Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyúčtování srážkové daně musí mít zaměstnavatelé hotovo do 1. dubna 2022

Vyúčtování daní musí mít zaměstnavatelé hotovo vždy v zákonem stanovených lhůtách a platí to také v roce 2022. Uvedené se týká také daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům v roce 2021 vypláceli příjmy v daném režimu srážkové daně, musí mít vyúčtování podáno nejpozději do pátku 1. dubna 2022, aby měli povinnost splněnu v termínu.

Vyúčtování srážkové daně musí mít zaměstnavatelé hotovo do 2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2022

Zaměstnavatelé, kteří mají povinnost podat finančnímu úřadu vyúčtování příjmů svých zaměstnanců zdaňovaných v roce 2021 srážkovou daní, mají na splnění povinnosti čas jen do 1. dubna 2022

Lhůty pro splnění povinností plynou neúprosně rychle a je nutné si je vždy hlídat, protože jinak většinou hrozí nepříjemnosti s úřady a institucemi. Konec jedné z takových lhůt se právě blíží zaměstnavatelům, kteří měli či mají zaměstnance, jimž během roku 2021 vypláceli příjmy zdaňované srážkovou daní podle zvláštní sazby čili příjmy dle § 36 zákona o daních z příjmů. Uvedeným zaměstnavatelům ukládá zákon o daních z příjmů povinnost provést vyúčtování srážkové daně z těchto příjmů a odevzdat toto vyúčtování příslušnému finančnímu úřadu. Toto vyúčtování za rok 2021 musí být podáno do pátku 1. dubna 2022, ať už jej bude zaměstnavatel podávat v klasické listinné podobě nebo elektronicky.

Podání je třeba vždy provést na k tomu účelu určeném formuláři. Pro zdaňovací období roku 2021 jde o formulář MFin 5466 vzor č.18.

Vyúčtování srážkové daně čili daně, která se z takto zdaňovaných příjmů odvádí, se správci daně odvádí na účet s předčíslím 7720.

V režimu srážkové daně bývají většinou zdaňovány příjmy zaměstnanců zaměstnávaných na dohody mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ s odměnou do limitu bez podepsaného prohlášení k dani. Srážkové dani, však podléhají i příjmy fyzických osob z podílů na zisku společnosti s ručením omezeným nebo příjmy z dividend od akciových společností pokud plynou od českých akciových společností. I tyto popsané příjmy musí být tedy vždy řádně zdaněny srážkovou daní a týká se jich tedy vyúčtování.

Zaměstnanci, kteří dostávají příjmy zdaněné srážkovou daní, již daně řešit nemusí, protože jejich příjem již byl definitivně zdaněn a mají už čistý příjem nepodléhající daňové povinnosti

Na závěr si zde připomeňme, že zaměstnanci, kteří od svého zaměstnavatele dostávají příjem či příjmy zdaněné popsanou srážkovou daní, se již u těchto příjmů o daňové povinnosti starat nemusí a nemusí takový příjem uvádět do daňového přiznání.

Příjmy zdaňované touto srážkovou daní podle zvláštní sazby jsou vždy zdaňovány u toho, kdo je vyplácí, tedy v daném případě u zaměstnavatele a zaměstnanec již dostává příjem řádně zdaněný čili čistý. Celou odpovědnost za správné sražení daně u uvedeného příjmu i za odvod této daně do státního rozpočtu má v daném případě zaměstnavatel.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací