Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Uplatnění úroků z hypotéky v ročním zúčtování si žádá ty správné doklady

To kolik poplatník musí povinně zaplatit na dani z příjmů, záleží také na uplatněných daňových slevách, zvýhodněních či odpočtech. Taková možnost úpravy daňové povinnosti je dostupná všem poplatníkům prostřednictvím podání přiznání k dani nebo provedením ročního zúčtování u zaměstnavatele. Jednou z položek, která může takto umožnit snížení daňové povinnosti, jsou i zaplacené úroky z hypotéky. Aby uvedené úroky bylo možné takto uplatnit je potřeba k tomu mít ty správné doklady a splnit určité podmínky.

Uplatnění úroků z hypotéky v ročním zúčtování si žádá ty správ 2.jpg
Datum článku: 14. 02. 2023

Zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření si lze uplatnit do částky 150 000 za zdaňovací období

Poplatník, který během roku 2022 splácel úvěr, který mu slouží na financování bytové potřeby, si může určitou částku zaplacenou na úrocích z tohoto úvěru uplatnit na snížení své daňové povinnosti a zaplatit tím celkově na povinné dani z příjmu státu méně, než by musel platit, kdyby si tento odpočet uplatnit nemohl.

Tento odpočet úroků z úvěru je možné uplatnit na úvěry poskytnuté stavební spořitelnou nebo bankou jako úvěry ze stavebního spoření nebo úvěry hypoteční používané na financování bytových potřeb svých a svých blízkých například potomků, rodičů nebo rodičů manžela. Daňově uplatnit si lze i nemovitost, kterou poplatník vlastní, ale k trvalému bydlení ji užívají například jeho potomci, rodiče, prarodiče nebo dokonce rodiče manželky poplatníka.

Částka, kterou si lze uvedeným způsobem uplatnit za jedno zdaňovací období, má zákonem stanovený limit. Za zdaňovací období roku 2022 v přiznání či ročním zúčtování podávaném v roce 2023 je možné si takto uplatnit zaplacené úroky maximálně do částky 150 000 Kč za celé období. Pokud poplatník platil úroky jen po část roku, tak si pochopitelně nemůže uplatnit částku celou, ale pouze její poměrnou část odpovídající 1/12 ze 150 000 za každý měsíc placení úroků.

Uvedenou daňovou úlevu je možné si uplatnit, jak prostřednictvím podávaného přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak i prostřednictvím ročního zúčtování k dani prováděného zaměstnancům u zaměstnavatele.

Zejména k ročnímu zúčtování je třeba doložit potvrzení nejen o zaplacených úrocích, ale hodit se může i kopie smlouvy o úvěru i potvrzení, že si částku spolu s poplatníkem daňově uplatňují i další osoby společně žijící s poplatníkem

O roční zúčtování daně u zaměstnavatele si musí zaměstnanec u svého zaměstnavatele požádat prostřednictvím podepsaného Prohlášení poplatníka, které je u veřejnosti známější pod označením růžové prohlášení. Prohlášení zaměstnanec podepisuje u účetní svého zaměstnavatele. Připomeňme, že toto roční vypořádání daní prostřednictvím zaměstnavatele nemusí jít provést každému zaměstnanci, což znamená, že někdy může mít i zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání.

Pokud zaměstnanec o roční zúčtování daně požádat může, protože nemá ze zákona povinnost podávat daňové přiznání, musí kromě podpisu zmíněného Prohlášení poplatníka vždy také účetní doložit doklady k nároku všech slev na dani, zvýhodnění a odpočtů, které si chce daňově uplatnit. Zmíněné doklady jsou samozřejmě potřebné i k odpočtu výše popsaných zaplacených úroků z úvěru na bydlení.

Aby účetní mohla uvedený odpočet provést správně, bude potřebovat dokladů hned několik. Musí mít totiž potvrzeno, že sleva náleží, protože poplatník platil potřebné částky. Toto potvrzení vydá poplatníkovi na jeho žádost stavební spořitelna či hypoteční banka, která úvěr poskytuje, Každá instituce má však trochu odlišný způsob zpracování daného dokumentu. Někdo zpracuje dokument obsáhleji, takže účetní z něho získá více potřebných informací. Jiná banka může být ve sdělování úspornější a poplatník jí bude muset o doložení dalších skutečností k nároku na uvedenou daňovou výhodu. Jako doklad potřebných náležitostí může posloužit i smlouva o poskytnutí daného úvěru.

Kromě výše zmíněného potvrzení o tom, že úroky byly uhrazeny a v jaké výši potřebuje účetní ještě:

zda a v jaké výši uplatňuje z daného úvěru nárok na odpočet i jiná osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,

že předmět bytové potřeby, na který se uvedená sleva uplatňuje, je užíván v souladu s podmínkami pro uplatnění této daňové slevy,

že částka uplatněná všemi účastníky k danému úvěru nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období onu částku 150 000 Kč.

Účetní musí uvedené informace v doložených dokumentech dohledat a správně vyhodnotit v souvislosti s nárokem na uplatnění daňové úlevy a někdy to může být velmi obtížné a hodně záleží na struktuře doložených dokumentů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Datum článku: 01. 12. 2023

Od roku 2024 se nabídka produktů určených pro spoření na důchod rozšíří o nový dlouhodobý investiční produkt…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Datum článku: 06. 11. 2023

Konsolidační balíček daňových opatření, kterým se v současnosti zabývá senát a má být realitou od 1. 1, 2024…

Více informací