Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výchovné ke starobnímu důchodu může v lednu přijít i jako doplatek

Výchovné k pobíranému starobnímu důchodu 500 Kč měsíčně za vychované dítě, přijde důchodcům, kterým náleží poprvé v lednu 2023 většinou se starobním důchodem. Výjimečně však může výchovné přijít později než důchod ve formě doplatku.

Výchovné ke starobnímu důchodu může v lednu přijít i ja 2.jpg
Datum článku: 09. 01. 2023

Některým důchodcům může očekávané výchovné k důchodu v lednu přijít o něco později než starobní důchod, ale přijde všem, kdo mají nárok automaticky, nebo si podal příslušnou žádost

Výchovné ke starobnímu důchodu je finanční podpora lidem, zejména ženám, které se část svého ekonomicky aktivního života věnovaly výchově dětí, což pro ně ve výsledku ve stáří znamená nižší důchod. Výchovné ve výši 500 Kč k důchodu měsíčně za každé vychované dítě má tedy alespoň částečně kompenzovat zřetelně nižší důchody, těm, kterým péče o děti znemožnila mít na důchod uhrazeno více prostředků. Uvedená situace se týká zejména žen důchodkyň, které se péči o děti na úkor pracovních aktivit zpravidla věnovaly Více než muži, ale na straně druhé, není vyloučeno, že se péči o děti věnoval převážně muž a očekává novou dávku stejně neklidně jako jeho kolegyně. Ať už má uvedenou dávku dostat žena nebo muž, tak ji v některých případech už může vyhlížet s napětím, pokud nepřišla s vypláceným starobním důchodem.

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že k uvedené situaci může výjimečně dojít, ale důchodci pokud jim výchovné náleží automaticky nebo si o ně požádali, dané peníze dostanou nejpozději do konce ledna jako doplatek k důchodu. Uvedený doplatek bude vyplacen stejným způsobem, jakým se dotčené osobě vyplácí starobní důchod. K uvedenému opoždění došlo z důvodů dodatečně provedených změny v zákoně, které umožňují, že se výchovné dostane i k lidem, kterým se starobní důchod přetransformoval z dřívějšího důchodu invalidního a vdovám či vdovcům, kteří pobírají krácený starobní důchod spolu s důchodem vdovským. Podle původního návrhu by totiž uvedené skupiny na výchovné nedosáhly, ale po uvedené úpravě zákona náleží i jim. Tato zákonná úprava byla však dokončena s kompletním potřebným schválením až v samém závěru roku. A právě toto schválení v poslední chvíli, posunulo u jmenovaných skupin výplatu lednového výchovného na dobu pozdější, než je termín výplaty jejich starobního důchodu. Dotčeným osobám bude částka vyplacena formou doplatku nejpozději do konce ledna 2023.

Pokud by výchovné nedorazilo do konce ledna je třeba v dané záležitosti v únoru kontaktovat ČSSZ. Příčina může být v nepodání příslušné žádosti

Pokud by osobě, která vychovávala děti, výchovné nedorazilo, bude potřeba v měsíci únoru nahlásit situaci příslušné správě sociálního zabezpečení, která dotčené osobě vyplácí starobní důchod. Pravděpodobnou příčinou problému bude nepodání žádosti o uvedenou dávku, která zřejmě v daném případě měla být podána a podána ze strany uvedené důchodkyně/důchodce nebyla. Ne všem osobám, které vychovávaly děti, náleží výchovné automaticky, část občanů si musí o dávku požádat a bude jim vyplácena právě až na základě žádosti.

O výchovné si musí požádat všechny osoby, kterým bude starobní důchod přiznán až po 1. 1. 2023 a také všechny osoby, u nichž v dokumentace, kterou k nim ČSSZ má chybí dokumentace o výchově dětí nebo třeba nesouhlasí doložené dokumenty s počtem skutečně vychovaných dětí. Pokud úřad uvedenou dokumentaci nemá, samozřejmě nezačne výchovné vyplácet ani osobě, které byl starobní důchod přiznán do 31. 12. 2022 a která poživatelem starobního důchodu je. Vždy si o výchovné musí požádat muži, ať mají datum přiznání důchodu v roce 2022 nebo v roce 2023. Mužům i v případě, že splní podmínku péče o děti, nemůže být výchovné přiznáno automaticky, ale musí o dávku požádat, protože ČSSZ jako plátce důchodů nemá u mužů automaticky zaznamenáván údaj o počtu vychovaných dětí. U žen údaj o počtu vychovaných dětí zaznamenáván je. Muži si tedy v případě, že vychovávali děti a chtějí pobírat výchovné, musí o dávku požádat a péči doložit. Žádost se dokládá čestným prohlášením žadatele a rodným listem dítěte nebo případně jiným dokladem, který dokládá vztah žadatele k dítěti.

Z uvedeného tudíž jednoznačně vyplývá, a že automaticky dostanou výchovné k důchodu ženy, kterým byl standardní starobní důchod nebo i předčasný starobní důchod přiznán před 1. 1. 2023 a zároveň u nich má ČSSZ jasné údaje o počtu vychovaných dětí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Datum článku: 08. 02. 2023

Z některých příjmů se sice nemusí platit daň z příjmu, ale přesto se, když přesáhnou určitou částku, musí…

Více informací
Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Výchovné s invalidním důchodem pobírat nelze, je nezbytný důchod starobní

Datum článku: 07. 02. 2023

Výchovné je novou sociální podporou důchodců od ledna 2023. Jak již ale mnozí vědí, na uvedenou dávku nemají…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací