Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úroky z prodlení s platbou daní v roce 2021 rostou rychleji než dříve

Do prodlení ohledně úhrady daní se může v současné nelehké době dostat i ten nejzodpovědnější subjekt. Když však k takové situaci dojde, je důležité vždy myslet na to, že každé takové opoždění s platbou znamená také úroky z prodlení, které v roce 2021 rostou ještě rychleji než v roce předchozím.

Úroky z prodlení s platbou daní v roce 2021 rostou rychle 2.jpg
Datum článku: 30. 08. 2021

Čím delší je prodleva v platbě daní, tím více je nutné v roce 2021 zaplatit na úrocích z prodlení

Pokud dojde k prodlení v úhradě kterékoli z daní je nutné uvedenou záležitost co nejrychleji řešit a zaplatit potřebnou částku. V opačném případě totiž vždy začnou dlužnou částku rychle zvyšovat úroky z prodlení, které v roce 2021 rostou v důsledku ekonomických i legislativních změn ještě rychleji než v roce předchozím.

Život v naší zemi jde i přes všechny pandemické peripetie dál, což znamená reagovat také na aktuální vývoj na poli ekonomiky a přizpůsobovat i ekonomické nástroje měnové politiky a právo tak, aby nedocházelo k nezvladatelným výkyvům a zvratům. Uvedený vývoj si vyžádal změnu v repo sazbě České národní banky a s uvedeným krokem se nevyhnutelně pojí i růst úroků z prodlení.

Repo sazba je jedním ze základních nástrojů České národní banky, kterým se reguluje a ovládá míra inflace, tak aby zůstávala v ovladatelných mezích. Pokud se tedy mění růst inflace, je nezbytné na to reagovat změnou v repo sazbě.

A jak je řečeno výše změny v repo sazbě se vždy promítnou do úroků z prodlení. Změny v repo sazbě vyhlášené ČNB se do trvajícího prodlení promítnou k prvnímu kalendářnímu dni aktuálního pololetí. Ve druhé polovině roku výši úroků ovlivňuje repo sazba platná k 1. 7. 2021 vyhlášená ČNB v červnu 2021. K důležité změně v souvislosti s repo sazbou došlo hned od začátku roku 2021, kdy se změnila právní úprava právě ohledně úroků z prodlení a repo sazby. Podle těchto nových pravidel stanoví podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 a výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení zvýšené o 8 procentních bodů.

U prodlení s platbou daně z roku 2020 se splatností v roce 2020 se postupuje ještě dle předchozích předpisů

Pokud se tedy subjekt v roce 2021 nachází v prodlení s platbou daně, záleží hodně na tom, kdy k prodlení došlo a kdy měl být dluh splacen. Pokud k prodlení s úhradou došlo již do konce roku 2020 a splatnost daně byla taktéž do konce roku 2020, pak se výše úroku z prodlení stanoví ještě podle předchozích pravidel daňového řádu, tj. 14% plus pro danou dobu odpovídající repo sazba ČNB. Platby splatné v roce 2021 už však podléhají pravidlům novým. Z uvedeného je tedy jednoznačně prodlení s platbou daně je důležité co nejrychleji vyřešit a ukončit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací