Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výpověď pro nadbytečnost musí být dávána ve správném časovém rozmezí

Výpověď pro nadbytečnost je sice pro zaměstnavatele zákonným nástrojem, jak řešit organizační změny ve firmě a třeba zefektivnit mnohé procesy. Na straně druhé jde o záležitost, která může zaměstnavateli způsobit nejednou velké problémy. Uvedená výpověď totiž musí nutně být dána ve správném časovém horizontu, což nemusí být snadno proveditelné.

Výpověď pro nadbytečnost musí být dávána ve 2.jpg
Datum článku: 06. 10. 2021

Výpověď pro nadbytečnost zaměstnanci nesmí být dána tak, aby byla časově správně svázána s účinností organizačních změn

Výpověď pro nadbytečnost dávanou zaměstnanci podle §52 zákoníku práce by měl zaměstnavatel vždy předem řádně promyslet, mít nachystány jednoznačně doložitelné a nezpochybnitelné argumenty, že daný krok je skutečně nezbytný a zároveň je nutné jej provést v tu opravdu správnou chvíli.

U výpovědi dávané zaměstnanci z důvodů organizačních změn ve firmě je skutečně klíčovou záležitostí, dát uvedenou výpověď ve správném, zákonem uznatelném čase. To jestli výpověď daná zaměstnanci časově odpovídá účinnosti zaměstnavatelem přijatých organizačních změn, bude totiž zajímat i soud, pokud se zaměstnanec bude proti výpovědi bránit.

Zaměstnavatel zde musí skutečně vyladit okamžik, kdy zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost dá tak, aby nemohlo dojít k nařčení, že důvod výpovědi byl ve skutečnosti jiný, protože k organizačním změnám došlo později, ale současně je potřeba nemít nadbytečného zaměstnance ve firmě déle než je nutné.

Vždy je třeba myslet také na to, že v záležitosti bude hrát důležitou roli výpovědní lhůta, která je ze zákona dvouměsíční, začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po výpovědi a končí poslední den odpovídajícího druhého měsíce. Výpovědní lhůta tedy také musí do organizačních změn přesně zapadnout.

Pracovní poměr při výpovědi pro nadbytečnost nesmí skončit dříve než v pracovním dni, který předchází dni účinnosti organizačních změn

Při výpovědi pro nadbytečnost, není až tak důležité, kdy se zaměstnavatel rozhodl provést organizační změny, ale klíčovým dnem je v daném případě stanovený den jejich účinnosti. Zaměstnavatel musí zaměstnanci dát výpověď tak, aby poslední den výpovědní lhůty nastal nejdříve den před dnem účinnosti organizačních změn. Účinnost organizačních změn zde tedy musí jednoznačně po dni navazovat na konec výpovědní lhůty. Pokud by výpovědní lhůta zaměstnanci skončila dříve než den před účinností organizačních změn, pak bude výpověď pro nadbytečnost z organizačních důvodů neplatná.

Naopak není překážkou, pokud výpovědní lhůta zaměstnanci skončí až v následujících dnech po účinnosti změn. Pokud se tedy zaměstnavatel chystá propouštět zaměstnance pro nadbytečnost, je nutné pečlivě určovat datum.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele může být důvodem k výpovědi a odstupnému

Výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele může být důvodem k výpovědi a odstupnému

Datum článku: 26. 11. 2021

Není úplně ojedinělou záležitostí, že podnik změní majitele i vedení a práva a povinnosti zaměstnavatele nebo…

Více informací
Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Datum článku: 25. 11. 2021

Jak už bylo mnohokrát řečeno, dluhy jsou velmi nepříjemná záležitost, která v těch závažnějších případech…

Více informací
K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

Datum článku: 19. 11. 2021

Oddlužení umožňuje dlužníkovi se zcela zákonným způsobem zbavit dluhu splacením jen jeho určité části…

Více informací
Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Úplaty za zboží či služby předem a povinnost odvodu DPH

Datum článku: 18. 11. 2021

Pokud je za zboží či služby placeno předem musí se tomu přizpůsobit i povinnosti spojené s DPH, aby daň…

Více informací