Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úroky z prodlení s platbou daní v roce 2021 rostou rychleji než dříve

Do prodlení ohledně úhrady daní se může v současné nelehké době dostat i ten nejzodpovědnější subjekt. Když však k takové situaci dojde, je důležité vždy myslet na to, že každé takové opoždění s platbou znamená také úroky z prodlení, které v roce 2021 rostou ještě rychleji než v roce předchozím.

Úroky z prodlení s platbou daní v roce 2021 rostou rychle 2.jpg
Datum článku: 30. 08. 2021

Čím delší je prodleva v platbě daní, tím více je nutné v roce 2021 zaplatit na úrocích z prodlení

Pokud dojde k prodlení v úhradě kterékoli z daní je nutné uvedenou záležitost co nejrychleji řešit a zaplatit potřebnou částku. V opačném případě totiž vždy začnou dlužnou částku rychle zvyšovat úroky z prodlení, které v roce 2021 rostou v důsledku ekonomických i legislativních změn ještě rychleji než v roce předchozím.

Život v naší zemi jde i přes všechny pandemické peripetie dál, což znamená reagovat také na aktuální vývoj na poli ekonomiky a přizpůsobovat i ekonomické nástroje měnové politiky a právo tak, aby nedocházelo k nezvladatelným výkyvům a zvratům. Uvedený vývoj si vyžádal změnu v repo sazbě České národní banky a s uvedeným krokem se nevyhnutelně pojí i růst úroků z prodlení.

Repo sazba je jedním ze základních nástrojů České národní banky, kterým se reguluje a ovládá míra inflace, tak aby zůstávala v ovladatelných mezích. Pokud se tedy mění růst inflace, je nezbytné na to reagovat změnou v repo sazbě.

A jak je řečeno výše změny v repo sazbě se vždy promítnou do úroků z prodlení. Změny v repo sazbě vyhlášené ČNB se do trvajícího prodlení promítnou k prvnímu kalendářnímu dni aktuálního pololetí. Ve druhé polovině roku výši úroků ovlivňuje repo sazba platná k 1. 7. 2021 vyhlášená ČNB v červnu 2021. K důležité změně v souvislosti s repo sazbou došlo hned od začátku roku 2021, kdy se změnila právní úprava právě ohledně úroků z prodlení a repo sazby. Podle těchto nových pravidel stanoví podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 a výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení zvýšené o 8 procentních bodů.

U prodlení s platbou daně z roku 2020 se splatností v roce 2020 se postupuje ještě dle předchozích předpisů

Pokud se tedy subjekt v roce 2021 nachází v prodlení s platbou daně, záleží hodně na tom, kdy k prodlení došlo a kdy měl být dluh splacen. Pokud k prodlení s úhradou došlo již do konce roku 2020 a splatnost daně byla taktéž do konce roku 2020, pak se výše úroku z prodlení stanoví ještě podle předchozích pravidel daňového řádu, tj. 14% plus pro danou dobu odpovídající repo sazba ČNB. Platby splatné v roce 2021 už však podléhají pravidlům novým. Z uvedeného je tedy jednoznačně prodlení s platbou daně je důležité co nejrychleji vyřešit a ukončit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Datum článku: 22. 09. 2021

Vysoké příjmy bývají z hlediska daňových povinností výhodnější, ale neplatí to stoprocentně vždy a bude tomu…

Více informací
Výpůjčka a zápůjčka jsou dva pojmy odlišné právně i daňově

Výpůjčka a zápůjčka jsou dva pojmy odlišné právně i daňově

Datum článku: 21. 09. 2021

Výpůjčka a zápůjčka věci jsou dva zcela odlišné pojmy nejen z podstaty právního pohledu, na jejich odlišnost je…

Více informací
Spropitné z bezhotovostních plateb je méně lákavé, daním neunikne

Spropitné z bezhotovostních plateb je méně lákavé, daním neunikne

Datum článku: 20. 09. 2021

Bezhotovostní platby jsou díky epidemické době stále rozšířenější i v restauracích, kavárnách a dalších…

Více informací
Od roku 2022 skončí nevyžádané reklamní telefonáty i sbírání informací o návštěvnících webových stránek

Od roku 2022 skončí nevyžádané reklamní telefonáty i sbírání informací o návštěvnících webových stránek

Datum článku: 17. 09. 2021

Soukromí jedince by již od roku 2022 mělo být opět posíleno. Má skončit nevyžádaný telemarketing i automatické…

Více informací