Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úspěšné podnikání vychází z několika obecných zásad

Každý, kdo se rozhodne pro podnikání, chce být samozřejmě úspěšný. Ale jak na to? Není to tak úplně jednoduché ani zas tak nesmírně složité, jak se to často na první pohled jeví. Pravda je opět někde ve zlatém středu. Úspěšní budeme ve chvíli, když objevíme několik pravidel, která se osvědčila již mnohým podnikatelům a zkusíme se jimi řídit. Podívejte se s námi na některé z nich a zkuste se nad nimi zamyslet.

Úspěšné podnikání vychází z několika obecných zásad.jpg
Datum článku: 29. 06. 2015

Cesta k úspěchu nemusí být jen trnitá chce to sehrát rozum a sny

Finanční nezávislost, možnost dát svým nápadům reálnou podobu, dokázat něco z čeho budou moci čerpat i naši potomci. Po tom všem touží vskrytu duše každý, kdo uvažuje o podnikání, pouští se do něho nebo již podniká. Je zde však i druhá miska vah. Vždycky je třeba počítat i s riziky a nepříjemnostmi jako jsou velké fyzické i psychické zatížení, nedostatek financí, hrozící zadlužení, nekalé triky silné konkurence, strach. Když chceme podnikat musíme se pokusit hned v začátku hledat soulad mezi oběma stranami. Jde o to ony misky vah vyvážit a ustálit.
Mnoho úspěšných podnikatelů třeba Baťa, Zátka, Ford a spousty dalších začínali své podnikání ve skromných poměrech. Jejich plánům třeba nikdo moc nevěřil a dnes je známe všichni. Totéž platí i o podnikání v dnešní době. Mnozí z těch, kteří v porevoluční euforii začínali v garážích či jedné místnosti se vypracovali k úspěšnému podnikání, protože to nevzdali hledali a našli cestu k úspěchu. Ani ony zapeklité finance nemusí být neřešitelný problém. Nevzdávejte se své podnikatelské myšlenky, zkuste ji uplatňovat a prosazovat. Je zde možnost různých startupových programů a najdou se i podnikatelští mecenáši, ale chce to jít vpřed, byť třeba malými krůčky.

Pracujte neustále na sobě samém i svém podnikatelském záměru

Velmi důležité je, se od samého začátku podnikání věnovat své podnikatelské aktivitě a zároveň s tím, si hlídat i rozvoj své osobnosti. Prvotní je mít určitý plán podnikání. Zjistit si jaká je situace v podnikatelském oboru, kterému se chceme věnovat. Jak je to se vztahy dodavatelů a odběratelů a jaká je v daném oboru konkurence. Je dobré zamyslet se i nad psychologií zákazníka. Jak si jej nenásilně získat a udržovat dobré vztahy. Jak svůj produkt nevnucovat a přitom dosáhnout toho, aby se náš výrobek dostal do obecného povědomí.
Zásadní je, aby si podnikatel uvědomil, že vše výše uvedené stojí na jeho osobnosti, na tom, jak sladí svůj byznys se sebou samým. Hodně záleží na cílevědomosti, vytrvalosti sebeovládání, kreativitě, schopnosti učit se a poučit se. Všechny uvedené vlastnosti je potřeba v sobě nejen hledat a najít, ale také přiměřeným způsobem rozvíjet i opečovávat a zároveň umět je ve správnou chvíli použít. To znamená neustále na sobě pracovat a sebevzdělávat se. S uvedeným přístupem uspěl Tomáš Baťa a v dnešní době třeba i Bill Gates.

Uvážlivě zacházet s reklamou a slevou, nepodceňovat ani nepřeceňovat

Aby byl náš záměr úspěšný a našel si své zákazníky a třeba i podporovatele musí se o něm vědět. Bez určitého druhu reklamy se žádné podnikání neobejde. Opět je potřeba uvažovat, vycházet z vlastních možností a druhu podnikání a k tomu taktizovat a kombinovat. Bez investic do reklamy se obejít nelze, ale je důležité, aby na druhé straně reklama dokázala přinést zpátky peníze do ní vložené. Stejně tak se vyplatí věnovat dostatek péče a pozornosti získaným zákazníkům. Protože spokojený zákazník je podstatnou částí naší cesty k úspěchu.
Opatrně a střízlivě je potřeba přistupovat i k nabídce slev a slevových akcí. Zákazník sice na slevy slyší a slyšet asi nepřestane, ale není hloupý a zároveň také uvažuje, srovnává a informuje se. Kupující dnes již počítá zda nabízená sleva je skutečně slevou a ne jen lákavým trikem. Ve slevách se obvykle prodává zboží, které nebylo úspěšné v běžném prodeji a v dnešní době už zákazník zvažuje a ptá se po faktorech, které uvedený fakt zapříčinily. Časté slevy mohou vyvolávat i otázky po kvalitě nabízeného zboží či služeb. Zákazníky nepodceňujte a berte v potaz, že sleva nemusí mít vždy pozitivní efekt.

Inzerce na sociálních sítích není všelék

Sociální sítě jsou sice nezanedbatelnou součástí dnešní doby, ale i zde je potřeba mít na věc náhled a postupovat v souladu s dalšími faktory. Sociální sítě mohou podnikání prospívat, ale také nemusí. Vše opět závisí na tom v čem tkví naše podnikání, kterou cílovou skupinu zákazníků nejčastěji oslovujeme a podobně. Sociální sítě mají svoji hlavní úlohu ve vzájemné komunikaci, rychlém sdělování a výměně názorů a zábavě a jsou doménou hlavně pro mladší generace. S tímto je třeba počítat a z toho vycházet, když tam umisťujeme informace o svém podnikání. Firma nezkrachuje proto, že nemá svou pozici na sociálních sítích a může dobře prosperovat i bez nich. Dělat věci za každou cenu, může znamenat zbytečné investování energie a tato energie může pak na jiném místě chybět.

Ohlížejte se zpět a budujte si i hlídejte dobré jméno firmy

Pro úspěšné podnikání je potřeba, nejen jít přes překážky vpřed za svým cílem, ale stejně důležité také je, umět se ohlédnout zpět, bilancovat, umět přiznat chyby i nezdary a poučit se z nich pro časy příští.
Vždy je zásadní myslet též na budování a opatrování dobrého jména vašeho podniku. Budování stojí velké úsilí, poškození či zničení může být záležitostí jednoho neuváženého činu nebo jedné špatně formulované věty či výroku. Sebekontrola je proto také nezbytnou výbavou úspěšného byznysmena.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Padělání výpisu z rejstříku trestů i neoprávněné požadování daného dokumentu je obojí protizákonné

Padělání výpisu z rejstříku trestů i neoprávněné požadování daného dokumentu je obojí protizákonné

Datum článku: 01. 08. 2019

Výpis z rejstříku trestů je velmi zásadní úřední listina a zacházení s danou dokumentací si musí všichni…

Více informací
Vyhlášky měst a krajů budou elektronicky dohledatelné a přehlednější

Vyhlášky měst a krajů budou elektronicky dohledatelné a přehlednější

Datum článku: 31. 07. 2019

Hledání závazných informací z oblasti práva a pravidel zatím i navzdory sílící digitalizaci nemusí být snadné…

Více informací
Při vedrech v zaměstnání se často slevuje i z pravidel předepsaného oblečení

Při vedrech v zaměstnání se často slevuje i z pravidel předepsaného oblečení

Datum článku: 25. 07. 2019

Nejen klimatizace, dostatek nealkoholických nápojů, či častější přestávky, ale i uvolnění striktních pravidel pro…

Více informací
Výplata podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným má pravidla stanovená zákonem

Výplata podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným má pravidla stanovená zákonem

Datum článku: 22. 07. 2019

Když se společnosti s ručením omezeným daří a dosahuje zisku je to vývoj jistě příznivý a žádoucí.…

Více informací