Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výpovědní dobu je možné prodloužit i v případě když už běží

Neočekávané okolnosti mohou nastat i v případě vypovězení zaměstnance z pracovního poměru pro nadbytečnost. Pokud je to nutně potřeba a zaměstnanec k tomu přivolí je umožněno zákonem prodloužení výpovědní doby dokonce i v případě, kdy již tato výpovědní doba běží. Ale i tato situace má pravidla, která je třeba dodržet.

Výpovědní dobu je možné prodloužit i v případě kd 2.jpg
Datum článku: 14. 07. 2023

Prodloužení výpovědní doby je možné, i když už výpovědní doba běží

Ohledně délky výpovědní doby v případě výpovědi z pracovního poměru dávané zaměstnavatelem zaměstnanci zákoník práce v § 51 jednoznačně stanoví, že výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Dále tentýž paragraf říká, že výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a tato smlouva musí být písemná.

Možnost prodloužení výpovědní doby zde tudíž je a k prodloužení může dojít nejen před tím, než začne výpovědní doba běžet, ale také v jejím průběhu, když už výpovědní doba běží. Jsou totiž situace, kdy je uvedené prodloužení velmi potřebné či nutné a nejde jen o případy, kdy je třeba výpovědní dobu prodloužit z důvodů, že se zaměstnanec během výpovědní doby dostane do takzvané doby ochranné například z důvodu nemoci nebo jiných důvodů dle § 53 zákoníku práce, kdy mu zaměstnavatel výpověď dát nesmí.

Může tudíž nastat bezpočet zásadních situací, kdy je pro zaměstnavatele velmi zásadní, aby zaměstnanec, kterému dal výpověď a již mu běží výpovědní doba, pracoval ještě déle, než ona dvouměsíční výpovědní doba skončí a v dnešní době je tedy již možné uvedenou dobu po vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance prodloužit. Zákoník práce tedy prodloužení výpovědní doby umožňuje, i když nestanoví, žádná další pravidla, kromě toho, že se obě strany musí na takovém prodloužení písemně dohodnout, což však neznamená, že zákon pravidla takové dohody ponechává jen na vůli smluvních stran. Při prodlužování běžící výpovědní doby je potřeba se tedy řídit nejen zákoníkem práce, ale i § 580 odst. 1 občanského zákoníku

Při prodloužení výpovědní doby v jejím průběhu musí být jednoznačně stanoven den, kdy má pracovní poměr skončit

Pokud tedy zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď, u které již začala běžet dvouměsíční výpovědní lhůta a následně  si tento zaměstnavatel uvědomí, že potřebuje, aby tato výpovědní lhůta, kvůli naléhavým potřebám firmy byla delší, může si se zaměstnancem dohodnout prodloužení této lhůty. Při sestavování dohody se musí řídit zákoníkem práce a občanským zákoníkem. Ani jeden z uvedených zákonů sice nestanoví jednoznačně striktně, co má být v dané dohodě obsaženo, ale na straně druhé určité jednoznačné body dány jsou.

Jak je řečeno výše, tak uvedená dohoda o prodloužení běžící výpovědní doby musí mít vždy jedině písemnou formu. Další klíčovou záležitostí je, že dohoda musí vždy jednoznačně určovat den, kdy má pracovní poměr skončit. Dále je občanským zákoníkem stanoveno, že výpovědní doba musí být v daném případě sjednána tak, aby vycházela z potřeb konkrétní situace, ale nebyla přitom nepřiměřeně dlouhá v rozporu s dobrými mravy. Vždy je nutné dohodu nastavit tak, aby nenarušovala oprávněné zájmy a ochranu zaměstnance při ztrátě zaměstnání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací