Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Stav nouze v plynárenství je pro mnoho firem neznámým pojmem a situací

Současná doba je plná nových těžkých zkoušek a nejistot dosud, které často v dohledné době nemají obdoby a nejen jednotlivci, ale ani firmy často nevědí, jak by takovou krizovou situaci řešily. Velká nervozita a napětí je již několik týdnů a měsíců v plynárenství. Následky válečného konfliktu Ruska s Ukrajinou staví okolní státy včetně naší země před otázky a úkoly u kterých se tápe v odpovědích a nějaké řešení se musí teprve operativně hledat.

Stav nouze v plynárenství je pro mnoho firem neznámým pojmem 2.jpg
Datum článku: 15. 07. 2022

Firmy musí co nejrychleji dostat informace, jak se mají zachovat v případě, kdyby měly čelit omezení či úplnému přerušení dodávek plynu

Krizové či nouzové situace jsou většinou záležitosti nečekaně náhlé a jedinec ani skupina ani firma na ně ve většině případů ani při nejlepší vůli nemůže být stoprocentně připravena. Na straně druhé je však prokázáno a těžké okamžiky našich dějin jsou toho důkazem, že i s těžkou krizí a nepřízní osudu se dá bojovat, pokud mají bojující alespoň nějaké povšechné informace o tom, co nastalo a jak v nastalé situaci jednat. Nejhorší pro každou krizovou situaci je panika z nevědomosti.

Jak ukázal průzkum Hospodářské komory takovéto ochromení z nedostatku informací a nepřipravenosti by zřejmě nastalo v mnoha firmách v případě zásadního omezení či úplného přerušení dodávek plynu do firmy. Mnoho firem si vůbec neví, jak reagovat v případě vyhlášení stavu nouze v plynárenství a omezení či odstavení podniku od dodávek dané suroviny. Bohužel, jak ukazují události posledních dnů a týdnů uvedená krizová situace není epizodou ze sci-fi románu, ale něčím, co může skutečně nastat a je třeba vědět, o jakou situaci jde a jak se v ní chovat. V případě, že by byl státem vyhlášen nouzový stav v plynárenství, dotkne se uvedená záležitost firem jako prvních a samozřejmě bude třeba příslušným způsobem reagovat, některé věci dělat a jiné naopak nekonat.

S vyhláškou o stavu nouze v plynárenství se ve firmách příliš neseznamuje a nejeden podnik neví, do které regulační skupiny vlastně patří

Pro případy velké plynové krize má totiž stát vyhlášku č.344/2012 Sb. Tato vyhláška je vyhláškou stavu nouze v plynárenství a jejím prostřednictvím se upravují postupy při omezování spotřeby plynu a samozřejmě by pod ní spadala i situace při úplném zastavení dodávek dané suroviny. Uvedená vyhláška právě pro účely omezení či přerušení dodávek plynu rozděluje zákazníky do skupin regulačních stupňů dle odběrných míst, předpokládaných ročních odběrů i dalších kritérií. V případě stavu nouze dochází k omezení či přerušení dodávky plynu všem zákazníkům podle toho, do kterého příslušného regulačního stupně zákazník patří. Stav nouze v plynárenství může být vyhlášen i náhle bez předchozího varování, pokud je situace neodvratitelná některým z prostředků předcházení nouzi podle § 3 dané vyhlášky.

Klíčový problém je v tom, že uvedená vyhláška a její pravidla nejsou v podnicích obecně příliš v povědomí a v mnoha firmách si nejsou příliš jisti či neví, do které z regulačních skupin vlastně patří. Další problém je také v tom, že uvedená právní norma je zastaralá, k pouze drobnému omezení odběru plynu došlo před několika lety při povodních, ale k úplnému přerušení dodávek nedošlo a se současnou hrozbou není srovnání. Je tedy více než jasné, že pravidla nouzového stavu je třeba aktualizovat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu sice na začátku července poslalo danou vyhlášku k úpravě do zkráceného připomínkového jednání, ale Hospodářská komora apeluje na to, že je třeba si s úpravou ještě pospíšit a hlavně informovat firmy prioritně pak ty, které se bez plynu neobejdou při výrobě produktů a poskytování služeb. Tyto firmy ale i další, které plyn používají v uvozovkách třeba jen k vytápění, musí mít, co nejdříve jasno do kterého regulačního stupně z celkem deseti patří, co to znamená a jak mají reagovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Datum článku: 04. 09. 2023

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého…

Více informací