Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úpravy pracovního posudku se zaměstnanec může domáhat u soudu

V pracovním posudku informuje zaměstnavatel budoucího zaměstnavatele o pracovních schopnostech, dovednostech, kvalifikaci a dalších záležitostech zaměstnance, který u něho končí. O pracovní posudek, pokud jej chce, si musí zaměstnanec sám požádat a pokud není případně spokojen s jeho obsahem, pak je nutné se obrátit na soud.

Úpravy pracovního posudku se zaměstnanec může do 2.jpg
Datum článku: 01. 09. 2022

Pracovní posudek může být velmi užitečný, ale zaměstnanec si jej musí sám před koncem pracovního vztahu vyžádat

Pokud zaměstnanec v jednom zaměstnání končí a jinde bude začínat, není od věci, mít pro budoucího zaměstnavatele pracovní posudek. Pokud je uvedený dokument bývalým zaměstnavatelem profesionálně a správně zpracován, může nastávajícímu zaměstnavateli poskytnout o přijímaném pracovníkovi nejednu užitečnou informaci, a naopak zaměstnanci, který začíná v novém působišti usnadnit nesmělé začátky. Jenže právě k tomu, aby pracovní posudek takovým dobrým pomocníkem byl, musí, jak je řečeno výše být, zpracován profesionálně správně, podle zákonných pravidel a zaměstnanec, který u zaměstnavatele končí, si o něj musí v předstihu požádat zaměstnavatele, od něhož odchází.

Pracovní posudek tudíž není zaměstnavatelem vystavován končícímu zaměstnanci automaticky vždy, ale jedině na žádost onoho zaměstnance. Zaměstnanec si o danou písemnost musí požádat v mírném předstihu, než pracovní poměr skončí, tak aby zaměstnavatel měl na jeho vypracování čas nejméně 15 pracovních dnů, ale zároveň není třeba podávat žádost několik měsíců před skončením pracovního poměru, protože zaměstnavatel má zákonem stanovenu lhůtu, kdy nejdříve má povinnost  dokument vydat.

Zákoník práce v § 314 přímo určuje, že pracovní posudek vystavuje zaměstnavatel na žádost zaměstnance a jakmile si zaměstnanec o tuto dokumentaci požádá je zaměstnavatel už povinen do 15 dnů od žádosti posudek vydat. Současně zákon stanoví, že uvedenou dokumentaci, o níž je žádáno není zaměstnavatel povinen vydat dříve, než 2 měsíce před skončením pracovního poměru. To znamená, zaměstnavatel může pracovní posudek vydat zaměstnanci i dříve než například 15 dnů před skončením pracovního poměru, ale není povinen dokumentaci vydat dříve než 2 měsíce před skončením pracovního vztahu.

Může se však stát, že se zaměstnanci obsah pracovního posudku nezamlouvá a žádá jeho úpravu. S uvedenou žádostí je však vždy nutné se obrátit na soud

Jak je zdůrazňováno výše, pracovní posudek by měl být vždy zaměstnavatelem vypracován pečlivě profesionálně bez emočních výkyvů, protože zákon přímo stanoví, které údaje v daném dokumentu být mají a které v něm naopak být uváděny nesmí. Posudek nesmí obsahovat takové údaje o zaměstnanci, které se týkají jeho osobního občanského života, rodinných či sociálních vztahů a nesouvisí s pracovními záležitostmi a vztahem zaměstnance k práci.

Realita je však velmi často taková, že zaměstnavatel neudrží emoce na uzdě a v posudku uvede informace, s nimiž zaměstnanec nesouhlasí, což zákonitě vede k tomu, že se zaměstnanec brání a žádá úpravu daného dokumentu. Jenže háček je v tom, že s danou žádostí se zaměstnanec už vždy musí obrátit na soud a postupovat samozřejmě dle pravidel stanovených zákonem.

Pokud je zaměstnanec nespokojen s obsahem vydaného pracovního posudku, má samozřejmě právo žádat úpravu daného dokumentu náležitým způsobem. Zákon však stanoví, že se s danou záležitostí zaměstnanec musí vždy obracet jedině na soud a jedině soud musí zaměstnavateli jednoznačně nařídit, aby daný pracovní posudek upravil. Záležitost úpravy obsahu pracovního posudku si tedy nemůže zaměstnanec vyřídit jen se zaměstnavatelem, ale musí si vždy k dané věci přizvat soud.

Zaměstnanec nespokojený s posudkem si musí podat žalobu na zaměstnavatele k soudu. V žalobě musí zaměstnanec dle ustanovení Občanského soudního řádu a jeho § 42 odstavce 4) jednoznačně přesně uvést, co má být v pracovním posudku upraveno a proč. Soud situaci zhodnotí, a pokud rozhodne, že zaměstnanec se hájí oprávněně, má důvod být nespokojen a zaměstnavatel musí skutečně záležitost napravit. Pak tentýž soud také jednoznačně určí, jak má být posudek upraven. Zcela konkrétně bude tedy soudem stanoveno, jak má upravený posudek znít.

Zaměstnanec si o úpravu posudku musí požádat do 3 měsíců, od chvíle, kdy se seznámil s jeho obsahem. Později už to nejde

Pokud zaměstnanec chce, aby údaje v jeho posudku byly upraveny, musí si o danou záležitost tedy požádat soud a jednat rychle, protože je zde velmi omezující zákonná lhůta. Jedná se o lhůtu prekluzivní, což znamená, že pokud uvedená lhůta uplyne, náprava nebude, čas vypršel. Požádat si soud o nápravu dané dokumentace je možné, pouze do tří měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec seznámil s jeho obsahem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací