Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Těžké poškození bederní páteře bude nově od roku 2023 nemocí z povolání

Od roku 2023 přibude do Národního registru nemocí z povolání nově těžké poškození bederní páteře způsobené z těžké fyzické pracovní námahy. Znamená to, že zaměstnavatelé budou muset odškodňovat zaměstnance, kteří budou mít odborným lékařským posudkem potvrzeno, že jim výkon povolání způsobil uvedené poškození. Záležitost má samozřejmě svá pravidla a není poškození jako poškození.

Těžké poškození bederní páteře bude nově od roku 2023 nemo 2.jpg
Datum článku: 19. 04. 2022

Nemoc z povolání musí být v oficiálním registru těchto nemocí a poškození zdraví musí být jednoznačně způsobeno výkonem určitého povolání

To, aby zdravotní problémy zaměstnanců mohly být hodnoceny jako nemoc způsobená jejich povoláním a dotčený zaměstnance se mohl případně domáhat odškodnění za uvedenou újmu, má zákonem nastavena přísná kritéria a pravidla. Jinak řečeno zdaleka ne každé poškození zdraví, které zaměstnanci vzniklo při výkonu profese, může být hodnoceno jako nemoc z povolání, což znamená, že ne vždy si zaměstnanec vymůže odškodnění za takovou újmu.

Aby určité poškození zdraví zaměstnance mohlo být nemocí z povolání, musí být toto poškození uvedeno v Národním registru nemocí z povolání. Jedinec s daným onemocněním musí splňovat jednoznačně zákonem stanovená kritéria a nemoc musí být potvrzena odborným posudkem z pracovního lékařství. Dále je pro nemoc z povolání stanoveno, že aby nemoc mohla mít dané označení, musí vzniknout nepříznivým působením fyzikálních, biologických, chemických či jiných nepříznivých vlivů v přímé souvislosti s výkonem povolání. Samozřejmé u nemocí z povolání je, že k působení takového nepříznivého vlivu či vlivů musí docházet po nějakou dobu a musí být odborně prokázána přímá souvislost mezi výkonem práce a danou nemocí či nemocí a působením prostředí, v němž zaměstnanec pracoval.

Uvedené samozřejmě bude platit i pro nově uznávané těžké poškození bederní páteře jako nemoci z povolání, což znamená, že ani zde jen tak neuspějí všichni zaměstnanci, kteří mají problémy s poškozením páteře ovlivněné výkonem profese.

Poškození bederní páteře jako nemoc z povolání si uplatní jen těžce fyzicky pracující zaměstnanci na stavbách v dolech či třeba ve zdravotnictví

K tomu, aby zaměstnanec mohl od roku 2023 své poškození páteře uvádět jako nemoc z povolání a požadovat případně odpovídající kompenzaci, bude muset doložit potvrzení z pracovního lékařství, že jeho onemocnění vzniklo v souvislosti s výkonem profese, v níž uvedená osoba po dobu nejméně tří let vykonávala úkony těžké fyzické aktivity vyžadující zvedání, držení a přemisťování těžkých břemen. Současně musí mít uvedený pracovník splněnu také podmínku, že v souvislosti s danými problémy musel být v době posledních tří let celkově nejméně 12 měsíců v pracovní neschopnosti.

Uvedené tedy znamená, že daná novinka se nebude týkat pracovníků v administrativě a dalších zaměstnanců s takzvanými sedavými zaměstnáními, kteří do ordinací lékařů s bolestmi páteře přichází velmi často a poměrně často mají kvůli danému problému i neschopenku. Danou novinku mezi v seznamu nemocí z povolání bude možné uplatnit u pracovníků na stavbách, v dolech, ve skladech, ale třeba i u zdravotníků a sociálních pracovníků přímo pečujících o pacienty a klienty sociálních zařízení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Datum článku: 19. 05. 2022

Každý zaměstnavatel se samozřejmě snaží mít přehled o dění ve firmě a také nejrůznějšími způsoby motivuje…

Více informací
Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Datum článku: 12. 05. 2022

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani…

Více informací