Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Víte kdy musí podávat kontrolní hlášení fyzické osoby?

Zákon stanoví od 1.1.2016 novou povinnost týkající se všech podnikajících fyzických i právnických osob, které jsou na našem území registrovány jako plátci DPH, aby pravidelně podávali správci daně kontrolní hlášení k DPH.

Kdy musí podávat kontrolní hlášení fyzické osoby.jpg
Datum článku: 23. 11. 2015

Kontrolní hlášení obsahuje klíčové údaje k uskutečněným plněním, které se objeví v plátcově přiznání k DPH. Kontrolní hlášení není náhradou daňového přiznání. Naopak jde o duální jistící a ověřovací kontrolní mechanismus bránící před daňovými podvody.

Za jakých podmínek musí fyzická osoba-plátce podávat kontrolní hlášení k DPH

Povinnosti podat kontrolní hlášení se tedy od 1.1.2016 nevyhne žádná ekonomicky aktivní fyzická osoba vedená na našem území v registru plátců daně bez ohledu zda je českým či cizím státním příslušníkem. Pokud uvedená osoba provádí ve zdaňovacím období tyto následující úkony nebo alespoň některý z nich, musí podat kontrolní hlášení k DPH když
uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, případně přijme úplatu přede dnem uskutečnění tohoto zdanitelného plnění a čeká ji vyplnění řádků 1,2 nebo 25 přiznání k DPH
přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, bude vyplňovat řádky 40,41 nebo 10 a 11 přiznání k DPH případně, když půjde o přijetí plnění, kdy má plátce povinnost přiznat daň podle § 108 a jeho odstavce 1 písm. b) a c) vyplývající z řádků 3,4,5,6,9,12 a 13 přiznání k DPH
ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijme zprostředkovatelskou službu s uplatněním daně dle § 92 odst.5 nebo uskuteční dodání investičního zlata s nárokem na odpočet daně dle § 92 odstavce 6 písmen b) a c) případně, když investiční zlato vyrobí či přemění zlato na investiční zlato.

Klíčový je termín do kdy musí být kontrolní hlášení podáno

Plátci, kteří nejsou v podnikání úplnými nováčky už dobře vědí, že povinnosti musí plnit správnou formou, dodržovat předepsanou strukturu a hlavně býti dochvilní, jinak hrozí nepříjemné sankce.
Fyzické osoby-plátci budou muset podávat kontrolní hlášení ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání k DPH. Zde záleži na tom jaké má podnikatel stanovené zdaňovací období. Ten kdo má měsíční zdaňovací období musí kontrolní hlášení podávat každý měsíc. Kdo má čtvrtletní období bude i kontrolní hlášení podávat jen jednou za tři měsíce.
První splnění uvedené povinnosti musí být uskutečněno do 25.února 2016, když jste měsíční plátce. Čtvrtletní plátci musí hlášení správci daně podat do 25.dubna 2016.

Podaná ruka chronicky zapomnětlivým

Finanční správa dobře ví, že zvykat si na novinky je vždy těžké a zapomínání se nevyhýbá ani panovníkům. Své ovečky-plátce proto informuje pravidelně nejen na svém webu, ale informace o nové povinnosti jim rozešle i v tištěné podobě a nezapomene dokonce ani na ty, kdož už čtou pouze SMS zprávy i jim bude povinnost připomenuta v dostatečném předstihu ve formě jejich duši blízké. A pokud si nebudete vědět rady náš seriál o kontrolním hlášení vám také napoví.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zadržování nadměrných odpočtů u DPH se daří rok od roku snižovat

Zadržování nadměrných odpočtů u DPH se daří rok od roku snižovat

Datum článku: 18. 07. 2019

Vody podnikatelského světa ještě nedávno čeřilo nejedno pobouření nad zadržováním nadměrných odpočtů u DPH…

Více informací
Ukončit podnikání znamená také srovnat záležitosti z pohledu daní zejména DPH a daně z příjmů

Ukončit podnikání znamená také srovnat záležitosti z pohledu daní zejména DPH a daně z příjmů

Datum článku: 27. 05. 2019

Při ukončení podnikání je nutné vyřídit mnoho důležitých záležitostí, i když jde jen o podnikání fyzické…

Více informací
Dodatek č. 1 k informaci ohledně problematiky registrace k dani z přidané hodnoty

Dodatek č. 1 k informaci ohledně problematiky registrace k dani z přidané hodnoty

Datum článku: 17. 04. 2019

Daň z přidané hodnoty a povinnosti s ní svázané patří k nejzásadnějším  záležitostem v oblasti daní. Aby…

Více informací
Účinnost novely zákona 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2019 si žádá změny ohledně daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení

Účinnost novely zákona 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2019 si žádá změny ohledně daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení

Datum článku: 04. 04. 2019

Každá změna a úprava v daňových zákonech si většinou žádá změny i v daňové administrativě a nejinak tomu…

Více informací