Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

U platby zdravotního pojištění nesmí být mezera mezi koncem studia a začátkem zaměstnání s odvody

Konec školy a studií je tady opět za pár dnů nebo pro někoho už možná nastal a mladí netrpělivě vyhlíží dobrodružství, novou práci i nové možnosti. Ovšem pozor je třeba začít řešit i tak přízemní, ale důležitou věc jakou je zdravotní pojištění.

U platby zdravotního pojištění nesmí být mezera mezi koncem studia a začátkem zamě 2.jpg
Datum článku: 08. 06. 2022

Pokud studium definitivně skončilo nebo bude delší dobu přerušeno, je nutné vyřešit si co nejdříve zdravotní pojištění

I v roce 2022 platí, že konec či přerušení studia nutně znamená vyřešit si nějakým způsobem platbu zdravotního pojištění, protože toto pojistné nesmí zůstat nehrazeno. Pokud není uvedená povinnost řešena, vzniká okamžitě za každý neuhrazený den dluh a s ním i penále, které zdravotní pojišťovna začne po neplatiči brzy vymáhat. Penále na zdravotním pojištění zvyšuje dlužnou částku za každý den, kdy pojistné není uhrazeno a v roce 2022 činí toto penále 0,0322 procenta z dlužné částky.

Jak je vidět, tak zdravotní pojištění je nutné opravdu řešit co nejdříve po definitivním konci studia, respektive hned od následujícího měsíce, v němž studium skončilo, musí být zajištěna platba jinak, než dosud. Student přestal být studentem čili státním pojištěncem, jemuž hradí pojistné stát. Starost tedy nastává zejména tomu, kdo už se po prázdninách ke studiu vracet nebude a ten kdo oslavil 26 v případě doktorandského studia 28 narozeniny, protože takový jedinec skutečně už státním pojištěncem z titulu studenta není.

Situaci je možné dále řešit několika způsoby. První možností je najít si zaměstnání a uzavřít pracovní poměr. V takovém případě nebude třeba se od okamžiku uzavření pracovního poměru o úhradu zdravotního pojištění starat, protože se daná povinnost automaticky přesune na bedra zaměstnavatele. Za zaměstnance se o odvod zdravotního pojištění stará zaměstnavatel a zaměstnanec nic řešit nemusí.

Druhou možností, pokud zaměstnání po ukončení studia student hned nenajde je nahlásit se na úřad práce a zaevidovat se jako uchazeč o zaměstnání. Za osoby nezaměstnané v evidenci úřadu práce, platí zdravotní pojištění stát a nezaměstnaný jej řešit nemusí. Po registraci na ÚP je však potřeba plnit určité povinnosti, což znamená v pravidelných intervalech na úřad práce docházet, komunikovat s úředníky a aktivně spolupracovat na hledání práce.

Další možností, jak po studiu řešit zdravotní pojištění je platit si pravidelné zálohy na zdravotní pojištění sám jako OSVČ čili začít podnikat. Je však třeba vzít v úvahu, že při podnikání je vždy potřeba řešit i další povinnosti. Kromě platby právě alespoň minimálních záloh na zdravotní pojištění, bude potřeba mít živnostenský list čili nahlásit podnikání na živnostenském úřadě, finančním úřadě i České správě sociálního zabezpečení. Samozřejmě pokud se podnikání stane hlavním zdrojem obživy, přibude také povinnost odvádět alespoň minimální zálohy i na sociální pojištění.

Pokud se po studiu nehodí žádná z uvedených možností, pak už je možné řešit st zdravotní pojištění jedině jako samoplátce čili osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Uvedená situace znamená, nahlásit se zdravotní pojišťovně právě jako OBZP a hradit si sám pravidelně každý měsíc zdravotní pojištění alespoň v minimální částce, která v roce 2022 činí 2187 Kč.

Z následujících řádků je tedy jasně patrné, že po ukončení studia je nutné si pečlivě ohlídat, aby nevznikla prodleva čili nezaplacené pojistné mezi obdobími, kdy člověk přestal být oním státním pojištěncem z titulu studenta a než se stane pojištěncem z titulu jiného třeba například zaměstnance.

Zdravotní pojištění netřeba řešit pokud studium bude po prázdninách pokračovat a není překročeno oněch 26 let věku, nebo pokud byl student už při studiu zaměstnán i s odvodem pojistného

Je třeba si zde připomenout, kdo se zdravotním pojištěním s ohledem na studium zatím zabývat nemusí. I v roce 2022 platí, že zdravotní pojištění si nemusí řešit studenti, kteří studenty zůstanou i věkem ještě po prázdninách čili ve školním roce 2023. Zdravotní pojištění stát studentům hradí i v době školních prázdnin po celou dobu, když studenty zůstávají a studium neukončí či nepřeruší nebo jim není přerušeno až do uvedené věkové hranice 26 případně 28 let věku. V klidu tedy mohou být studenti středních i vysokých škol, kteří na podzim 2022 do lavic znovu usednou. Zdravotní pojištění nemusí řešit ani mladí lidé, kterým studium sice skončilo, ale už při studiu byli zaměstnanci, kterými zůstanou i nadále a zaměstnavatel za ně i nadále odvádí zdravotní pojištění. V uvedeném případě se nic ohledně zdravotního pojištění měnit nebude a pojištění se nepřeruší.

Jen pozor na jakou smlouvu se pracuje. Zaměstnání na dohody mimo pracovní poměr není nic špatného, ale zdravotní pojištění je při nich někdy potřeba řešit

V souvislosti s výše uvedenými řádky připomínáme, že je velmi důležité pokud studentovi končí studium, při němž pracuje uvědomit si, jak je při jeho práci řešeno zdravotní pojištění a zda nebude třeba něco změnit nebo si začít pojištění platit. Pokud byl student již během studia zaměstnán na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr čili DPP nebo DPČ a ve stejném zaměstnání bude zůstávat i po ukončení studia, může být potřeba řešit zdravotní pojištění či upravit pracovní poměr. Je důležité si v daném případě uvědomit, že z uvedených dohod s měsíční odměnou do limitu se zdravotní pojištění za zaměstnance neodvádí, což je důvod, proč zaměstnavatelé rádi zaměstnávají právě studenty, protože při studiu za ně odvádí pojistné stát a zaměstnavatel je řešit nemusí. Když studium končí, měl by v dané situaci zpozornět právě student a dojednat si se zaměstnavatelem přechod na standardní pracovní poměr s odvodem pojistného nebo změnu na dohodu s měsíční odměnou nad limit, kdy má zaměstnavatel povinnost zdravotní pojištění odvádět také. Pokud není možná ani jedna z uvedených variant, bude nutné si dále hradit zdravotní pojištění jako samoplátce nebo si rychle najít jiné zaměstnání, z něhož bude zdravotní pojištění odváděno.

V případě dohod o pracovní činnosti není zdravotní pojištění v roce 2022 odváděno z měsíčního příjmu do částky 3499 Kč. Pokud je měsíční odměna při dané dohodě vyšší, zdravotní pojištění být zaměstnavatelem odváděno musí.

V případě dohody o provedení práce není zdravotní pojištění odváděno při hrubém měsíčním příjmu 10 000 Kč, to je tedy onen uvedený limit platný i v roce 2022. Pokud je měsíční odměna vyšší, zdravotní pojištění zaměstnavatel odvést musí

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Datum článku: 22. 09. 2023

Všichni podnikatelé využívající takzvaný režim paušální daně si musí pro rok 2024 na povinnou měsíční platbu…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Zdravotní pojištění je třeba hlídat i při vedlejším podnikání nebo pasivních příjmech

Zdravotní pojištění je třeba hlídat i při vedlejším podnikání nebo pasivních příjmech

Datum článku: 08. 09. 2023

Správně vyřešené čili zaplacené zdravotní pojištění si musí pohlídat všichni, kdo nemají otázku povinnosti…

Více informací
Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Datum článku: 27. 06. 2023

Se zajištěním péče o malé děti zaměstnaným rodičům budou možná již od roku 2024 pomáhat i Sousedské dětské…

Více informací