Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úrok z prodlení platby správci daně všeobecně nabíhá v roce 2021 už od čtvrtého dne po splatnosti daně

I v roce 2021 platí, že daňové povinnosti je nutné přes veškeré nesnáze plnit včas a správně jinak hrozí úrok z prodlení. Pokud tedy správce daně nemá příslušnou platbu jakékoli daně na svém účtu včas, požaduje i v roce 2021 po poplatníkovi úhradu úroků z prodlení. Jenže právě od počátku roku 2021 jsou v daňovém řádu změny, které se právě týkají uvedené záležitosti.

Úrok z prodlení platby správci daně všeobecně nabíhá v roce 2021 už od čtv 2.jpg
Datum článku: 07. 06. 2021

V roce 2021 je jiná minimální výše, od níž se úrok z prodlení musí uhradit, jiná je také doba, po kterou úrok z prodlení vzniká a změnila se i výše repo sazby, z níž je úrok vypočítáván

Rok 2021 podobně jako i rok předešlý je velmi bohatý na změny v nejrůznějších zákonech, pravidlech a nařízeních. Mnoho změn přichází v souvislosti s řáděním pandemie, ale i z jiných důvodů. Právě kvůli pandemii dochází k nejrůznějším posunům termínů daňových plateb a současně došlo od 1. 1. 2021 také k obecnějším změnám v daňovém řádu.

Pamatovat si přesně, kdy má být jaká platba uhrazena, aby nevznikla sankce za pozdní splnění a s tím i úrok z prodlení, může být ještě těžší než dřív. Ale právě ohledně úroku z prodlení platby u správce daně nastaly změny docela zásadní.

Obecně a vždy platí, že každý povinný plátce daně pokud se opozdí s povinnou platbou, musí následně ze zákona uhradit úrok z dlužné částky za dobu, po kterou se s úhradou opozdil. Uvedený úrok z prodlení se může týkat jednak samotné daně, která nebyla včas uhrazena, ale taktéž vratky daně, pokud si daňový subjekt například neoprávněně uplatnil odpočet daně.

Úrok z prodlení nově vzniká od čtvrtého kalendářního dne následujícího po dni splatnosti daně

Zásadní změnou je, že počátek úročení nastává v roce 2021 dříve než v letech předchozích. Až do konce roku 2020 platilo, že úrok z prodlení začal vznikat až od pátého pracovního dne po dni splatnosti. Od 1. 1. 2021 platí, že úrok z prodlení vzniká již od čtvrtého kalendářního dne následujícího po původním dni splatnosti daně.

Minimum, do něhož povinnost platit úrok nevznikne je od začátku roku 2021 vyšší

Povinnost platit úrok tedy vzniká dříve, ale současně se také posunula výše částka, od níž vzniká povinnost úrok hradit. Vždy totiž platilo a i nadále platí, že pokud dlužná částka daně za jedno zdaňovací období u jednoho správce daně nepřesáhne určitou částku, tak se úrok nepředepíše a tudíž nehradí. Právě od roku 2021 se hranice této částky zvýšila na 1000 Kč proti dřívějším 200 Kč. Což v praxi znamená, že nově může být výše dluhu mnohem vyšší až do uvedené částky a úrok z prodlení nebude ještě nutné hradit. Pokud ovšem hranice bude překročena, třeba na 1001 Kč povinnost úroku už vzniká.

Výše úroku se nově určuje podle pravidel občanského zákoníku a repo sazba je o šest bodů zredukována

Od 1. 1. 2021 se výše úroku z prodlení stanoví podle pravidel občanského zákoníku. Do konce roku 2020 platilo, že výše úroku z prodlení roční výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o čtrnáct procentních bodů a platné pro první den příslušného kalendářního měsíce. V současnosti platí, že výše úroku sice také vychází z repo sazby stanovené ČNB pro první den pololetí, v němž došlo k prodlení a zvýšené o příslušné procento bodu, ale toto zvýšení je jen o 8 procentních bodů místo dřívějších  čtrnácti.

Pozor při řešení záležitostí daného úroku si může situace vyžádat použití starých pravidel i pravidel pro rok 2021

Změny pravidel si nejednou mohou vyžádat, aby se v jedné záležitosti postupovalo podle dvojích pravidel, když věc přesahuje z jednoho systému do jiného. V daňových záležitostech není tento proces nijak ojedinělý, protože nejrůznější pravidla se zde mění poměrně často. V takovém případě je vždy velmi zásadní sladit záležitost časově a věcně s paragrafy, do nichž náleží.

V daném konkrétním případě je důležité, jak dlouho prodlení trvá a kdy nastala splatnost daně, které se prodlení týká. Splatnost se může týkat minulého i tohoto roku a pak záležitosti z roku 2020 je třeba řešit ještě podle pravidel platných pro rok 2020, ale pokud splatnost téhož úroku pokračuje, musí být od 1. 1. 2021 podle pravidel platných pro rok 2021.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Datum článku: 23. 05. 2022

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří…

Více informací
V zákoně o evidenci skutečných majitelů budou na podzim 2022 opět změny

V zákoně o evidenci skutečných majitelů budou na podzim 2022 opět změny

Datum článku: 13. 05. 2022

Změny zákonů jsou v naší zemi skutečně velmi časté. V červnu to bude teprve rok, kdy začal být účinný Zákon…

Více informací
Nový daňový balíček zvedá limit pro registraci k DPH i paušální dani a mnoho dalšího

Nový daňový balíček zvedá limit pro registraci k DPH i paušální dani a mnoho dalšího

Datum článku: 10. 05. 2022

Ministerstvo financí poslalo včera do vnějšího připomínkového řízení návrh balíčku daňových novinek, které…

Více informací
Nastavení jednoznačných přísných regulačních podmínek Airbnb má  od roku 2023 pomoci daním i zlepšení dostupnosti bydlení

Nastavení jednoznačných přísných regulačních podmínek Airbnb má od roku 2023 pomoci daním i zlepšení dostupnosti bydlení

Datum článku: 02. 05. 2022

Znovu se bude projednávat striktně přísné nastavení podmínek pro provozování krátkodobé pronajímání bytů…

Více informací