Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vnitřní předpisy a pracovní řád a pravidla pro jejich vydávání

Vnitřní předpis umožňuje zaměstnavateli upravovat, rozšiřovat práva zaměstnanců vlastním zcela legitimním způsobem. Tvorbu vlastních vnitřních předpisů zaměstnavatelům umožňuje zákoník práce svým paragrafem 305. Na straně druhé i tvorba vnitřních předpisů má zákonem nastavena pravidla pro zaměstnavatele závazná a zaměstnavatel si tedy nemůže tato pravidla nastavit jen na základě vlastního rozhodnutí a vůle.

Vnitřní předpisy a pracovní řád a pravidla pro j 2.jpg
Datum článku: 02. 11. 2021

Vnitřní předpis musí zaměstnanci vždy poskytovat jedině výhodnější práva než zákoník práce a naopak nesmí zkracovat práva nastavená zákoníkem práce

Prvním a nejzásadnějším pravidlem, které musí zaměstnavatel při tvorbě vnitřních předpisů bezpodmínečně dodržet je, že vnitřním předpisem je možné upravit práva zaměstnance jen takovým způsobem, aby byla pro zaměstnance výhodnější než pravidla nastavená zákoníkem práce.

Naopak zákon zakazuje, aby vnitřní předpis zkracoval práva zaměstnance zaručená zákoníkem práce nebo mu ukládal povinnosti. K ukládání povinností zaměstnanci slouží pracovní řád, který je zvláštním druhem předpisu, který zase naopak neupravuje práva a nároky zaměstnance. Pravidla zákoníku práce jsou tedy vždy nadřazena vnitřním předpisům a musí být při tvorbě vnitřních předpisů dodržena.

Vnitřní předpis musí mít písemnou formu a nesmí být vydáván se zpětnou účinností

Vnitřní předpis musí být vždy vydán písemnou formou a po svém nabytí účinnosti je vždy závazný pro zaměstnavatele i pro všechny zaměstnance. Vnitřní předpis nesmí být vydáván se zpětnou účinností. Účinný je vnitřní předpis ode dne, od kterého je účinnost písemně stanovena. Pozor, platnost a účinnost předpisu nemusí nastat v tentýž den. Platný je vnitřní předpis od okamžiku svého vydání to znamená od chvíle, kdy jej podepíše statutární orgán. Účinný je předpis, tak jak je podotknuto výše, až ode dne na který je jeho účinnost stanovena. Den platnosti a den účinnosti tedy zpravidla nebývá totožný.

Většina vnitřních předpisů zaměstnavatele musí být vydávána nejméně na dobu jednoho roku. Vnitřní předpis upravující odměňování zaměstnanců může být vydán na dobu kratší než jeden rok.

Zaměstnavatel je vždy povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou či zrušením vnitřního předpisu. K tomuto obeznámení s předpisem či jeho změnou nebo zrušením musí dojít nejpozději do 15 dnů.

Pokud zaměstnanci na základě vnitřního předpisu vzniklo některé z práv spjatých se základním pracovněprávním vztahem zejména nějaké právo mzdové či platové, pak trvá nárok na uspokojení tohoto práva i v případě zrušení daného předpisu.

Pracovní řád

Specifickým předpisem nezakládajícím práva a nároky zaměstnance je pracovní řád. Pracovní řád vydává také zaměstnavatel a slouží k řízení organizace práce na pracovišti. Tvorba pracovního řádu má však taktéž svá pravidla.

Pracovní řád v souladu s právními předpisy dále rozvádí ustanovení zákoníku práce, která se týkají právě pracovněprávních předpisů. Na straně druhé však pracovní řád nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců, ale právě rozvíjí povinnosti stávající. Zaměstnavatelé uvedení v § 303 zákoníku práce musí vytvářet pracovní řád povinně, jde zejména o správní úřady a úřady samosprávných celků.

Hlavním úkolem pracovního řádu je správně nastavovat jednotlivá ustanovení zákoníku práce podle podmínek pracoviště a charakteru práce.

Všichni zaměstnanci musí být před započetím plnění pracovních úkolů seznámeni s pracovním řádem a současně musí být pracovní řád zaměstnancům trvale přístupný k nahlédnutí.

Porušení povinností stanovených v pracovním řádu většinou znamená pro zaměstnance postih a při zvlášť závažném porušení těchto povinností může dojít až k výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací