Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výchovné k důchodům zřejmě nahradí jiné podpory

Výchovné od ledna 2023 vylepšuje nízké důchody žen, které vychovávaly děti o 500 Kč měsíčně. Vypadá to však, že se tato podpůrná částka dlouho vyplácet nebude. Protože výplata výchovného příliš zatěžuje státní rozpočet, bude nejspíš brzy zrušena, ale nahradit ji má efektivnější systém podpory nízkých důchodů.

Výchovné k důchodům zřejmě nahradí j 2.jpg
Datum článku: 04. 08. 2023

Výchovné nejspíš nahradí jiné podpory, ale ženám, které již výchovné pobírají, by dávka měla zůstat

Jak prozrazuje úvod, tak vyplácení výchovného k nízkým důchodům žen zřejmě nebude mít dlouhého trvání. Pro ženy, které budou nastupovat do starobního důchodu v následujících letech, se hledá jiná podpora nízkých důchodů. Výchovné je totiž pro zadlužený státní rozpočet na delší dobu neúnosnou zátěží, pokud by mělo být vypláceno i nastupujícím důchodcům. V rámci připravované důchodové reformy se tedy hledá efektivnější řešení podpory starobních důchodců a zejména důchodkyň s nízkými důchody. Dobrou zprávou pro ty, kdo již výchovné dostávají je, že by jim dávka měla i nadále zůstat.

Podle ministra práce Jurečky se však na řešení nízkých důchodů respektive na tom, aby nevznikal propastný rozdíl ve výši důchodů mužů, a žen musí pracovat i nadále a systém podpory musí být jiný.

Proti nízkým důchodům by měl pomáhat rodinný vyměřovací základ nebo i společný vyměřovací základ manželů i registrovaných partnerů

Jedním  řešením, které by mělo systematicky pomoci dorovnat důchody a řešení nízkých penzí žen kvůli výchově dětí má být zavedení takzvaného rodinného vyměřovacího základu. Jde o efektivnější vyměřovací základ za dobu péče poplatníka o děti při mateřské či rodičovské nebo případně také péče o nemocné blízké. V současnosti se pro výpočet důchodu za uvedenou dobu péče počítá vyměřovací základ průměrný výdělek z předchozí pracovní aktivity. Při použití rodinného vyměřovacího základu se bude při výpočtu vycházet z aktuální průměrné mzdy v příslušném roce.

K dorovnání důchodů mužů a žen má pomáhat i další způsob, kterým má být možnost společného vyměřovacího základu pro manžele a registrované partnery. Opatření má spočívat v tom, že se manželé či registrovaní partneři budou moci dohodnout, aby se jim odvody pojistného na sociální pojištění za dobu trvání svazku započítávaly společně. O společný vyměřovací základ si bude moci pár požádat kdykoli za trvání manželství či registrovaného partnerství a ne jen před důchodem.

Pokud se rodinný vyměřovací základ či společný vyměřovací základ manželů podaří ukotvit v legislativě, měly by obě novinky začít pomáhat již v letech 2026 a 2027.

Vdovské důchody by měly nově pomáhat déle než nyní

Změna systému by měla v rámci důchodové reformy nastat i u vdovských důchodů a opět by měla pomáhat hlavně s nízkými důchody ženám. V současné době je systém vdovských důchodů nastaven tak, že je možné jej standardně pobírat rok a poté nárok zaniká, pokud jeho příjemce není v důchodovém věku či nepečuje o nezaopatřené dítě. Je však možné, aby se nárok na uvedený důchod obnovil, pokud do dvou let nastane změna a dotčená osoba se stane starobním důchodcem nebo osobou pečující o dítě. Nově se má doba k obnově nároku na vdovský důchod prodloužit na pět let po skončení onoho ročního pobírání. Vdovský důchod by tak nově měl pomáhat většímu počtu potřebných delší čas.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací