Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Hlavním posláním účetnictví je poskytovat firmě spolehlivý přehled o vývoji jejího hospodaření a ekonomických postupů. Výsledky daného procesu za jednotlivé roky se zobrazují v účetních závěrkách a samozřejmě musí být možné tyto údaje také srovnávat a zaznamenávat změny v jednotlivých obdobích.

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné 2.jpg
Datum článku: 24. 06. 2022

Účetní závěrka je nejdůležitějším informačním dokladem ekonomického vývoje firmy a musí v ní být vždy možnost srovnávat

Účetní závěrka je celým souborem dokumentů poskytující státu, akcionářům i bankám důkladný přehled o tom, co se s firmou po ekonomické stránce děje, zda vydělává či prodělává nebo její vývoj stagnuje, co se děje s majetkem, jak se daří plnit závazky a další informace.

Informace uváděné v účetní závěrce musí být vždy srovnatelné s údaji z minulých účetních období. Nutnost a povinnost srovnatelnosti údajů uváděných v účetních závěrkách je stanovena zákonem o účetnictví a jeho prováděcí vyhláškou. Znamená to, že účetní jednotky mají vždy v aktuálních účetních závěrkách srovnávací údaje pocházející z minulých účetních období. Zásadní je toto srovnávání zejména ve výkazech zisků a ztrát. Účetní jednotka upravuje údaje z aktuální závěrky s údaji z minulých období, pokud taková úprava slaďuje časovou srovnatelnost aktuálních a minulých údajů.

Pokud dochází k těmto úpravám a údaje uvedené v aktuální účetní závěrce se budou lišit od údajů uvedených v účetních závěrkách minulých je důležité v příslušné příloze k účetní závěrce uvést a zdůvodnit všechny změny, k nimž došlo.

Úprava dat může být potřebná například kvůli:

nutnosti opravy chyb,

změně metody účetního odhadu nebo z důvodu

změny délky účetního období či

vykazování nových účetních jednotek.

Firma je zkrátka živý organismus, v němž neustále dochází ke změnám třeba ke změně účetního odhadu. Pokud jednotka změnila, danou metodu musí upravit srovnávací údaje tak, aby srovnávací údaje vypadaly tak jako by k žádné změně nedošlo a jakoby se danou metodou účtovalo vždy, avšak v příloze je třeba uvést, že ke změně metody došlo a proč.

Pokud je účetní období, k němuž se závěrka vztahuje, bylo náhle kratší než u předchozí účetní závěrky, musí jednotka v příloze uvést důvod, proč se tak stalo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací