Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ukončení ošetřovného při návratu dětí k běžné prezenční výuce je třeba udělat správně a netřeba čekat až na konec měsíce

Děti ze škol a školek se v těchto týdnech a dnech vracejí k běžné výuce bez rotace. Přestává střídání prezenční výuky s distanční a postupně tedy končí domácí potřeba péče o děti kvůli zavřeným školám, čili končí i potřeba rodičů čerpat krizové ošetřovné. Je však potřeba, aby zaměstnanci i zaměstnavatelé udělali za daným ošetřovným tu administrativně správnou tečku.

Ukončení ošetřovného při návratu dětí k běžné prezenční výuce je třeba udělat správně a netřeba  2.jpg
Datum článku: 20. 05. 2021

Při ukončení krizového ošetřovného není třeba čekat s žádostí na konec měsíce a rodič ji může podat hned v den, kdy se vrací do zaměstnání

Jak je řečeno výše, ve chvíli, kdy dítěti navštěvujícímu školu či školku začne běžná prezenční výuka, tedy do školy dochází pravidelně denně bez střídání s výukou distanční, končí rodiči potřeba pečovat o toto dítě z důvodu zcela či částečně uzavřené školy a tím pádem končí i pobírání ošetřovného. Pominula potřeba péče o dítě a rodič či případně jiná pečující osoba se může ode dne, kdy se škola otevře vrátit k pracovním povinnostem.

Uvedené naznačuje, že s podáním žádosti o krizové ošetřovné za měsíc květen není třeba čekat až na konec tohoto měsíce, ale žádost lze předat zaměstnavateli hned v den, kdy se rodič vrátil do práce, protože se dítě vrátilo k běžné výuce. V oblastech kde se děti vrátili k běžné prezenční výuce od 17. 5. 2021 a rodič v daný den nastupuje do práce, může také hned týž den předat zaměstnavateli žádost o ošetřovné za květnové dny. Tam, kde se prezenční výuka z důvodů špatné epidemické situace obnoví až následující týden, ještě potřeba ošetřovného trvá, ale jakmile se situace uvolní, postup bude pro rodiče stejný.

Chyby a neúplně vyplněné žádosti komplikují vyřízení záležitosti a ČSSZ prosí zaměstnavatele, aby žádost před odesláním danému úřadu zkontrolovali

Přesto, že krizové ošetřovné jako dávka pomoci funguje již delší dobu a žádost za květen nebude tedy pro pečující premiérou, objevuje se podle úřadu každý měsíc v žádostech řada chyb či neúplných údajů. Úřady v případě těchto chyb, které jsou často z roztržitosti, musí údaje následně dořešit a opravit, což celý proces vyřizování a následné výplaty dávky zpožďuje.

Česká správa sociálního zabezpečení prosí z uvedených důvodů především o to, aby zaměstnanci žádosti podávali, tak jak mají, tedy odevzdávali je svému zaměstnavateli, který doplní údaje, které z titulu zaměstnavatele doplnit má a žádost odešle.

Zaměstnavatele pak v dané souvislosti uvedená instituce prosí, aby zkontrolovali žádost předanou zaměstnancem a aby tuto kontrolu provedli i v části, kterou vyplňuje sám zaměstnanec, a opravili případné chyby. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Datum článku: 18. 01. 2022

S chaosem kolem nových přísnějších pravidel ohledně povinného testování, karantén a případných izolací…

Více informací
Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Datum článku: 14. 01. 2022

Zaměstnavatel v insolvenci, na jehož majetek byl vyhlášen konkurz, už se velmi často příliš nestará ani starat…

Více informací
Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Při přečerpání dovolené je třeba příslušné srážky přeplatku dělat z hrubé mzdy

Datum článku: 10. 01. 2022

K přečerpání dovolené u zaměstnance není úplně ojedinělý problém a může k němu dojít i při pečlivém…

Více informací
Nenastoupení zaměstnance do práce ve sjednaný den nástupu

Nenastoupení zaměstnance do práce ve sjednaný den nástupu

Datum článku: 06. 01. 2022

Sjednaný den nástupu do zaměstnání a stejně tak den jmenování do funkce je vždy ze zákona dnem velmi zásadním,…

Více informací