Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Systém sociálních dávek se změní a zjednoduší

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky aktuálně přípravuje řadu zásadních změn, které mají zasáhnout do systému sociálních dávek v zemi. Cílem daného procesu je provést řadu úprav, které povedou zejména k většímu zjednodušení v poskytování dávek i zpřehlednění celkového fungování tohoto systému.

Systém sociálních dávek se změní a zj 2.jpg
Datum článku: 02. 08. 2023

Systém sociálních dávek se má brzy zjednodušit pro všechny, kteří pomoc skutečně potřebují 

Prioritou je zjednodušit systém poskytování dávek, aby se k těm, kteří je skutečně potřebují dostávaly co nejrychleji bez zbytečných administrativních komplikací. K tomu by měla přispět rovněž vysoká míra digitalizace. Digitalizace je jedním z hlavních nástrojů, které by měly umožnit snadnější a hlavně rychlejší přístup k sociálním dávkám zejména občanům s postižením seniorům rodičům s nejmenšími dětmi i dalším skupinám pro které jsou zmíněné dávky klíčovou záležitostí k fungování běžného života.

Místo několika dávek ve složité situaci, by měla pomáhat jedna řešící problémy celkově

Ministerstvo rovněž plánuje zavést do systému sociálních dávek jednodušší pravidla hlavně v oblasti zkoumání příjmové situace žadatelů. Cílem je nastavit fungování tak, že stát bude schopen si sám jednoduše zjistit, zda má konkrétní žadatel skutečně na dávku nárok a se zajištěním u kterých sociálních potřeb onu konkrétní pomoc potřebuje. V současnosti totiž platí, že dávek je obrovské množství, ale přitom mnohé z nich plní stejnou funkci. V plánu změn je sloučit duplicitní dávky a současně systém změnit tak, aby v jedné dávce byla konkrétnímu žadateli poskytnuta pomoc přesně na míru jeho potřebám. Cílem tedy je, aby žadatel, který v životní situaci potřebuje pomoc s několika záležitostmi nemusel řešit několik žádostí, ale na celou situaci mu stačila žádost jediná. To by mělo značnou míru usnadnit proces schvalování a vyplácení dávek.

Informace poptřebné k poskytnutí dávky si stát bude zjišťovat co nejvíce sám z elektronicky dostupných registrů institucí

Plánované změny by nejdříve měly nastat u dávek na bydlení, živobytí a hmotnou nouzi a pokračovat do dalších oblastí. V rámci chystaných změn se také uvažuje o změnách v oblasti příspěvku na péči a rodičovském příspěvku Prvním krokem v postupu má být právě to, aby si stát sám zjistil potřebné údaje k tomu zda má žadatel na dávku nárok Například nezaopatřenost dětí bude možné zjistit z dat České správy sociálního zabezpečení. Informace o výši vyplacené mzdy a dalších odměn pak bude možné získat elektronicky od zaměstnavatelů. Výdaje na energie by mělo být možné zjistit přímo od energetických společností. Informace o bydlení by pak mělo být možné zjistit z katastru nemovitostí. Uvedený postup přinese žadatelům usnadnění, ale na straně druhé je třeba počítat s tím, že stát získá i větší přehled o situaci žadatele i jejím vývoji a bude mít i větší kontrolu nad tím zda se potřeba podpory u konkrétního jedince mění a zda trvá.

V současnosti je popsaný proces  změn ve fázi příprav a ladění více informací o chystaných záležitostech má MPSV v plánu představit již na podzim.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací