Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Hlavním posláním účetnictví je poskytovat firmě spolehlivý přehled o vývoji jejího hospodaření a ekonomických postupů. Výsledky daného procesu za jednotlivé roky se zobrazují v účetních závěrkách a samozřejmě musí být možné tyto údaje také srovnávat a zaznamenávat změny v jednotlivých obdobích.

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné 2.jpg
Datum článku: 24. 06. 2022

Účetní závěrka je nejdůležitějším informačním dokladem ekonomického vývoje firmy a musí v ní být vždy možnost srovnávat

Účetní závěrka je celým souborem dokumentů poskytující státu, akcionářům i bankám důkladný přehled o tom, co se s firmou po ekonomické stránce děje, zda vydělává či prodělává nebo její vývoj stagnuje, co se děje s majetkem, jak se daří plnit závazky a další informace.

Informace uváděné v účetní závěrce musí být vždy srovnatelné s údaji z minulých účetních období. Nutnost a povinnost srovnatelnosti údajů uváděných v účetních závěrkách je stanovena zákonem o účetnictví a jeho prováděcí vyhláškou. Znamená to, že účetní jednotky mají vždy v aktuálních účetních závěrkách srovnávací údaje pocházející z minulých účetních období. Zásadní je toto srovnávání zejména ve výkazech zisků a ztrát. Účetní jednotka upravuje údaje z aktuální závěrky s údaji z minulých období, pokud taková úprava slaďuje časovou srovnatelnost aktuálních a minulých údajů.

Pokud dochází k těmto úpravám a údaje uvedené v aktuální účetní závěrce se budou lišit od údajů uvedených v účetních závěrkách minulých je důležité v příslušné příloze k účetní závěrce uvést a zdůvodnit všechny změny, k nimž došlo.

Úprava dat může být potřebná například kvůli:

nutnosti opravy chyb,

změně metody účetního odhadu nebo z důvodu

změny délky účetního období či

vykazování nových účetních jednotek.

Firma je zkrátka živý organismus, v němž neustále dochází ke změnám třeba ke změně účetního odhadu. Pokud jednotka změnila, danou metodu musí upravit srovnávací údaje tak, aby srovnávací údaje vypadaly tak jako by k žádné změně nedošlo a jakoby se danou metodou účtovalo vždy, avšak v příloze je třeba uvést, že ke změně metody došlo a proč.

Pokud je účetní období, k němuž se závěrka vztahuje, bylo náhle kratší než u předchozí účetní závěrky, musí jednotka v příloze uvést důvod, proč se tak stalo.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
Soudní znalci a tlumočníci budou dostávat od roku 2023 vyšší odměny

Soudní znalci a tlumočníci budou dostávat od roku 2023 vyšší odměny

Datum článku: 28. 11. 2022

Novela vyhlášek, která zvýší od 1. 1. 2023 odměny soudním znalcům a tlumočníkům už čeká pouze…

Více informací
Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací
Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Datum článku: 16. 11. 2022

Struktura rodných čísel v současné podobě měla již koncem roku 2023 zaniknout a měla být nahrazena novými rodnými…

Více informací