Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

Převodní ceny jsou ceny sjednávané při transakcích podniků vzájemně propojených kapitálem nebo managementem řízení. Ceny, které si spřízněné podniky mezi sebou sjednají, musí vždy odpovídat cenám, které si při stejné operaci sjednávají osoby nepropojené v běžných obchodních principech. Správce daně samozřejmě hlídá, zda subjekty postupují v dané záležitosti podle aktuálních zákonných pravidel a pokud ne, tak firmám samozřejmě hrozí sankce v podobě doměřené daně.

U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlí 2.jpg
Datum článku: 07. 06. 2023

Kontrol ohledně převodních cen ani v roce 2023 neubývá a více jich končí u soudu s doměrkem daně

Firmy kapitálově či personálně propojené a zejména pak větší nadnárodní koncerny si musí i v roce 2023 pečlivě hlídat, aby v záležitosti sjednávání převodních cen a veškerých operací souvisejících postupovali maximálně správně dle aktuálních pravidel daňové legislativy územní i mezinárodní.

To zda firmy v oblasti převodních cen dodržují zákonem stanovená pravidla a zda ceny mezi propojenými osobami jsou sjednávány bez ohledu na provázanost, jako v běžných obchodních vztazích když subjekty provázány nejsou si stále intenzivněji, prověřuje Finanční správa ČR. Statistiky na stránkách uvedené instituce ohledně problematiky převodních cen ukazují, že z kontrol provedených v posledních letech ohledně právě převodních cen jsou  roční objemy doměrků daní týkajících se právě této oblasti ve stamilionech korun.

Zásadní je si v dané souvislosti hlídat pravidla použitá při veškerých operacích v kapitálové struktuře a zejména u transakcí souvisejících například s úvěry. Musí být velmi snadné například kontrole doložit, že třeba úrok z vnitropodnikového úvěru byl použit na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Velmi zásadní také je postupovat v oblasti převodních cen vždy v souladu s nejnovějšími mezinárodními pravidly pro tuto oblast. V dané záležitosti je důležité si uvědomit, že v loňském roce čili roce 2022 byla aktualizována směrnice OECD, z níž se do tuzemské daňové legislativy začlenily tři nové pokyny z let 2018 až 2020.

  • První pokyn se soustředí na metody správného rozdělení zisku, u kterého je důležité vycházet z takzvané metody Profit split.
  • Druhý pokyn je pokyn k postupu daňových správ v případech těžko ocenitelných nehmotných aktiv.
  • Třetí pokyn stanoví, jak správně postupovat v záležitosti vnitropodnikových úvěrů, aby bylo kdykoli možné jednoduše doložit, že úvěr byl správně použit k účelu, k němuž je určen.

Pokud si spojené daňové subjekty použití těchto pravidel neosvojí či jim nevěnují pozornost, může velmi rychle přijít daňová kontrola a nezřídka se také kvůli neplnění povinností či chybám v pravidlech se záležitost musí řešit až u soudu. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací