Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Uplatnění úroků z hypotéky v ročním zúčtování si žádá ty správné doklady

To kolik poplatník musí povinně zaplatit na dani z příjmů, záleží také na uplatněných daňových slevách, zvýhodněních či odpočtech. Taková možnost úpravy daňové povinnosti je dostupná všem poplatníkům prostřednictvím podání přiznání k dani nebo provedením ročního zúčtování u zaměstnavatele. Jednou z položek, která může takto umožnit snížení daňové povinnosti, jsou i zaplacené úroky z hypotéky. Aby uvedené úroky bylo možné takto uplatnit je potřeba k tomu mít ty správné doklady a splnit určité podmínky.

Uplatnění úroků z hypotéky v ročním zúčtování si žádá ty správ 2.jpg
Datum článku: 14. 02. 2023

Zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření si lze uplatnit do částky 150 000 za zdaňovací období

Poplatník, který během roku 2022 splácel úvěr, který mu slouží na financování bytové potřeby, si může určitou částku zaplacenou na úrocích z tohoto úvěru uplatnit na snížení své daňové povinnosti a zaplatit tím celkově na povinné dani z příjmu státu méně, než by musel platit, kdyby si tento odpočet uplatnit nemohl.

Tento odpočet úroků z úvěru je možné uplatnit na úvěry poskytnuté stavební spořitelnou nebo bankou jako úvěry ze stavebního spoření nebo úvěry hypoteční používané na financování bytových potřeb svých a svých blízkých například potomků, rodičů nebo rodičů manžela. Daňově uplatnit si lze i nemovitost, kterou poplatník vlastní, ale k trvalému bydlení ji užívají například jeho potomci, rodiče, prarodiče nebo dokonce rodiče manželky poplatníka.

Částka, kterou si lze uvedeným způsobem uplatnit za jedno zdaňovací období, má zákonem stanovený limit. Za zdaňovací období roku 2022 v přiznání či ročním zúčtování podávaném v roce 2023 je možné si takto uplatnit zaplacené úroky maximálně do částky 150 000 Kč za celé období. Pokud poplatník platil úroky jen po část roku, tak si pochopitelně nemůže uplatnit částku celou, ale pouze její poměrnou část odpovídající 1/12 ze 150 000 za každý měsíc placení úroků.

Uvedenou daňovou úlevu je možné si uplatnit, jak prostřednictvím podávaného přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak i prostřednictvím ročního zúčtování k dani prováděného zaměstnancům u zaměstnavatele.

Zejména k ročnímu zúčtování je třeba doložit potvrzení nejen o zaplacených úrocích, ale hodit se může i kopie smlouvy o úvěru i potvrzení, že si částku spolu s poplatníkem daňově uplatňují i další osoby společně žijící s poplatníkem

O roční zúčtování daně u zaměstnavatele si musí zaměstnanec u svého zaměstnavatele požádat prostřednictvím podepsaného Prohlášení poplatníka, které je u veřejnosti známější pod označením růžové prohlášení. Prohlášení zaměstnanec podepisuje u účetní svého zaměstnavatele. Připomeňme, že toto roční vypořádání daní prostřednictvím zaměstnavatele nemusí jít provést každému zaměstnanci, což znamená, že někdy může mít i zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání.

Pokud zaměstnanec o roční zúčtování daně požádat může, protože nemá ze zákona povinnost podávat daňové přiznání, musí kromě podpisu zmíněného Prohlášení poplatníka vždy také účetní doložit doklady k nároku všech slev na dani, zvýhodnění a odpočtů, které si chce daňově uplatnit. Zmíněné doklady jsou samozřejmě potřebné i k odpočtu výše popsaných zaplacených úroků z úvěru na bydlení.

Aby účetní mohla uvedený odpočet provést správně, bude potřebovat dokladů hned několik. Musí mít totiž potvrzeno, že sleva náleží, protože poplatník platil potřebné částky. Toto potvrzení vydá poplatníkovi na jeho žádost stavební spořitelna či hypoteční banka, která úvěr poskytuje, Každá instituce má však trochu odlišný způsob zpracování daného dokumentu. Někdo zpracuje dokument obsáhleji, takže účetní z něho získá více potřebných informací. Jiná banka může být ve sdělování úspornější a poplatník jí bude muset o doložení dalších skutečností k nároku na uvedenou daňovou výhodu. Jako doklad potřebných náležitostí může posloužit i smlouva o poskytnutí daného úvěru.

Kromě výše zmíněného potvrzení o tom, že úroky byly uhrazeny a v jaké výši potřebuje účetní ještě:

zda a v jaké výši uplatňuje z daného úvěru nárok na odpočet i jiná osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,

že předmět bytové potřeby, na který se uvedená sleva uplatňuje, je užíván v souladu s podmínkami pro uplatnění této daňové slevy,

že částka uplatněná všemi účastníky k danému úvěru nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období onu částku 150 000 Kč.

Účetní musí uvedené informace v doložených dokumentech dohledat a správně vyhodnotit v souvislosti s nárokem na uplatnění daňové úlevy a někdy to může být velmi obtížné a hodně záleží na struktuře doložených dokumentů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Daňový kalendář - kdy platit jaké daně a na co si dát pozor

Přehledný daňový kalendář, který vás upozorní na všechny důležité lhůty a termíny. Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit. Používejte náš daňový kalendář a už vám nikdy nic neunikne. Daňový kalendář pro každý aktuální rok stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické. Upozorńuje na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů. 

 

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Datum článku: 27. 02. 2023

Daňový poplatník se možná bude muset již v příštím roce 2024 proti současnosti hodně uskromnit také…

Více informací