Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Stejný hrubý zisk může i v roce 2022 znamenat velmi odlišné zdanění

Doba podávání daňových přiznání za rok 2021 je v plném proudu. Těm, kdo se chystají povinnost splnit na papírovém tiskopise lhůta pro podání dokonce již 1. dubna 2022 skončí. Pojďme se nyní podívat na to, jak povinnost k dani z příjmu správně splnit, ale neplatit přitom víc než je nutné. Je totiž důležité si uvědomit, že daňovou povinnost si lze legitimně snížit pomocí uplatnění daňových slev, což mimo jiné znamená, že i při stejném hrubém zisku mohou mít dvě podnikající osoby velmi odlišné zdanění a odlišné zdanění může být i u stejného podnikatele v jednotlivých letech.

Stejný hrubý zisk může i v roce 2022 znamenat velmi odliš 2.jpg
Datum článku: 15. 03. 2022

Uplatnění daňových slev a bonusu může mnoha poplatníkům udělat daňovou povinnost výrazně snesitelnější i v roce 2022

Jak naznačují řádky výše, tak s uplatněním daňových slev a bonusů se dá s daněmi čarovat zcela v souladu se zákonem, aby splnění daňové povinnosti bylo únosnější a z příjmů si ukouslo jen tolik kolik je skutečně nezbytné.

Uvedená kouzla lze s daněmi provádět i v roce 2022 v přiznání k dani z příjmů podávaném za rok 2021. Také v letošním roce můžeme při rozhovoru s dalším poplatníkem plnícím tutéž daňovou povinnost zjistit, že navzdory stejnému hrubému zisku je zdanění velmi odlišné a v jednom případě bude třeba platit na dani výrazně více než v druhém. Stejná situace může dokonce nastat i u jednoho a téhož podnikatele třeba i po jednom roce. Jak je to možné?

Uvedené se zpravidla děje kvůli odlišné sociální situaci a uplatnění daňových slev. Daň z příjmů se u každého poplatníka vždy vypočítává ze základu daně, který se u OSVČ zjistí z hrubého zisku odečtem výdajů od příjmů. Od uvedeného základu daně si však každý poplatník může vždy ještě odečíst všechny daňové odpočty a slevy, které mu v daném zdaňovacím období náleží a teprve z tohoto sníženého daňového základu se určuje kolik je nutné na dani z příjmů opravdu zaplatit.

Daňová sleva na poplatníka snižuje daňovou povinnost podnikatelům i zaměstnancům každý rok

Základní daňovou slevu na poplatníka si mohou každý rok uplatnit všichni poplatníci, kteří ve zdaňovacím období mají nějaké zdanitelné příjmy. Uvedenou slevu si tedy mohou uplatnit podnikatelé i zaměstnanci. Při nízkých příjmech může daňová sleva na poplatníka dokonce daňovou povinnost srazit až na nulu, což znamená, že uvedený poplatník nemusí na dani z příjmů zaplatit nic. OSVČ si základní slevu na poplatníka uplatňují v daňovém přiznání, tedy celou částku za celé zdaňovací období. Zaměstnanci mohou uvedenou slevu čerpat v měsíčních částkách nebo si ji taktéž uplatnit za celý rok v daňovém přiznání. Roční daňová sleva na poplatníka v celé částce za rok 2021 činí 27 840 Kč a je to tedy první ze slev, která snižuje daňovou povinnost každému.

Dalšími slevami a odpočty, kterými si poplatník může snížit daňovou povinnost, jsou odpočty za zaplacené soukromé životní pojištění nebo penzijní spoření, zaplacené úroky z hypotéky, odpočty za poskytnuté dary potřebným či odpočty za darování krve či orgánů. Další co dělá daňovou povinnost snesitelnější, jsou daňové slevy, které ještě navíc, vrací poplatníkovi část zaplacené daně zpět.

Nejvíce dokáže daňovou povinnost upravit a největší výhody přinést daňové zvýhodnění na děti a s ním související daňový bonus

Daňové zvýhodnění na děti si mohou uplatňovat rodiče nezaopatřených dětí a studentů až do 26 let věku dítěte. Daňové zvýhodnění nejen, že rodiči snižuje vypočtenou daň klidně až do nuly, ale pokud je toto zvýhodnění vyšší, než sama vypočtená daň z příjmů vzniká poplatníkovi nárok na daňový bonus, který mu vrací částku rozdílu mezi vypočtenou daňovou povinností a daňovým zvýhodněním na děti. Pokud má tedy poplatník více dětí, na které může uplatnit daňové zvýhodnění, promítá se to jednoznačně pozitivně do jeho daňových povinností právě tím, že může na dani z příjmů legálně platit výrazně méně i při stejné výši hrubého zisku s kolegou, který si uvedené zvýhodnění uplatnit nemůže. Samozřejmě pokud lze kromě základní slevy na poplatníka a zvýhodnění na dítě může poplatník použít ještě některou z dalších slev či odpočtů, tak to opět pozitivně ovlivní míru zdanění.

Rozdílné zdanění při stejném hrubém zisku vzniká působením mnoha faktorů individuálních i celoplošných

Zdanění příjmů je u každého jedince vždy záležitost individuální a v žádném případě nemusí znamenat chybu, když při stejném hrubém zisku má jeden z poplatníků třeba znatelně vyšší daňovou povinnost než kolega a stejně tak, jak je řečeno výše může mít a většinou mívá odlišnou daňovou povinnost v jednotlivých letech i kdyby mu hrubý zisk zůstával na stejné úrovni.

Daňové záležitosti se neustále mění jednak působením faktorů celoplošných ekonomických, politických a sociálních, tak faktorů individuálních, které v konkrétním zdaňovacím období působí na jednotlivce. Jak vidíme daňovou povinnost, může ovlivnit sňatek, který může přinést zvýhodnění na manželku či manžela s nízkými příjmy a ještě více může daňově pomoci narození dětí. V následujícím zdaňovacím období může už být však u stejného jedince daňová situace odlišná třeba z důvodů rozvodu manželství, nebo třeba proto, že se některé z dětí osamostatní a nelze již na něj čerpat zvýhodnění na dítě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Datum článku: 03. 02. 2023

Rozsáhlá a velmi obávaná novela zákoníku práce, která má přinést změny pravidel do dohod o provedení práce,…

Více informací
Daňové přiznání k příjmům v roce 2023, lhůty i novinky

Daňové přiznání k příjmům v roce 2023, lhůty i novinky

Datum článku: 27. 01. 2023

I v roce 2023 je zde pro mnoho daňových poplatníků neodvratná povinnost podání přiznání k dani z příjmů za rok…

Více informací
Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Datum článku: 27. 01. 2023

Daň z nadměrných příjmů z energií nebo také daň z neočekávaných zisků byla zavedena na konci minulého roku…

Více informací
Roční zúčtování daně u zaměstnavatele v roce 2023

Roční zúčtování daně u zaměstnavatele v roce 2023

Datum článku: 25. 01. 2023

I v roce 2023 platí, že má velká část zaměstnanců možnost nechat si vyřešit daňové povinnosti k dani…

Více informací