Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Uzavření účetních knih

Uzavření účetních knih je jednou z nejzodpovědnějších účetních povinností. Uvedená operace je v určitých zákonem stanovených situacích záležitostí povinnou, kterou musí účetní jednotka provádět vždy podle pravidel nastavených zákonem o účetnictví č. 563/1991 a také v souladu s českými účetními standardy pro podnikatele ČUS č. 002 o otevírání a uzavírání účetních knih.

Uzavření účetních  2.jpg
Datum článku: 05. 11. 2021

Účetní knihy se uzavírají z důvodů řádných nebo mimořádných vždy v rozvahový den a v souladu s § 17 a 19 zákona o účetnictví

Pokud není zákonem stanoveno jinak, uzavírají účetní jednotky účetní knihy vždy k poslednímu dni účetního období, ke dni zániku povinnosti vést účetnictví případně k poslednímu dni před vstupem do likvidace. Uvedený poslední den je podle paragrafu 19 zákona o účetnictví pro účetní jednotku dnem rozvahovým. V daný den musí jednotka provést účetní závěrku a zanést do účetních knih všechny účetní případy, které časově a věcně souvisí s daným účetním obdobím a uzavřít tímto krokem účetní knihy.

Uzavřením účetních knih se zjišťují konečné zůstatky na účtech, hospodářský výsledek jednotky i daňová povinnost jednotky za účetní období

Uzavírání účetních knih znamená uzavření hlavní účetní knihy i všech ostatních účetních knih analytických i podrozvahových účtů. Uvedeným procesem se dle § 17 zákona o účetnictví zjistí informace:

  • o obratech stran Má dáti a Dal u jednotlivých syntetických účtů,
  • o konečných zůstatcích aktivních a pasivních účtů i konečné stavy na účtech nákladů a výnosů,
  • základu daně z příjmů a daňová povinnost účetní jednotky za zdaňovací období,
  • zjistí se tím i hospodářský výsledek a
  • zůstatky rozvahových účtů i zůstatek účtu zisků a ztrát se převádí na konečný účet rozvažný.
  • Uvedené informace následně slouží podle situace při pokračování činnosti firmy nebo naopak při likvidaci firmy se ukáží povinnosti a závazky, které je třeba ještě před ukončením činnosti splnit.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Oddlužovací Milostivé léto přijde na podzim 2022 podruhé

Oddlužovací Milostivé léto přijde na podzim 2022 podruhé

Datum článku: 24. 05. 2022

Oddlužovací akce státu s názvem Milostivé léto, která v loňském podzimu umožnila mnoha dlužníkům zákonným…

Více informací
Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Datum článku: 23. 05. 2022

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Datum článku: 20. 05. 2022

Žádat o příspěvek na bydlení není v současné době, navzdory ujišťování ministerstva nic administrativně…

Více informací