Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Stav nouze v plynárenství je pro mnoho firem neznámým pojmem a situací

Současná doba je plná nových těžkých zkoušek a nejistot dosud, které často v dohledné době nemají obdoby a nejen jednotlivci, ale ani firmy často nevědí, jak by takovou krizovou situaci řešily. Velká nervozita a napětí je již několik týdnů a měsíců v plynárenství. Následky válečného konfliktu Ruska s Ukrajinou staví okolní státy včetně naší země před otázky a úkoly u kterých se tápe v odpovědích a nějaké řešení se musí teprve operativně hledat.

Stav nouze v plynárenství je pro mnoho firem neznámým pojmem 2.jpg
Datum článku: 15. 07. 2022

Firmy musí co nejrychleji dostat informace, jak se mají zachovat v případě, kdyby měly čelit omezení či úplnému přerušení dodávek plynu

Krizové či nouzové situace jsou většinou záležitosti nečekaně náhlé a jedinec ani skupina ani firma na ně ve většině případů ani při nejlepší vůli nemůže být stoprocentně připravena. Na straně druhé je však prokázáno a těžké okamžiky našich dějin jsou toho důkazem, že i s těžkou krizí a nepřízní osudu se dá bojovat, pokud mají bojující alespoň nějaké povšechné informace o tom, co nastalo a jak v nastalé situaci jednat. Nejhorší pro každou krizovou situaci je panika z nevědomosti.

Jak ukázal průzkum Hospodářské komory takovéto ochromení z nedostatku informací a nepřipravenosti by zřejmě nastalo v mnoha firmách v případě zásadního omezení či úplného přerušení dodávek plynu do firmy. Mnoho firem si vůbec neví, jak reagovat v případě vyhlášení stavu nouze v plynárenství a omezení či odstavení podniku od dodávek dané suroviny. Bohužel, jak ukazují události posledních dnů a týdnů uvedená krizová situace není epizodou ze sci-fi románu, ale něčím, co může skutečně nastat a je třeba vědět, o jakou situaci jde a jak se v ní chovat. V případě, že by byl státem vyhlášen nouzový stav v plynárenství, dotkne se uvedená záležitost firem jako prvních a samozřejmě bude třeba příslušným způsobem reagovat, některé věci dělat a jiné naopak nekonat.

S vyhláškou o stavu nouze v plynárenství se ve firmách příliš neseznamuje a nejeden podnik neví, do které regulační skupiny vlastně patří

Pro případy velké plynové krize má totiž stát vyhlášku č.344/2012 Sb. Tato vyhláška je vyhláškou stavu nouze v plynárenství a jejím prostřednictvím se upravují postupy při omezování spotřeby plynu a samozřejmě by pod ní spadala i situace při úplném zastavení dodávek dané suroviny. Uvedená vyhláška právě pro účely omezení či přerušení dodávek plynu rozděluje zákazníky do skupin regulačních stupňů dle odběrných míst, předpokládaných ročních odběrů i dalších kritérií. V případě stavu nouze dochází k omezení či přerušení dodávky plynu všem zákazníkům podle toho, do kterého příslušného regulačního stupně zákazník patří. Stav nouze v plynárenství může být vyhlášen i náhle bez předchozího varování, pokud je situace neodvratitelná některým z prostředků předcházení nouzi podle § 3 dané vyhlášky.

Klíčový problém je v tom, že uvedená vyhláška a její pravidla nejsou v podnicích obecně příliš v povědomí a v mnoha firmách si nejsou příliš jisti či neví, do které z regulačních skupin vlastně patří. Další problém je také v tom, že uvedená právní norma je zastaralá, k pouze drobnému omezení odběru plynu došlo před několika lety při povodních, ale k úplnému přerušení dodávek nedošlo a se současnou hrozbou není srovnání. Je tedy více než jasné, že pravidla nouzového stavu je třeba aktualizovat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu sice na začátku července poslalo danou vyhlášku k úpravě do zkráceného připomínkového jednání, ale Hospodářská komora apeluje na to, že je třeba si s úpravou ještě pospíšit a hlavně informovat firmy prioritně pak ty, které se bez plynu neobejdou při výrobě produktů a poskytování služeb. Tyto firmy ale i další, které plyn používají v uvozovkách třeba jen k vytápění, musí mít, co nejdříve jasno do kterého regulačního stupně z celkem deseti patří, co to znamená a jak mají reagovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací
Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Datum článku: 23. 01. 2023

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že i přes povinné zřízení datových schránek v roce 2023 může…

Více informací
Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Datum článku: 20. 01. 2023

Lidové označení Mateřská se používá jak pro sociální dávku Peněžité pomoci v mateřství, tak pro pracovní…

Více informací
Výpovědi dané zaměstnavatelem se nemusí podařit ubránit vždy

Výpovědi dané zaměstnavatelem se nemusí podařit ubránit vždy

Datum článku: 18. 01. 2023

O tom, že výpověď daná zaměstnavatelem zaměstnanci je pro onoho zaměstnance vždy velmi nepříjemná záležitost,…

Více informací