Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vrací se pravidelné povinné testování do zaměstnání i škol, krizové ošetřovné pro rodiče i příspěvek ke mzdě pro zaměstnance v karanténě

Epidemie nemoci Covid-19 své řádění nevzdává, naopak počty nakažených v posledních dnech raketově rostou a tak se znovu vrátí pravidelné testování do zaměstnání, při ubytování na pracovních cestách i do škol. Znovu bude zavedeno krizové ošetřovné pro rodiče dětí do 10 let i dětí starších, které vyžadují trvalou péči a lidé v karanténě znovu dostanou příspěvek ke mzdě při karanténě a izolaci.

Vrací se pravidelné povinné testování do zaměstnání i škol, krizové ošetřovné pro rodiče i příspěvek ke m 2.jpg
Datum článku: 22. 11. 2021

Pravidelné testování ve firmách i u OSVČ bude opět povinné a musí začít již 29. listopadu u zaměstnanců neočkovaných a zaměstnanců bez lékařského potvrzení bezinfekčnosti

Všichni zaměstnavatelé na území ČR a taktéž všechny OSVČ provozující podnikání na hlavní činnost a mající zaměstnance musí znovu od pondělí 29. listopadu 2021 zavést ve svých firmách pravidelné opakované testování rychlými antigenními testy. Testování musí probíhat pravidelně každé pondělí nebo první pracovní den v týdnu. Testování bude probíhat antigenními testy. Mohou se používat samotesty i antigenní testy provedené zdravotnickým pracovníkem.

Testování se budou muset pravidelně povinně podrobovat všichni zaměstnanci, kteří uvedený první den v týdnu nepřijdou již s některým platným potvrzením bezinfekčnosti. Stejný princip platí i u OSVČ, které zaměstnávají zaměstnance a samotné OSVČ, kteří se v rámci podnikání pravidelně potkávají s jinými osobami.

Testování se nemusí podrobovat pracovníci, kteří opakovaně doloží potvrzenou bezinfekčnost dokladem o ukončeném očkování, laboratorním potvrzením o prodělání nemoci ve lhůtě 180 dnů, negativním RT PCR testem, který není starší sedmi dnů nebo negativním antigenním testem provedeným v posledních sedmi dnech zdravotnickým pracovníkem. K prokázání bezinfekčnosti nebude stačit doma provedený test.

Pravidelnému testování se nemusí podrobovat zaměstnanci, kteří prokazatelně pracují samostatně a během práce nepřicházejí do kontaktu s jinými pracovníky.

Zaměstnanci a podnikatelé, kteří se chtějí ubytovat na služební cestě, si musí zajistit a v ubytovacím zařízení prokázat taktéž platným potvrzením o ukončeném očkování, prodělané nemoci v příslušné lhůtě případně platným RT PCR testem. Pozor test v daném případě nesmí být starší než 72 hodin.

Pravidelné testování se vrátí také do škol

Preventivní pravidelné testování se vrátí také do škol, kromě škol mateřských. Uvedené testování bude probíhat také jednou týdně v pondělí. Poprvé se provede 6. prosince 2021. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, testování se provede hned následující vyučovací den.

Znovu bude zavedeno krizové ošetřovné platící po celou dobu uzavření školy, třídy a po celu dobu trvání karantény dítěte

Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi do 10 let věku nebo dětmi staršími se specifickými potřebami či dětmi, které vyžadují trvalou péči další osoby, budou mít znovu nárok na krizové ošetřovné.

Krizové ošetřovné náleží po celou dobu nařízené karantény ve škole třídě či individuální karanténě dítěte. Výše ošetřovného bude činit 80 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu. Minimální výše ošetřovného bude 400 Kč na den. Ošetřovné bude náležet zaměstnancům v běžném pracovním poměru i zaměstnancům pracujícím na dohody s odvody pojistného na sociální zabezpečení.

Zaměstnanci  nemocní s covidem a v karanténě budou mít znovu nárok na příspěvek ke mzdě takzvanou izolačku

I tentokrát je nesmírně důležité, aby zaměstnanci v případě, že onemocní covidem-19 nebo budou v karanténě kvůli rizikovému kontaktu s nemocným, nechodili do zaměstnání a zůstali doma. Uvedení zaměstnanci budou mít znovu jako na jaře 2021 nárok na speciální příspěvek ke mzdě při karanténě a izolaci takzvanou izolačku.

Příspěvek bude stejný jako v době předchozí, což znamená 370 Kč navíc za každý kalendářní den v prvních 14 dnech nemoci či karantény. Pokud součet náhrady mzdy a tohoto příspěvku přesáhne 90 procent průměrného výdělku, tak bude tento příspěvek snížen. Nejdéle má být příspěvek vyplácen do 30. června 2022.

 

Uvedená opatření již byla schválena vládou a začnou být účinná od uvedených termínů případně od chvíle, kdy budou projednána ve zrychleném legislativním procesu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Datum článku: 20. 11. 2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v říjnu 2023, přinesla podstatné změny v postupech a pravidlech…

Více informací