Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Studentské brigády a daně v roce 2021

Studenti, léto a brigády už k sobě tak nějak neodmyslitelně patří. Jakmile však mluvíme o penězích, i když zde jde jen o studentský přivýdělek, musí být do uvedeného výčtu slov zařazeno také slovo daně. Nic naplat i brigádnický přivýdělek studenta je příjem, který musí být vždy řádně zdaněn.

Studentské brigády a daně v 2.jpg
Datum článku: 19. 08. 2021

Sleva na dani se vztahuje i na studentské příjmy z brigád

Aby si daňová povinnost neukousla z mnohdy tvrdě vydřeného příjmu studenta příliš má i tento poplatník možnost uplatnit daňové slevy a tím vlastně regulérně neodvádět státu na dani nic, protože uplatněním slev či slevy se mu peníze vracejí.

Jak je řečeno v úvodu i příjem studenta z brigády je vždy z pohledu daňového zdanitelným příjmem, ale současně i student si v případě takového příjmu, který je příjmem ze závislé činnosti, a tedy i z brigád může uplatnit základní slevu na poplatníka a ve většině případů také daňovou slevu na studenta. Sleva na poplatníka v roce 2021 činí 27 840 Kč za celý rok, lze ji čerpat měsíčně a pak jde o částku 2320 Kč.

Další slevou, kterou si většina studentů může při přivýdělku žádat je sleva na studenta v částce 335 Kč měsíčně čili 4020 Kč ročně. O slevu na studenta si může požádat každý student do 26 let věku, v případě studentů v doktorantském studijním programu až do 28 let věku, pokud se prezenční formou studia či odborného výcviku soustavně a řádně připravuje na budoucí povolání. K uplatnění slevy na studenta je třeba vždy doložit potvrzení školy o studiu.

Nutná distanční výuka z důvodů covidových opatření do slevy na studenta nijak nezasahuje a pokud si student řádně plní povinnosti studenta. Škola mu potvrzení o studiu pro účely daňové vydává stejně jako jindy a o nárok na slevu se tedy bát nemusí.

O slevu si student žádá prostřednictvím takzvaného růžového prohlášení čili Prohlášení poplatníka nebo podáním daňového přiznání

Jak už napovídají řádky výše, daňové slevy k žádnému poplatníkovi ani studentovi nepřijdou automaticky, ale je třeba si o ně požádat. Požádat je možné v zásadě dvěma způsoby podle toho v jaké situaci student je a jaké podmínky se na něho vztahují.

Většina studentů využívá jednodušší varianty a podepíše u zaměstnavatele takzvané růžové prohlášení poplatníka, protože v daném případě už se nemusí o daňové záležitosti starat, vše včetně uvedeného uplatnění nároku na slevy již zařídí zaměstnavatel respektive účetní zaměstnavatele. Jediné co student v dané situaci udělat musí je podepsat výše popsané prohlášení a doložit potvrzení školy k uplatnění slevy na studenta. Prohlášení většina studentů podepisuje hned první dny po nástupu na brigádu či do zaměstnání. K podpisu uvedeného dokumentu však může dojít i později, ale nejpozději do 15. února následujícího roku, za který student uplatňuje slevu.

Popisované prohlášení nemohou však využít úplně všichni studenti, kteří mají zdanitelné příjmy a potřebují je vypořádat s daněmi. Prohlášení k dani u zaměstnavatele si může student podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele v kalendářním měsíci.

Pokud bude mít student ve stejném kalendářním měsíci  zdanitelné příjmy u více zaměstnavatelů, bude mít povinnost podat daňové přiznání a prostřednictvím přiznání si následně uplatní i uvedené slevy na dani.

Na straně druhé může mít student podepsáno růžové prohlášení ve stejném roce u více zaměstnavatelů, pokud  bude pracovat pro zaměstnavatele postupně a postupně za různé měsíce podepisovat prohlášení. Klidně tedy student může mít například v měsících červenec a srpen příjem a k němu podepsané prohlášení u jednoho zaměstnavatele, a pokud uvedená práce skončí, může klidně třeba hned v září podepsat prohlášení pro jiného zaměstnavatele, u něhož bude mít zdanitelný příjem.

Daňové přiznání musí tedy podat i student, který má za stejné období v měsíci zdanitelné příjmy od více zaměstnavatelů nebo má případně i další příjmy podléhající zdanění například příjmy z podnikání či pronájmu.

Pokud student pracuje na některou z dohod konaných, mimo pracovní poměr s odměnou do limitu nemusí nutně podepisovat prohlášení ani podávat daňové přiznání, ale připraví se tím o daňové slevy

Závěrem je zde pro studenty ještě jedna možnost, kdy nemusí u příjmu z brigády řešit daně, protože zdanění u daných příjmů je činěno prostřednictvím srážkové daně podle zvláštní sazby automaticky a daňová povinnost je tedy splněna. Jedná se o případy práce na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr, když odměna z takové dohody nepřekročí zákonem stanovený limit. V uvedeném případě nemusí být podepsáno prohlášení k dani ani podáváno daňové přiznání, je však třeba podotknout, že uvedený postup je nevýhodný z hlediska daňových slev, protože slevy pak nelze uplatňovat.

I v případě, když student pro zaměstnavatele pracuje na Dohodu o činnosti s měsíční odměnou do 3500 Kč nebo Dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně vyplatí se podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani nebo si podat přiznání i když jde jen o jediný zdanitelný příjem u jednoho zaměstnavatele. Pokud má student v daném případě podepsáno prohlášení, může uplatňovat nárok na uvedené slevy a zaplacená daň se mu vrátí. Student si také může podat sám daňové přiznání a v něm si uplatnit slevy na daně, na které má nárok.

V případě, že bude student  mít více příjmů z více dohod u různých zaměstnavatelů a půjde o příjmy překračující uvedené limity odměny, daňové přiznání bude muset podat.

Daňové přiznání může student podat klasicky tiskopisem nebo online přes portál MOJE daně

Pokud student chce podat daňové přiznání nebo tak musí povinně učinit ze zákona, může si danou povinnost splnit stejně jako ostatní poplatníci klasickou cestou podáním vyplněného formuláře na finančním úřadě nebo online podáním přes web finanční správy a portál MOJE daně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nové tiskopisy pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 a zdaňovací období 2022

Nové tiskopisy pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 a zdaňovací období 2022

Datum článku: 25. 10. 2021

Plátci daně a taktéž tvůrci mzdových programů musí vždy dbát n to, aby daňová administrativa probíhala na těch…

Více informací
Podání daňového přiznání ve zvláštním režimu a využití datové schránky k ověření identity

Podání daňového přiznání ve zvláštním režimu a využití datové schránky k ověření identity

Datum článku: 21. 10. 2021

Uživatelé zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop) mohou daňové přiznání k DPH podávat…

Více informací
Přiznání k DPH v rámci zvláštního režimu One Stop Shop a lhůta podání

Přiznání k DPH v rámci zvláštního režimu One Stop Shop a lhůta podání

Datum článku: 20. 10. 2021

Lhůta pro podání přiznání k DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa čili v režimu One Stop Shop…

Více informací
Novinky v tiskopisech 2021 pro podání přiznání k DPH a další změny

Novinky v tiskopisech 2021 pro podání přiznání k DPH a další změny

Datum článku: 19. 10. 2021

Z důvodu novelizace zákona 355/2021 o DPH došlo od 1. 10. 2021 ke změnám v oblasti elektronického obchodování…

Více informací