Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vnitřní předpisy a pracovní řád a pravidla pro jejich vydávání

Vnitřní předpis umožňuje zaměstnavateli upravovat, rozšiřovat práva zaměstnanců vlastním zcela legitimním způsobem. Tvorbu vlastních vnitřních předpisů zaměstnavatelům umožňuje zákoník práce svým paragrafem 305. Na straně druhé i tvorba vnitřních předpisů má zákonem nastavena pravidla pro zaměstnavatele závazná a zaměstnavatel si tedy nemůže tato pravidla nastavit jen na základě vlastního rozhodnutí a vůle.

Vnitřní předpisy a pracovní řád a pravidla pro j 2.jpg
Datum článku: 02. 11. 2021

Vnitřní předpis musí zaměstnanci vždy poskytovat jedině výhodnější práva než zákoník práce a naopak nesmí zkracovat práva nastavená zákoníkem práce

Prvním a nejzásadnějším pravidlem, které musí zaměstnavatel při tvorbě vnitřních předpisů bezpodmínečně dodržet je, že vnitřním předpisem je možné upravit práva zaměstnance jen takovým způsobem, aby byla pro zaměstnance výhodnější než pravidla nastavená zákoníkem práce.

Naopak zákon zakazuje, aby vnitřní předpis zkracoval práva zaměstnance zaručená zákoníkem práce nebo mu ukládal povinnosti. K ukládání povinností zaměstnanci slouží pracovní řád, který je zvláštním druhem předpisu, který zase naopak neupravuje práva a nároky zaměstnance. Pravidla zákoníku práce jsou tedy vždy nadřazena vnitřním předpisům a musí být při tvorbě vnitřních předpisů dodržena.

Vnitřní předpis musí mít písemnou formu a nesmí být vydáván se zpětnou účinností

Vnitřní předpis musí být vždy vydán písemnou formou a po svém nabytí účinnosti je vždy závazný pro zaměstnavatele i pro všechny zaměstnance. Vnitřní předpis nesmí být vydáván se zpětnou účinností. Účinný je vnitřní předpis ode dne, od kterého je účinnost písemně stanovena. Pozor, platnost a účinnost předpisu nemusí nastat v tentýž den. Platný je vnitřní předpis od okamžiku svého vydání to znamená od chvíle, kdy jej podepíše statutární orgán. Účinný je předpis, tak jak je podotknuto výše, až ode dne na který je jeho účinnost stanovena. Den platnosti a den účinnosti tedy zpravidla nebývá totožný.

Většina vnitřních předpisů zaměstnavatele musí být vydávána nejméně na dobu jednoho roku. Vnitřní předpis upravující odměňování zaměstnanců může být vydán na dobu kratší než jeden rok.

Zaměstnavatel je vždy povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou či zrušením vnitřního předpisu. K tomuto obeznámení s předpisem či jeho změnou nebo zrušením musí dojít nejpozději do 15 dnů.

Pokud zaměstnanci na základě vnitřního předpisu vzniklo některé z práv spjatých se základním pracovněprávním vztahem zejména nějaké právo mzdové či platové, pak trvá nárok na uspokojení tohoto práva i v případě zrušení daného předpisu.

Pracovní řád

Specifickým předpisem nezakládajícím práva a nároky zaměstnance je pracovní řád. Pracovní řád vydává také zaměstnavatel a slouží k řízení organizace práce na pracovišti. Tvorba pracovního řádu má však taktéž svá pravidla.

Pracovní řád v souladu s právními předpisy dále rozvádí ustanovení zákoníku práce, která se týkají právě pracovněprávních předpisů. Na straně druhé však pracovní řád nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců, ale právě rozvíjí povinnosti stávající. Zaměstnavatelé uvedení v § 303 zákoníku práce musí vytvářet pracovní řád povinně, jde zejména o správní úřady a úřady samosprávných celků.

Hlavním úkolem pracovního řádu je správně nastavovat jednotlivá ustanovení zákoníku práce podle podmínek pracoviště a charakteru práce.

Všichni zaměstnanci musí být před započetím plnění pracovních úkolů seznámeni s pracovním řádem a současně musí být pracovní řád zaměstnancům trvale přístupný k nahlédnutí.

Porušení povinností stanovených v pracovním řádu většinou znamená pro zaměstnance postih a při zvlášť závažném porušení těchto povinností může dojít až k výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Datum článku: 14. 01. 2022

Zaměstnavatel v insolvenci, na jehož majetek byl vyhlášen konkurz, už se velmi často příliš nestará ani starat…

Více informací
Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Datum článku: 13. 01. 2022

Nemoc Covid-19 řádí i v naší zemi již téměř dva roky a za uvedenou dobu se několikrát měnila i doba pro…

Více informací
I v invalidním důchodu je práce přirozenou a často také nutnou součástí života

I v invalidním důchodu je práce přirozenou a často také nutnou součástí života

Datum článku: 11. 01. 2022

Je velkou chybou a v podvědomí společnosti ještě stále hojně přetrvávajícím mýtem, že lidé s invalidním…

Více informací
Upřednostnění splácení jistiny dluhu před úrokem má od ledna 2022 pomáhat dlužníkům

Upřednostnění splácení jistiny dluhu před úrokem má od ledna 2022 pomáhat dlužníkům

Datum článku: 10. 01. 2022

Novela občanského zákoníku, která nabyla účinnosti dne 7. 1. 2022, má poskytovat dlužníkům-spotřebitelům větší…

Více informací