Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyšší podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci a možnost přivýdělku v roce 2022

Výše podpory v nezaměstnanosti stejně jako příspěvek na rekvalifikaci nezaměstnaným od úřadu práce jsou od 1. 1. 2022 zase o něco vyšší. Od stejného data se zvýšila i částka, kterou si nezaměstnaný evidovaný úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání může měsíčně přivydělat takzvaným nekolidujícím zaměstnáním.

Vyšší podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci a možnost přivýdělku v roc 2.jpg
Datum článku: 25. 01. 2022

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2022 může být až 21 488 Kč měsíčně

Nezaměstnaní, kteří v roce 2022 budou pobírat podporu v nezaměstnanosti, protože ze závažných důvodů přišli o práci, splní podmínky nároku na podporu a aktivně se budou snažit o získání práce nové, dostanou zase o něco více peněz než v roce předchozím. Výše podpory v nezaměstnanosti je vždy svázána s průměrnou mzdou, protože průměrná mzda roste, zvedá se pravidelně i výše podpory v nezaměstnanosti. V roce předchozím tedy v roce 2021 byla maximální výše podpory v nezaměstnanosti na částce 20 075 Kč měsíčně. V roce 2022 se tato maximální částka zvedla o 1413 Kč měsíčně, což znamená výslednou částku 21 488 Kč.

Samozřejmě stejně jako v letech minulých u dané podpory platí, že zdaleka ne všichni, kdož budou v roce 2022 podporu dostávat, dosáhnou na uvedenou částku nejvyšší. Ale i v případech, kdy bude nezaměstnaný dostávat částku nižší než maximum, to bude více než v roce minulém.

I v roce 2022 je nutné k nároku na podporu splnit určité podmínky, které určují i výši podpory konkrétního žadatele. Podmínky se nemění

Stejně jako v letech předchozích i v roce 2022 u podpory v nezaměstnanosti platí, že kdo ji chce získat, musí si o ni požádat Úřad práce ČR a současně splňovat předepsané podmínky nároku. Konkrétní výše podpory je pak u každého individuální a záleží na věku žadatele, výši jeho předchozího výdělku, délce podpůrčí doby i dalších faktorech. I v roce 2022 platí, že podpora v nezaměstnanosti je vždy krátkodobá záležitost omezená věkem žadatele.

Platí tedy, že lidé splňující podmínky nároku na podporu mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat:

při věku do 50 let maximálně 5 měsíců po sobě jdoucích,

ve věku od 50 do 55 let je maximální podpůrčí doba 8 měsíců a

uchazeči nad 55 let mohou podporu pobírat maximálně jedenáct měsíců.

Výše podpory se i v roce 2022 počítá z předchozího výdělku ze zaměstnání či podnikání případně z náhradních dob pojištění

Výše podpory v nezaměstnanosti záleží u každého uchazeče na jeho předchozí pracovní aktivitě, odváděném důchodovém pojištění a i na příčině nezaměstnanosti

Pokud jde o nezaměstnaného, který je nezaměstnaný z vážných důvodů a svoji nezaměstnanost vlastním jednáním nijak nezapříčinil, bude mu v roce 2022 náležet standardní podpora  nezaměstnanosti vypočítávaná z předchozího čistého výdělku dosahovaného v zaměstnání či podnikání. V takovém případě bude náležet:

první dva měsíce nezaměstnanosti 65 procent z předchozího výdělku,

další 2 měsíce podpůrčí doby 50 procent a

zbytek podpůrčí doby 45 procent z čistého předchozího výdělku uchazeče.

Pokud se bude jednat o uchazeče, který zaměstnání opustil z vlastního rozhodnutí, bez vážných důvodů, podporu může pobírat také, ale po celou podpůrčí dobu mu bude náležet pouze ve výši 45 procent z předchozího výdělku.

Může nastat i situace, že nezaměstnaný nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2022 bude mít, ale nepůjde vypočítat z předchozího výdělku.

V takovém případě se výše podpory počítá z předchozích náhradních dob pojištění a náleží ve výši:

První dva měsíce 0,15 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství z předchozího roku, který předchází žádosti o podporu,

další měsíce bude náležet 0,12 násobku výše uvedené průměrné mzdy a zbytek podpůrčí doby už jen 0,11násobku z této částky.

Nejnižší podpora v nezaměstnanosti vzejde z těchto částek a bude v roce  2022 činit 4076 Kč měsíčně. V roce předešlém to bylo jen 3808 Kč.

 

S podporou za rekvalifikaci se podpora v nezaměstnanosti vždy zvyšuje a v roce 2022 tak maximální výše činí 24 081 Kč měsíčně

Pokud je to jen trochu možné, je vždy dobré, pokud se nezaměstnaný snaží o rekvalifikaci. Rekvalifikace pokud probíhá, vždy zvyšuje částku pobírané podpory v nezaměstnanosti a je tomu tak i v roce 2022. Nezaměstnaný, který v roce 2022 bude pobírat podporu v nezaměstnanosti a současně se bude rekvalifikovat, může při maximální podpoře v nezaměstnanosti dostávat až 24 081 Kč měsíčně. Ale samozřejmě, i když podpora v nezaměstnanosti bude náležet v jiné než maximální výši a uchazeč se bude rekvalifikovat, dostane více peněz než bez rekvalifikace. Nejnižší částka podpory v nezaměstnanosti s rekvalifikací v roce 2022 činí 5187 Kč měsíčně.

I přivýdělek v nezaměstnanosti uchazeče bez podpory může být v roce 2022 vyšší až o 500 Kč proti roku předchozímu

Další částkou, která se v roce 2022 zvyšuje, je povolený přivýdělek nezaměstnaného bez podpory s nekolidujícím zaměstnáním.

Stále platí, že při pobírání podpory v nezaměstnanosti si nezaměstnaný přivydělávat nemohou. Pokud však nezaměstnaný podporu v nezaměstnanosti nepobírá, ale je v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání může si přivydělávat do určité částky takzvaným nekolidujícím zaměstnáním a přivýdělek v hrubé mzdě v daném případě nesmí přesahovat polovinu aktuálně platné výše minimální mzdy. V roce 2022 toto znamená, že nezaměstnaný bez podpory si takto může přivydělat prostřednictvím dohody o pracovní činnosti částku až 8100 Kč měsíčně hrubé mzdy. V roce předchozím bylo možné si takto přivydělat o 500 Kč méně. Připomínáme, že uvedený přivýdělek není možné mít z dohody o provedení práce.

Pokud si chce evidovaný uchazeč takto přivydělat, musí uvedenou práci na ÚP nahlásit nejpozději v den nástupu do takové práce, ale musí přitom jako uchazeč o zaměstnání nadále s úřadem práce spolupracovat na hledání stálého zaměstnání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít  nárok i student s přivýdělkem

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít nárok i student s přivýdělkem

Datum článku: 20. 03. 2023

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží a s ním se blíží také doba vracení…

Více informací
Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Datum článku: 17. 03. 2023

Stavební spoření a z něho plynoucí možnost získání výhodného úvěru má v Česku stále vysokou oblibu. Jenže…

Více informací
Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Datum článku: 14. 03. 2023

Změnit zdravotní pojišťovnu je samozřejmě možné i v roce 2023 a ideální čas na podání přihlášky…

Více informací
Březen i září 2023 přináší změny v registraci vozidel

Březen i září 2023 přináší změny v registraci vozidel

Datum článku: 06. 03. 2023

V březnu je dobré si pomalu rezervovat termín na výměnu pneumatik ze zimních na letní. Březen 2023 však přináší…

Více informací