Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele může být důvodem k výpovědi a odstupnému

Není úplně ojedinělou záležitostí, že podnik změní majitele i vedení a práva a povinnosti zaměstnavatele nebo třeba i jen část těchto práv a povinností přejdou na zaměstnavatele jiného, ať se to zaměstnancům líbí či nelíbí a bez toho, aby danou záležitost mohli nějak ovlivnit. Následkem těchto změn se však mohou změnit třeba i k horšímu nejen pracovní ale i mzdové podmínky zaměstnanců. Co může v takovém případě nespokojený zaměstnanec dělat a na co má právo?

Výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele může být důvodem k výpověd 2.jpg
Datum článku: 26. 11. 2021

Pokud zaměstnanec nesouhlasí s přechodem práv a povinností na jiného zaměstnavatele může dát výpověď ještě před výměnou zaměstnavatele nebo až po ní

Příjemné i méně příjemné změny jsou přirozenou součástí lidských životů a dochází k nim i v zaměstnání. Některé změny mohou zaměstnanci ovlivnit, ale jiné ovlivnit nemohou a musí se jim ze zákona podřídit nebo v případě nesouhlasu zaměstnání opustit.

Velmi nepříjemnou změnou, která takto v zaměstnání může nastat, je změna samotného zaměstnavatele, to jest, že zaměstnanec v rámci podniku, v němž pracuje, musí přejít pod jiného zaměstnavatele, protože ze závažných důvodů dojde k převodu činností a úkolů nebo části těchto činností a úkolů z jednoho zaměstnavatele na zaměstnavatele jiného. Jinými slovy výkon práv a povinností z uzavřených pracovněprávních vztahů přejde na přejímajícího zaměstnavatele automaticky podle § 338 zákoníku práce a zaměstnanec nemá možnost uvedený děj nějak ovlivnit. Zaměstnanec nemůže této změně zaměstnavatelů bránit, ani pokud s ní nesouhlasí. I práva a povinnosti zaměstnance v dané situaci zůstávají z uzavřeného pracovněprávního vztahu a přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele. To znamená, že zaměstnanec má povinnost nadále pracovat pro přejímajícího zaměstnavatele a plnit ustanovení, která mu plynou z pracovní smlouvy.

Jedinou cestou, jak se může zaměstnanec proti uvedené změně postavit je, že dá regulérní výpověď a zaměstnání z vlastní vůle opustí. Výpověď daná zaměstnancem musí být samozřejmě písemná  podaná podle ustanovení § 50 a 51a zákoníku práce, aby šlo o výpověď platnou a uznávanou zákonem.

Zaměstnanec má v daném případě dokonce dvě možnosti, výpověď může podat ještě před tím, než se zaměstnavatelé vymění, tedy ještě před přechodem práv a povinností na nového zaměstnavatele nebo až po změně zaměstnavatelů. Obojí může mít svá pozitiva i negativa.

Výpověď ještě u starého zaměstnavatele může být rychlejší. Výpověď u přejímajícího zaměstnavatele zase může přinést nárok na odstupné

Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne, že kvůli popsaným změnám zaměstnání opustí a rozhodne se dát výpověď, má v podstatě na výběr ze dvou možností. Je zde možnost nečekat na změny a podat výpověď ještě u starého zaměstnavatele. Zákon v daném případě dokonce umožňuje zkrácenou výpovědní dobu, což znamená, že pracovní poměr skončí rychleji, než je běžné, tedy nejpozději den před tím, než dojde k přechodu práv a povinností na nového zaměstnavatele.

Druhou možností je dát výpověď až u nového zaměstnavatele, až když zaměstnanec skutečně zjistí, že mu změna nevyhovuje. V případě uvedené výpovědi, pokud se zaměstnanci podaří soudu prokázat, že důvodem výpovědi jsou zhoršené pracovní podmínky a k uvedenému zhoršení došlo po přechodu práv a povinností u přejímajícího zaměstnavatele, bude mít ze zákona nárok na odstupné.

Podle § 339a v dané situaci platí, že pokud byla výpověď zaměstnance podána do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů nebo pokud byl v téže lhůtě pracovní poměr zaměstnance rozvázán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k danému ukončení pracovního vztahu, ať už tím či oním způsobem došlo z důvodů zhoršení pracovních podmínek a toto zhoršení nastalo právě oním přechodem práv a povinností. Stejný paragraf ve svém druhém odstavci uvádí, že pokud pracovní poměr zaměstnance skončí z důvodů uvedených v jeho předešlém odstavci, má zaměstnanec právo na odstupné.

Jedním z relevantních důvodů k uznání zhoršených pracovních podmínek může být výrazné snížení mzdy

Uplatňování nároku zaměstnance u soudu nemusí být úplně jednoduché, protože zhoršení pracovních podmínek může být samozřejmě různého druhu a ne vše musí být soudem uznáno za zhoršení tak zásadní, aby zaměstnanec měl právo na uvedenou kompenzaci formou odstupného.

Důvodem zhoršení podmínek, který soud každopádně uzná, pokud mu bude doložen, je výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele. Spravedlivé odměňování zaměstnance podle pracovního výkonu a povahy práce je jedno z nejzásadnějších pravidel, která musí zaměstnavatelé dodržovat a přebírající zaměstnavatel má jednoznačně povinnost dodržovat i mzdové závazky plynoucí z převzatých pracovněprávních vztahů. Výrazné snížení mzdy o tisíce korun nebo dokonce ještě větší částky je zásadním zhoršením pracovních podmínek zaměstnance. A zaměstnanec má v takovém  případě právo dostat odstupné dle § 67 zákoníku práce

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Datum článku: 20. 11. 2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v říjnu 2023, přinesla podstatné změny v postupech a pravidlech…

Více informací