Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ukončení ošetřovného při návratu dětí k běžné prezenční výuce je třeba udělat správně a netřeba čekat až na konec měsíce

Děti ze škol a školek se v těchto týdnech a dnech vracejí k běžné výuce bez rotace. Přestává střídání prezenční výuky s distanční a postupně tedy končí domácí potřeba péče o děti kvůli zavřeným školám, čili končí i potřeba rodičů čerpat krizové ošetřovné. Je však potřeba, aby zaměstnanci i zaměstnavatelé udělali za daným ošetřovným tu administrativně správnou tečku.

Ukončení ošetřovného při návratu dětí k běžné prezenční výuce je třeba udělat správně a netřeba  2.jpg
Datum článku: 20. 05. 2021

Při ukončení krizového ošetřovného není třeba čekat s žádostí na konec měsíce a rodič ji může podat hned v den, kdy se vrací do zaměstnání

Jak je řečeno výše, ve chvíli, kdy dítěti navštěvujícímu školu či školku začne běžná prezenční výuka, tedy do školy dochází pravidelně denně bez střídání s výukou distanční, končí rodiči potřeba pečovat o toto dítě z důvodu zcela či částečně uzavřené školy a tím pádem končí i pobírání ošetřovného. Pominula potřeba péče o dítě a rodič či případně jiná pečující osoba se může ode dne, kdy se škola otevře vrátit k pracovním povinnostem.

Uvedené naznačuje, že s podáním žádosti o krizové ošetřovné za měsíc květen není třeba čekat až na konec tohoto měsíce, ale žádost lze předat zaměstnavateli hned v den, kdy se rodič vrátil do práce, protože se dítě vrátilo k běžné výuce. V oblastech kde se děti vrátili k běžné prezenční výuce od 17. 5. 2021 a rodič v daný den nastupuje do práce, může také hned týž den předat zaměstnavateli žádost o ošetřovné za květnové dny. Tam, kde se prezenční výuka z důvodů špatné epidemické situace obnoví až následující týden, ještě potřeba ošetřovného trvá, ale jakmile se situace uvolní, postup bude pro rodiče stejný.

Chyby a neúplně vyplněné žádosti komplikují vyřízení záležitosti a ČSSZ prosí zaměstnavatele, aby žádost před odesláním danému úřadu zkontrolovali

Přesto, že krizové ošetřovné jako dávka pomoci funguje již delší dobu a žádost za květen nebude tedy pro pečující premiérou, objevuje se podle úřadu každý měsíc v žádostech řada chyb či neúplných údajů. Úřady v případě těchto chyb, které jsou často z roztržitosti, musí údaje následně dořešit a opravit, což celý proces vyřizování a následné výplaty dávky zpožďuje.

Česká správa sociálního zabezpečení prosí z uvedených důvodů především o to, aby zaměstnanci žádosti podávali, tak jak mají, tedy odevzdávali je svému zaměstnavateli, který doplní údaje, které z titulu zaměstnavatele doplnit má a žádost odešle.

Zaměstnavatele pak v dané souvislosti uvedená instituce prosí, aby zkontrolovali žádost předanou zaměstnancem a aby tuto kontrolu provedli i v části, kterou vyplňuje sám zaměstnanec, a opravili případné chyby. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Sjednání zkušební doby se zaměstnancem má pravidla

Sjednání zkušební doby se zaměstnancem má pravidla

Datum článku: 23. 09. 2021

Zkušební doba zaměstnance v zaměstnání nutně a ze zákona sjednána být nemusí, ale pro případ jejího sjednání…

Více informací
Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Datum článku: 22. 09. 2021

Vysoké příjmy bývají z hlediska daňových povinností výhodnější, ale neplatí to stoprocentně vždy a bude tomu…

Více informací
Krizové ošetřovné pro případ lokálně uzavřených škol

Krizové ošetřovné pro případ lokálně uzavřených škol

Datum článku: 21. 09. 2021

Otázka krizového ošetřovného pro rodiče pečující o děti, které nemohou do školy, či školky kvůli uzavřenému…

Více informací
Nepřebíráním pošty si zaměstnanec od výpovědi nepomůže

Nepřebíráním pošty si zaměstnanec od výpovědi nepomůže

Datum článku: 20. 09. 2021

Jestliže se zaměstnanec pokusí zbavit výpovědi ze zaměstnání tím, že není k zastižení při doručení zásilky…

Více informací