Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Systém sociálních dávek se změní a zjednoduší

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky aktuálně přípravuje řadu zásadních změn, které mají zasáhnout do systému sociálních dávek v zemi. Cílem daného procesu je provést řadu úprav, které povedou zejména k většímu zjednodušení v poskytování dávek i zpřehlednění celkového fungování tohoto systému.

Systém sociálních dávek se změní a zj 2.jpg
Datum článku: 02. 08. 2023

Systém sociálních dávek se má brzy zjednodušit pro všechny, kteří pomoc skutečně potřebují 

Prioritou je zjednodušit systém poskytování dávek, aby se k těm, kteří je skutečně potřebují dostávaly co nejrychleji bez zbytečných administrativních komplikací. K tomu by měla přispět rovněž vysoká míra digitalizace. Digitalizace je jedním z hlavních nástrojů, které by měly umožnit snadnější a hlavně rychlejší přístup k sociálním dávkám zejména občanům s postižením seniorům rodičům s nejmenšími dětmi i dalším skupinám pro které jsou zmíněné dávky klíčovou záležitostí k fungování běžného života.

Místo několika dávek ve složité situaci, by měla pomáhat jedna řešící problémy celkově

Ministerstvo rovněž plánuje zavést do systému sociálních dávek jednodušší pravidla hlavně v oblasti zkoumání příjmové situace žadatelů. Cílem je nastavit fungování tak, že stát bude schopen si sám jednoduše zjistit, zda má konkrétní žadatel skutečně na dávku nárok a se zajištěním u kterých sociálních potřeb onu konkrétní pomoc potřebuje. V současnosti totiž platí, že dávek je obrovské množství, ale přitom mnohé z nich plní stejnou funkci. V plánu změn je sloučit duplicitní dávky a současně systém změnit tak, aby v jedné dávce byla konkrétnímu žadateli poskytnuta pomoc přesně na míru jeho potřebám. Cílem tedy je, aby žadatel, který v životní situaci potřebuje pomoc s několika záležitostmi nemusel řešit několik žádostí, ale na celou situaci mu stačila žádost jediná. To by mělo značnou míru usnadnit proces schvalování a vyplácení dávek.

Informace poptřebné k poskytnutí dávky si stát bude zjišťovat co nejvíce sám z elektronicky dostupných registrů institucí

Plánované změny by nejdříve měly nastat u dávek na bydlení, živobytí a hmotnou nouzi a pokračovat do dalších oblastí. V rámci chystaných změn se také uvažuje o změnách v oblasti příspěvku na péči a rodičovském příspěvku Prvním krokem v postupu má být právě to, aby si stát sám zjistil potřebné údaje k tomu zda má žadatel na dávku nárok Například nezaopatřenost dětí bude možné zjistit z dat České správy sociálního zabezpečení. Informace o výši vyplacené mzdy a dalších odměn pak bude možné získat elektronicky od zaměstnavatelů. Výdaje na energie by mělo být možné zjistit přímo od energetických společností. Informace o bydlení by pak mělo být možné zjistit z katastru nemovitostí. Uvedený postup přinese žadatelům usnadnění, ale na straně druhé je třeba počítat s tím, že stát získá i větší přehled o situaci žadatele i jejím vývoji a bude mít i větší kontrolu nad tím zda se potřeba podpory u konkrétního jedince mění a zda trvá.

V současnosti je popsaný proces  změn ve fázi příprav a ladění více informací o chystaných záležitostech má MPSV v plánu představit již na podzim.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Voda v roce 2024 opět zdraží

Voda v roce 2024 opět zdraží

Datum článku: 08. 12. 2023

Při sestavování rozpočtu domácností i firem na nadcházející rok 2024 je zásadní zahrnout do kalkulací…

Více informací
Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Datum článku: 08. 12. 2023

Rok 2024 znamená pro podnikatele i širokou veřejnost podstatné novinky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde…

Více informací
Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

Datum článku: 07. 12. 2023

Ministerstvo práce navrhuje od ledna 2024 zvýšení tří z osmi úrovní garantované mzdy. Podle tohoto plánu se…

Více informací