Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Výchovné je novou sociální podporou důchodců od ledna 2023. Jak již ale mnozí vědí, na uvedenou dávku nemají nárok všichni důchodci, ale jen ti, kteří pobírají starobní důchod a věnovali se péči o dítě nebo děti v převážném rozsahu. Nárok na výchovné se týká ve velké míře žen, ale dosáhnout na něj mohou i muži, když doloží, že v největším rozsahu pečovali o dítě a této péči se věnovali, když to bylo třeba na úkor profese. S pobíráním invalidního důchodu však výchovné spojit nelze, zde je třeba jít starobnímu důchodu naproti, nebo si na něj naopak počkat.

Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důcho 2.jpg
Datum článku: 07. 02. 2023

K invalidnímu důchodu výchovné pobírat nelze. Je možné zkusit požádat o důchod starobní nebo počkat na dosažení 65 let až starobní důchod přijde sám

Jak prozrazuje úvod výchovné je novou dávkou vyplácenou od roku 2023 ke starobním důchodům a má zvýšit důchody těm, kdo se, velkou část života, věnovali péči o děti a nemohli kvůli tomu dosáhnout více odpracovaných let a tím i na vyšší důchod. V roce 2023 činí 500 Kč k starobnímu důchodu měsíčně za každé vychované dítě. Částka by se měla postupně každým dalším rokem valorizovat čili zvyšovat. Bude však záležet na dalším ekonomickém vývoji v zemi i rozhodnutí vlády, jak to s vývojem této dávky bude. Zatím zde uvedená dávka je a vyplácí se těm, kterým již před 1. lednem 2023 náležel starobní důchod a splňují podmínku výchovy dětí. Ostatní starobní důchodci, kterým starobní důchod náleží, až od roku 2023 si musí o výchovné požádat, ale pokud splňují podmínku výchovy, dostanou dávku také.

Těžší situaci však mají důchodci pobírající některý z invalidních důchodů. Invalidní důchody se rozdělují do tří stupňů podle závažnosti zdravotního postižení uživatele, respektive podle míry ztráty schopnosti k získávání vlastního příjmu, ale výchovné nenáleží k žádnému z invalidních důchodů. Sama skutečnost, že osoba vychovávala dítě či děti a měla to s poškozením zdraví často ještě náročnější, než jiní k nároku na výchovné nestačí. Při pobírání invalidního důchodu výchovné zkrátka nenáleží.

Česká správa sociálního zabezpečení však upozorňuje, že nárok na výchovné vznikne ve chvíli dosažení nároku na starobní důchod a také ve chvíli, kdy se invalidní důchod automaticky transformuje, čili přemění na důchod starobní. To znamená, že ani pro poživatele invalidního důchodu, kteří splňují podmínku výchovy dítěte, nemusí být výchovné zcela nedosažitelné a mohou dokonce učinit několik aktivních kroků výchovnému vstříc.

K výchovnému je tedy nezbytné pobírat starobní důchod a k nároku na starobní důchod je třeba dosáhnout důchodového věku, který je v současnosti 65 let a dále je zde důležité získat potřebnou dobu pojištění. V případě invalidních důchodců však v určitých situacích k dosažení starobního důchodu postačí ona hranice 65 let, kdy se jim invalidní důchod automaticky přemění na důchod starobní. Pokud tedy osoba pobírá invalidní důchod, vychovávala dítě/děti a blíží se k dosažení důchodového věku nebo daného věku již dosáhla je dobré se na ČSSZ informovat ohledně nároku na výchovné.

Je zde totiž možnost v určitých situacích z invalidního důchodu přejít do důchodu starobního. Po dosažení 65 let a automatické transformaci důchodu z invalidního na starobní je třeba aktivně požádat o výchovné

Invalidní důchodci to sice většinou nemají s vlastní aktivitou úplně snadné, ale pokud chtějí získat výchovné a splňují podmínku výchovy dětí, tak je vlastní aktivita k získání dávky nezbytná.

Výchovné osobám s transformovaným důchodem z invalidního důchodu ani osobám, které dosáhly nároku na starobní důchod až v roce 2023 nebo později samo chodit nezačne, což znamená, že je nutné si o něj na ČSSZ požádat.

Jak prozrazují řádky výše, osoba pobírající některý z invalidních důchodů může mít dvě cesty, jak se dostat k výchovnému.

První cestou je informovat ČSSZ o své situaci, doložit případně chybějící dokumentaci ohledně výchovy dětí, odpracovaných a vyloučených dob pojištění a zkusit přestup z aktuálně pobíraného invalidního důchodu do důchodu starobního. Ve chvíli, kdy člověk dosáhne důchodového věku oněch 65 let nebo mu do této hranice zbývá posledních pár měsíců, může si podat žádost o starobní důchod. Předchozí pobírání kteréhokoli invalidního důchodu není pro uvedený krok překážkou. ČSSZ se nejprve podívá jak je na tom žadatel ohledně dosažení důchodového věku i ohledně získaných potřebných dob pojištění a požádá si o případné doložení případné chybějící dokumentace na příklad ohledně vyloučených dob.

Následně pokud žadatel splňuje podmínky k nároku na starobní důchod ohledně dosaženého věku 65 let a potřebných dob pojištění 35 let včetně vyloučených dob nebo 30 let bez vyloučených dob nároku na starobní důchod nic nebrání. Provede se tedy přepočet pobíraného invalidního důchodu, protože ze zákona platí, že nově přiznávaný starobní důchod nemůže být nižší, než do té doby pobíraný důchod invalidní a bude se postupovat dle částky, která v přepočtu vyjde.

Pokud výpočet starobního důchodu vyjde vyšší, než pobíraný důchod invalidní, tak náleží samozřejmě důchod starobní a k němu se podá žádost o výchovné

Ideální situace je pokud v přepočtu důchodu vyjde onen vypočítávaný starobní důchod vyšší, než dosud pobíraný důchod invalidní a je splněna podmínka dosažení důchodového věku i potřebné doby pojištění. V takovém případě samozřejmě náleží důchod starobní, invalidní důchod zanikne a stačí už jen podat žádost o výchovné. Ke starobnímu důchodu výchovné náleží, ale je nutné o něj formálně požádat.

Když výpočet starobního důchodu vyjde nižší, než pobíraný invalidní důchod a ke starobnímu důchodu chybí věk či doba pojištění, náleží důchod invalidní bez výchovného

Pokud při přepočtu důchodu vyjde invalidnímu důchodci budoucí starobní důchod nižší, než do té doby pobíraný důchod invalidní a navíc ještě něco k nároku na starobní důchod chybí, náleží nadále důchod invalidní bez výchovného. Uvedená situace však neznamená, že nárok na výchovné nebude nikdy. Je třeba počkat, až přijde ten správný čas 65 let a poté i kdyby nevznikl nárok na starobní důchod, kvůli nedosažení potřebné doby pojištění, tak se invalidní důchod transformuje na starobní automaticky i bez doby pojištění a o výchovné pak požádat půjde.

Když při přepočtu důchodů vyjde starobní i invalidní důchod ve stejné výši, tak si žadatel může vybrat, který z důchodů chce pobírat, ale stále platí, že výchovné se pojí jen s důchodem starobním

Další situace, která může nastat v případě, že chce invalidní důchodce přestoupit do důchodu starobního je, že při výpočtu starobního důchodu vyjde jeho částka shodná s pobíraným důchodem invalidním. Zde si osoba může volit, který z důchodů chce dále pobírat. Pokud si v dané situaci zvolí důchod invalidní, o výchovné požádat nepůjde, ani v případě, kdyby byla splněna podmínka doby pojištění. Cesta k žádosti o výchovné se však i zde otevře po dosažení 65 let věku, kdy se invalidní důchod i zde automaticky transformuje na důchod starobní.

Pokud se ukáže, že přestup z invalidního do starobního důchodu by situaci nepomohl, nezbývá, než si na výchovné počkat až po automatické přeměně důchodu na starobní

V řádcích výše jsme si tedy ukázali situaci, že je možné za určitých podmínek aktivně přejít z invalidního důchodu do starobního a urychlit si tím i cestu k žádosti o výchovné, které pomáhá důchod zvýšit. Ne vždy je však uvedený postup možný. Pokud se na ČSSZ po zhodnocení situace a podmínek žadatele o daný přestup zjistí, že uvedený krok nemá smysl, protože žadatel ani při aktivní snaze nesplní běžnou cestou nárok na starobní důchod, protože nemůže splnit podmínku doby pojištění, pak se pro žádost o výchovné a navýšení důchodu bude nutné obrnit trpělivostí a počkat si na věk 65 let, kdy se dosud pobíraný invalidní důchod zcela automaticky transformuje, čili změní na starobní důchod a pak už žádosti o výchovné nic bránit nebude.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se stále více osob setkává s problematickou situací, kdy se jim blíží důchodový věk, ale nárok…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Datum článku: 14. 03. 2024

Zákoník práce stanovuje jasné omezení a pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou tak, aby se…

Více informací