Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úlevy poskytované zaměstnanci při zvyšování kvalifikace mohou být i zastaveny či přerušeny

Během studia, které je v souladu s potřebami zaměstnavatele, má zaměstnanec ze zákona právo na poskytování určitých úlev, aby se mohl studiu věnovat a řádně jej dokončit. Nicméně, každý zaměstnanec, který si takto zvyšuje kvalifikaci, by měl vědět, že zaměstnavatel může v určitých konkrétních případech poskytování daných výhod zastavit či přerušit. Poskytování uvedených úlev i když je na ně ze zákona nárok není nedotknutelnou samozřejmostí.

Úlevy poskytované zaměstnanci při zvyšování kvalifikace mohou být i zastaveny 2.jpg
Datum článku: 02. 11. 2023

O tom zda je zvyšování kvalifikace u zaměstnance potřebné rozhoduje zaměstnavatel a zaměstnavatel také určuje, jak se v rámci zákona sladí studium zaměstnance s potřebami firmy

Když se zaměstnanec rozhodne zvyšovat svou kvalifikaci (podle § 231 ZP), a ta je v souladu s potřebami zaměstnavatele (to určuje sám zaměstnavatel), má právo na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (podle § 232 ZP). Uvedené znamená, že i když se zaměstnanec rozhodne zvýšit si pracovní kvalifikaci, neznamená to automaticky, že zaměstnavatel musí s uvedeným krokem souhlasit a vyjít mu vstříc. O tom, zda je zvyšování kvalifikace u daného zaměstnance potřebné pro výkon jeho pracovní náplně rozhoduje vždy a jedině zaměstnavatel. Zaměstnavatel tedy má právo s rozhodnutím zaměstnance pro zvýšení kvalifikace souhlasit či nesouhlasit.

V případě, že zaměstnavatel s uvedeným krokem zaměstnance souhlasí, měl by s daným zaměstnancem uzavřít písemnou kvalifikační dohodu, ve které se vymezí druh kvalifikace a způsob a podmínky jakým bude její zvyšování či prohlubování probíhat.

V kvalifikační dohodě by také mělo být vždy jednoznačně řečeno, zda se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele po skončení zvýšení kvalifikace a  jakou dobu u zaměstnavatele v daném případě setrvá, § 234 odst. 3 zákoníku práce.

Poté co se zaměstnanec se zaměstnavatelem na zvýšení kvalifikace takto písemně dohodnou, je jasné, že zaměstnavatel s uvedeným krokem zaměstnance souhlasí. Od uvedené chvíle nastávají zaměstnavateli zákonné povinnosti a práva stanovená zákoníkem práce ohledně zvyšování či prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci umožnit, aby dohodnuté zvýšení kvalifikace mohl konat a poskytnout mu k tomu příslušné pracovní volno s náhradou či bez náhrady mzdy dle jednotlivých konkrétních situací.

Zaměstnanci přísluší pracovní volno na:

- účast na výuce nebo školení v nezbytně nutném rozsahu,

- dva pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia na vysoké nebo vyšší odborné škole,

- pět pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria,

- deset pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské, bakalářské, diplomové, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání,

- čtyřicet pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.

Zaměstnanec má také nárok na pracovní volno pro účast na přijímací zkoušce, avšak bez náhrady mzdy nebo platu. Rovněž za pracovní volno poskytnuté k vykonání opravné zkoušky, účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu, nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu.

Zaměstnavatel má však také právo, sledovat zda zaměstnanec zvyšování kvalifikace koná a s jakými výsledky

Zaměstnavatel má podle § 233 ZP právo sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance a může od zaměstnance požadovat důkazy o průběhu a plnění povinností, jako jsou časový plán přednášek, termíny zkoušek a podobně.

V případě, že se zaměstnanec kvalifikaci bez vážného důvodu přestane věnovat nebo ztratí způsobilost k výkonu práce, může zaměstnavatel ukončit nebo přerušit poskytování podmínek k vyšší kvalifikaci

Zákoník práce neurčuje minimální dobu, po kterou musí být poskytování pracovních úlev zastaveno, takže poskytování může být obnoveno, pokud například zaměstnanec začne opět plnit své studijní povinnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací
Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Datum článku: 06. 12. 2023

V roce 2024 dojde k úpravě paušální náhrady nákladů, která je vyplácena zaměstnancům pracujícím z domova,…

Více informací
Firemní školky se zřejmě od roku 2024 stanou daňově nevýhodným benefitem pro zaměstnance

Firemní školky se zřejmě od roku 2024 stanou daňově nevýhodným benefitem pro zaměstnance

Datum článku: 04. 12. 2023

Firemní mateřské školky byly dosud pro zaměstnance výhodné nejen z podstaty svého účelu samotného, ale také…

Více informací
Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací