Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Uzavření účetních knih

Uzavření účetních knih je jednou z nejzodpovědnějších účetních povinností. Uvedená operace je v určitých zákonem stanovených situacích záležitostí povinnou, kterou musí účetní jednotka provádět vždy podle pravidel nastavených zákonem o účetnictví č. 563/1991 a také v souladu s českými účetními standardy pro podnikatele ČUS č. 002 o otevírání a uzavírání účetních knih.

Uzavření účetních  2.jpg
Datum článku: 05. 11. 2021

Účetní knihy se uzavírají z důvodů řádných nebo mimořádných vždy v rozvahový den a v souladu s § 17 a 19 zákona o účetnictví

Pokud není zákonem stanoveno jinak, uzavírají účetní jednotky účetní knihy vždy k poslednímu dni účetního období, ke dni zániku povinnosti vést účetnictví případně k poslednímu dni před vstupem do likvidace. Uvedený poslední den je podle paragrafu 19 zákona o účetnictví pro účetní jednotku dnem rozvahovým. V daný den musí jednotka provést účetní závěrku a zanést do účetních knih všechny účetní případy, které časově a věcně souvisí s daným účetním obdobím a uzavřít tímto krokem účetní knihy.

Uzavřením účetních knih se zjišťují konečné zůstatky na účtech, hospodářský výsledek jednotky i daňová povinnost jednotky za účetní období

Uzavírání účetních knih znamená uzavření hlavní účetní knihy i všech ostatních účetních knih analytických i podrozvahových účtů. Uvedeným procesem se dle § 17 zákona o účetnictví zjistí informace:

  • o obratech stran Má dáti a Dal u jednotlivých syntetických účtů,
  • o konečných zůstatcích aktivních a pasivních účtů i konečné stavy na účtech nákladů a výnosů,
  • základu daně z příjmů a daňová povinnost účetní jednotky za zdaňovací období,
  • zjistí se tím i hospodářský výsledek a
  • zůstatky rozvahových účtů i zůstatek účtu zisků a ztrát se převádí na konečný účet rozvažný.
  • Uvedené informace následně slouží podle situace při pokračování činnosti firmy nebo naopak při likvidaci firmy se ukáží povinnosti a závazky, které je třeba ještě před ukončením činnosti splnit.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Datum článku: 25. 11. 2021

Jak už bylo mnohokrát řečeno, dluhy jsou velmi nepříjemná záležitost, která v těch závažnějších případech…

Více informací
Průměrný výdělek a jak ho správně vypočítat

Průměrný výdělek a jak ho správně vypočítat

Datum článku: 25. 11. 2021

Průměrný výdělek je pro zaměstnavatele klíčovou veličinou pro mnoho zásadních výpočtů ohledně zaměstnanců. Bez…

Více informací
K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

Datum článku: 19. 11. 2021

Oddlužení umožňuje dlužníkovi se zcela zákonným způsobem zbavit dluhu splacením jen jeho určité části…

Více informací
Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Datum článku: 18. 11. 2021

Pokud je za zboží či služby placeno předem musí se tomu přizpůsobit i povinnosti spojené s DPH, aby daň…

Více informací