Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úrok z prodlení platby správci daně všeobecně nabíhá v roce 2021 už od čtvrtého dne po splatnosti daně

I v roce 2021 platí, že daňové povinnosti je nutné přes veškeré nesnáze plnit včas a správně jinak hrozí úrok z prodlení. Pokud tedy správce daně nemá příslušnou platbu jakékoli daně na svém účtu včas, požaduje i v roce 2021 po poplatníkovi úhradu úroků z prodlení. Jenže právě od počátku roku 2021 jsou v daňovém řádu změny, které se právě týkají uvedené záležitosti.

Úrok z prodlení platby správci daně všeobecně nabíhá v roce 2021 už od čtv 2.jpg
Datum článku: 07. 06. 2021

V roce 2021 je jiná minimální výše, od níž se úrok z prodlení musí uhradit, jiná je také doba, po kterou úrok z prodlení vzniká a změnila se i výše repo sazby, z níž je úrok vypočítáván

Rok 2021 podobně jako i rok předešlý je velmi bohatý na změny v nejrůznějších zákonech, pravidlech a nařízeních. Mnoho změn přichází v souvislosti s řáděním pandemie, ale i z jiných důvodů. Právě kvůli pandemii dochází k nejrůznějším posunům termínů daňových plateb a současně došlo od 1. 1. 2021 také k obecnějším změnám v daňovém řádu.

Pamatovat si přesně, kdy má být jaká platba uhrazena, aby nevznikla sankce za pozdní splnění a s tím i úrok z prodlení, může být ještě těžší než dřív. Ale právě ohledně úroku z prodlení platby u správce daně nastaly změny docela zásadní.

Obecně a vždy platí, že každý povinný plátce daně pokud se opozdí s povinnou platbou, musí následně ze zákona uhradit úrok z dlužné částky za dobu, po kterou se s úhradou opozdil. Uvedený úrok z prodlení se může týkat jednak samotné daně, která nebyla včas uhrazena, ale taktéž vratky daně, pokud si daňový subjekt například neoprávněně uplatnil odpočet daně.

Úrok z prodlení nově vzniká od čtvrtého kalendářního dne následujícího po dni splatnosti daně

Zásadní změnou je, že počátek úročení nastává v roce 2021 dříve než v letech předchozích. Až do konce roku 2020 platilo, že úrok z prodlení začal vznikat až od pátého pracovního dne po dni splatnosti. Od 1. 1. 2021 platí, že úrok z prodlení vzniká již od čtvrtého kalendářního dne následujícího po původním dni splatnosti daně.

Minimum, do něhož povinnost platit úrok nevznikne je od začátku roku 2021 vyšší

Povinnost platit úrok tedy vzniká dříve, ale současně se také posunula výše částka, od níž vzniká povinnost úrok hradit. Vždy totiž platilo a i nadále platí, že pokud dlužná částka daně za jedno zdaňovací období u jednoho správce daně nepřesáhne určitou částku, tak se úrok nepředepíše a tudíž nehradí. Právě od roku 2021 se hranice této částky zvýšila na 1000 Kč proti dřívějším 200 Kč. Což v praxi znamená, že nově může být výše dluhu mnohem vyšší až do uvedené částky a úrok z prodlení nebude ještě nutné hradit. Pokud ovšem hranice bude překročena, třeba na 1001 Kč povinnost úroku už vzniká.

Výše úroku se nově určuje podle pravidel občanského zákoníku a repo sazba je o šest bodů zredukována

Od 1. 1. 2021 se výše úroku z prodlení stanoví podle pravidel občanského zákoníku. Do konce roku 2020 platilo, že výše úroku z prodlení roční výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o čtrnáct procentních bodů a platné pro první den příslušného kalendářního měsíce. V současnosti platí, že výše úroku sice také vychází z repo sazby stanovené ČNB pro první den pololetí, v němž došlo k prodlení a zvýšené o příslušné procento bodu, ale toto zvýšení je jen o 8 procentních bodů místo dřívějších  čtrnácti.

Pozor při řešení záležitostí daného úroku si může situace vyžádat použití starých pravidel i pravidel pro rok 2021

Změny pravidel si nejednou mohou vyžádat, aby se v jedné záležitosti postupovalo podle dvojích pravidel, když věc přesahuje z jednoho systému do jiného. V daňových záležitostech není tento proces nijak ojedinělý, protože nejrůznější pravidla se zde mění poměrně často. V takovém případě je vždy velmi zásadní sladit záležitost časově a věcně s paragrafy, do nichž náleží.

V daném konkrétním případě je důležité, jak dlouho prodlení trvá a kdy nastala splatnost daně, které se prodlení týká. Splatnost se může týkat minulého i tohoto roku a pak záležitosti z roku 2020 je třeba řešit ještě podle pravidel platných pro rok 2020, ale pokud splatnost téhož úroku pokračuje, musí být od 1. 1. 2021 podle pravidel platných pro rok 2021.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Datum článku: 17. 03. 2023

Stavební spoření a z něho plynoucí možnost získání výhodného úvěru má v Česku stále vysokou oblibu. Jenže…

Více informací
Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Datum článku: 14. 03. 2023

Změnit zdravotní pojišťovnu je samozřejmě možné i v roce 2023 a ideální čas na podání přihlášky…

Více informací
Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Březen i září 2023 přináší změny v registraci vozidel

Březen i září 2023 přináší změny v registraci vozidel

Datum článku: 06. 03. 2023

V březnu je dobré si pomalu rezervovat termín na výměnu pneumatik ze zimních na letní. Březen 2023 však přináší…

Více informací