Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají poslední dny na případné přihlášení se k tomuto majetku. Jinak se nemovitost, od 1. 1. 2024 stane majetkem státu. Důležité je si ale také uvědomovat, že s vlastnictvím neoddělitelně přijdou i povinnosti k dani z nemovitosti, které bude nutné plnit.

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> z n 2.jpg
Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci, kteří se přihlásí k nemovitosti, aby nepropadla státu, se musí připravit na podání přiznání, doplácení daně i její následné každoroční placení

S blížícím se koncem roku se některým vlastníkům nemovitostí nebezpečně krátí možnost oficiálně se ke své nemovitosti přihlásit a nenechat ji od 1. 1. 2024. Propadnutí státu nastane od uvedeného data u všech nemovitostí, které v katastru nemovitostí nemají uvedeného žádného vlastníka nebo sice nějaké údaje o vlastníkovi registrovány jsou, ale jde o údaje nedostatečné, na jejichž základě nelze osobu vlastníka jednoznačně ztotožnit.

S koncem roku 2023 skončí ze zákona také období, kdy spousta nemovitostí byla právě bez vlastníků. Nemovitosti s nedostatečně označeným vlastníkem budou od 1. 1. 2024 vlastnictvím státu čili ČR a stát následně určí jejich další osud. Obvykle je přidělí nějaké veřejné instituci, která potřebuje prostory k využití pro potřeby obecného zájmu.

Jak je řečeno výše vlastníci, kteří mají relevantní doklad o vlastnictví nějaké nemovitosti, které hrozí propadnutí státu, mají už pouze do 31. 12. čili posledního dne roku 2023 možnost se o svůj majetek přihlásit. Doložit své vlastnictví a nechat se zapsat či řádně doplnit údaje do katastru nemovitostí.

Každý, kdo se takto o nemovitost přihlásí, musí být nutně připraven na to, že mu s vlastnictvím, kromě jiných povinností přijdou i nové povinnosti daňové, z nichž některé bude třeba plnit dále opakovaně.

Jakmile bude takový dosud nedostatečně identifikovaný či neznámý vlastník, řádně zapsán jako oficiální vlastník v katastru nemovitostí, vzniká mu povinnost každoročně platit daň z uvedené nemovitosti.

Kromě pravidelné úhrady daně, bude potřeba po oficiálním přiznání se k vlastnictví podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání se podává vždy, když se jedinec stane vlastníkem nebo případně pokud zásadně přestavbou, nástavbou či přístavbou změní charakter nemovitosti. Přiznání k dani z nemovitých věcí bude v daném případě potřeba podat už nejpozději do posledního lednového dne roku 2024.

Daň z nemovitosti se platí vždy do konce května případně do konce listopadu daného roku. Výše uvedení nově přihlášení vlastníci budou muset daň i částečně doplácet

Každý registrovaný vlastník nemovitosti má vždy ze zákona povinnost za každý rok vlastnictví zaplatit řádně daň z nemovitosti. Uvedená povinnost čeká samozřejmě i nové vlastníky. Daň se hradí dopředu vždy za každý rok, k němuž náleží. Úhradu je třeba splnit vždy do konce května. V případě, že je částka k platbě vyšší, než 5000 Kč může ji poplatník uhradit dvěma splátkami v květnu a listopadu. Výše popsaní vlastníci, kteří se nově přihlásí k nemovitosti, budou prvně povinni hradit daň v roce 2024. Kromě daně na rok 2024 však bude současně alespoň částečně uhradit daň za předchozí období. Finanční úřad, do jehož katastru nemovitost náleží má možnost doměřit chybějící daň z předchozích období. Doměření však lze provést nejdéle 3 roky nazpět.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Datum článku: 02. 05. 2024

Pokud se rozhodnete podat své daňové přiznání za rok 2024 elektronicky, není nutné používat datovou schránku, což…

Více informací
Kolik se platí daň z nemovitosti 2024?

Kolik se platí daň z nemovitosti 2024?

Datum článku: 29. 04. 2024

Rok 2024 přinesl pro majitele nemovitostí zásadní změnu v podobě zvýšení daní, které bylo implementováno…

Více informací
Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Datum článku: 29. 04. 2024

V letošním roce, stejně jako každý předešlý, nastal čas, kdy Finanční správa České republiky započala…

Více informací
Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací