o formulář MFin 5466 vzor č.18.

Vyúčtování srážkové daně čili daně, která se z takto zdaňovaných příjmů odvádí, se správci daně odvádí na účet s předčíslím 7720.

V režimu srážkové daně bývají většinou zdaňovány příjmy zaměstnanců zaměstnávaných na dohody mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ s odměnou do limitu bez podepsaného prohlášení k dani. Srážkové dani, však podléhají i příjmy fyzických osob z podílů na zisku společnosti s ručením omezeným nebo příjmy z dividend od akciových společností pokud plynou od českých akciových společností. I tyto popsané příjmy musí být tedy vždy řádně zdaněny srážkovou daní a týká se jich tedy vyúčtování.

Zaměstnanci, kteří dostávají příjmy zdaněné srážkovou daní, již daně řešit nemusí, protože jejich příjem již byl definitivně zdaněn a mají už čistý příjem nepodléhající daňové povinnosti

Na závěr si zde připomeňme, že zaměstnanci, kteří od svého zaměstnavatele dostávají příjem či příjmy zdaněné popsanou srážkovou daní, se již u těchto příjmů o daňové povinnosti starat nemusí a nemusí takový příjem uvádět do daňového přiznání.

Příjmy zdaňované touto srážkovou daní podle zvláštní sazby jsou vždy zdaňovány u toho, kdo je vyplácí, tedy v daném případě u zaměstnavatele a zaměstnanec již dostává příjem řádně zdaněný čili čistý. Celou odpovědnost za správné sražení daně u uvedeného příjmu i za odvod této daně do státního rozpočtu má v daném případě zaměstnavatel.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Datum článku: 19. 05. 2022

Každý zaměstnavatel se samozřejmě snaží mít přehled o dění ve firmě a také nejrůznějšími způsoby motivuje…

Více informací
Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Datum článku: 12. 05. 2022

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani…

Více informací