Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat vůbec, protože je uvedený počin od zdanění zcela osvobozen Na druhé straně je nutné vědět, že některé pronájmy naopak DPH ze zákona o DPH podléhají a je důležité se v dané problematice orientovat, zvláště pokud je pronajímatel podnikatelem.

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problema 2.jpg
Datum článku: 26. 09. 2023

Nájmu nemovitých věcí zejména k bydlení se v mnoha případech DPH vůbec netýká, ale výjimky přece jen jsou

Záležitost pronájmu nemovitých věcí z hlediska DPH řeší zákon o dani z přidané hodnoty čili zákon o DPH v § 56a. Hned první odstavec této právní normy jednoznačně stanoví, že pronájem nemovitých věcí je osvobozen od DPH až na několik výjimek. Uvedené osvobození většiny pronájmů je dále garantováno i příslušnou směrnicí Rady EU 2006/112 ES o společném systému uplatňování DPH v rámci EU, kde je taktéž stanoveno, že nájem nemovitosti je osvobozen od DPH. V případech běžného pronájmu domů a bytů fyzickými osobami nepodnikateli tedy není tedy potřeba se DPH zabývat. Na druhé straně, jak je však naznačeno i v případě pronájmu nemovitých věcí mohou nastat situace, kdy je nutné DPH řešit, protože jde právě o operaci DPH podléhající.

Výjimky se týkají některých krátkodobých nájmů nemovité věci, nájmu parkovacích míst i dalších několika záležitostí

Jak naznačují řádky výše, jsou tedy i situace, kdy se plnění povinností k DPH nelze vyhnout ani v případě pronájmu nemovitých věcí a současně také samozřejmě platí, že v případech, kdy je nutno DPH odvést je možné nárokovat také příslušný odpočet této daně, pokud jsou splněny jeho podmínky.

Výjimky, kdy pronájem DPH podléhá, jsou opět stanoveny v § 56a ZDPH a jde o:

  • krátkodobé pronájmy nemovité věci,
  • poskytnutí některých ubytovacích služeb pod kódem klasifikace produkce Cz-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008,
  • nájem prostor a míst k parkování
  • nájem bezpečnostních schránek,
  • nájem strojů nebo jiných upevněných zařízení.

Další záležitostí, kdy je nutné u pronájmu nemovitých věcí řešit DPH nastává, když se plátce DPH rozhodne, při nájmu nemovité věci jinému plátci DPH uplatní daň na výstupu. Tuto možnost mají plátci DPH opět ze zákona, Je ukotvena opět v § 56a odst. 3 zákona o DPH, ale zde je nutné, aby si plátce dával velký pozor na zákonné ustanovení, protože zde opět platí další výjimky. Nebo jinak řečeno jsou situace, kdy plátce DPH uvedenou možnost uplatnění daně využít nemůže. Pozor je třeba si v daném případě dát na nájem rodinných domů, bytových jednotek či třeba pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu.

Není tak možné jinému plátci zdanit nájem:

  • obytného domu,
  • stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
  • jednotky nezahrnující jiný nebytový prostor, než garáž, sklep či komoru. Další informace, kdy není možné u nájmu uvedené zdanění uplatnit lze zjistit na stránkách finanční správy zde.

Závěrem je nutné též uvést, že pokud se jedná naopak o nájem, který z hlediska zákona o DPH zdanění naopak podléhá, tak se uplatňuje vždy základní sazba DPH čili 21 procent.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Datum článku: 08. 12. 2023

Rok 2024 znamená pro podnikatele i širokou veřejnost podstatné novinky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací