Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Uzavření účetních knih

Uzavření účetních knih je jednou z nejzodpovědnějších účetních povinností. Uvedená operace je v určitých zákonem stanovených situacích záležitostí povinnou, kterou musí účetní jednotka provádět vždy podle pravidel nastavených zákonem o účetnictví č. 563/1991 a také v souladu s českými účetními standardy pro podnikatele ČUS č. 002 o otevírání a uzavírání účetních knih.

Uzavření účetních  2.jpg
Datum článku: 05. 11. 2021

Účetní knihy se uzavírají z důvodů řádných nebo mimořádných vždy v rozvahový den a v souladu s § 17 a 19 zákona o účetnictví

Pokud není zákonem stanoveno jinak, uzavírají účetní jednotky účetní knihy vždy k poslednímu dni účetního období, ke dni zániku povinnosti vést účetnictví případně k poslednímu dni před vstupem do likvidace. Uvedený poslední den je podle paragrafu 19 zákona o účetnictví pro účetní jednotku dnem rozvahovým. V daný den musí jednotka provést účetní závěrku a zanést do účetních knih všechny účetní případy, které časově a věcně souvisí s daným účetním obdobím a uzavřít tímto krokem účetní knihy.

Uzavřením účetních knih se zjišťují konečné zůstatky na účtech, hospodářský výsledek jednotky i daňová povinnost jednotky za účetní období

Uzavírání účetních knih znamená uzavření hlavní účetní knihy i všech ostatních účetních knih analytických i podrozvahových účtů. Uvedeným procesem se dle § 17 zákona o účetnictví zjistí informace:

  • o obratech stran Má dáti a Dal u jednotlivých syntetických účtů,
  • o konečných zůstatcích aktivních a pasivních účtů i konečné stavy na účtech nákladů a výnosů,
  • základu daně z příjmů a daňová povinnost účetní jednotky za zdaňovací období,
  • zjistí se tím i hospodářský výsledek a
  • zůstatky rozvahových účtů i zůstatek účtu zisků a ztrát se převádí na konečný účet rozvažný.
  • Uvedené informace následně slouží podle situace při pokračování činnosti firmy nebo naopak při likvidaci firmy se ukáží povinnosti a závazky, které je třeba ještě před ukončením činnosti splnit.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Datum článku: 08. 06. 2023

Cizinec pracující v ČR se také může soudně domáhat neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a může být…

Více informací
U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

Datum článku: 07. 06. 2023

Převodní ceny jsou ceny sjednávané při transakcích podniků vzájemně propojených kapitálem nebo managementem…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací