Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyšší podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci a možnost přivýdělku v roce 2022

Výše podpory v nezaměstnanosti stejně jako příspěvek na rekvalifikaci nezaměstnaným od úřadu práce jsou od 1. 1. 2022 zase o něco vyšší. Od stejného data se zvýšila i částka, kterou si nezaměstnaný evidovaný úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání může měsíčně přivydělat takzvaným nekolidujícím zaměstnáním.

Vyšší podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci a možnost přivýdělku v roc 2.jpg
Datum článku: 25. 01. 2022

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2022 může být až 21 488 Kč měsíčně

Nezaměstnaní, kteří v roce 2022 budou pobírat podporu v nezaměstnanosti, protože ze závažných důvodů přišli o práci, splní podmínky nároku na podporu a aktivně se budou snažit o získání práce nové, dostanou zase o něco více peněz než v roce předchozím. Výše podpory v nezaměstnanosti je vždy svázána s průměrnou mzdou, protože průměrná mzda roste, zvedá se pravidelně i výše podpory v nezaměstnanosti. V roce předchozím tedy v roce 2021 byla maximální výše podpory v nezaměstnanosti na částce 20 075 Kč měsíčně. V roce 2022 se tato maximální částka zvedla o 1413 Kč měsíčně, což znamená výslednou částku 21 488 Kč.

Samozřejmě stejně jako v letech minulých u dané podpory platí, že zdaleka ne všichni, kdož budou v roce 2022 podporu dostávat, dosáhnou na uvedenou částku nejvyšší. Ale i v případech, kdy bude nezaměstnaný dostávat částku nižší než maximum, to bude více než v roce minulém.

I v roce 2022 je nutné k nároku na podporu splnit určité podmínky, které určují i výši podpory konkrétního žadatele. Podmínky se nemění

Stejně jako v letech předchozích i v roce 2022 u podpory v nezaměstnanosti platí, že kdo ji chce získat, musí si o ni požádat Úřad práce ČR a současně splňovat předepsané podmínky nároku. Konkrétní výše podpory je pak u každého individuální a záleží na věku žadatele, výši jeho předchozího výdělku, délce podpůrčí doby i dalších faktorech. I v roce 2022 platí, že podpora v nezaměstnanosti je vždy krátkodobá záležitost omezená věkem žadatele.

Platí tedy, že lidé splňující podmínky nároku na podporu mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat:

při věku do 50 let maximálně 5 měsíců po sobě jdoucích,

ve věku od 50 do 55 let je maximální podpůrčí doba 8 měsíců a

uchazeči nad 55 let mohou podporu pobírat maximálně jedenáct měsíců.

Výše podpory se i v roce 2022 počítá z předchozího výdělku ze zaměstnání či podnikání případně z náhradních dob pojištění

Výše podpory v nezaměstnanosti záleží u každého uchazeče na jeho předchozí pracovní aktivitě, odváděném důchodovém pojištění a i na příčině nezaměstnanosti

Pokud jde o nezaměstnaného, který je nezaměstnaný z vážných důvodů a svoji nezaměstnanost vlastním jednáním nijak nezapříčinil, bude mu v roce 2022 náležet standardní podpora  nezaměstnanosti vypočítávaná z předchozího čistého výdělku dosahovaného v zaměstnání či podnikání. V takovém případě bude náležet:

první dva měsíce nezaměstnanosti 65 procent z předchozího výdělku,

další 2 měsíce podpůrčí doby 50 procent a

zbytek podpůrčí doby 45 procent z čistého předchozího výdělku uchazeče.

Pokud se bude jednat o uchazeče, který zaměstnání opustil z vlastního rozhodnutí, bez vážných důvodů, podporu může pobírat také, ale po celou podpůrčí dobu mu bude náležet pouze ve výši 45 procent z předchozího výdělku.

Může nastat i situace, že nezaměstnaný nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2022 bude mít, ale nepůjde vypočítat z předchozího výdělku.

V takovém případě se výše podpory počítá z předchozích náhradních dob pojištění a náleží ve výši:

První dva měsíce 0,15 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství z předchozího roku, který předchází žádosti o podporu,

další měsíce bude náležet 0,12 násobku výše uvedené průměrné mzdy a zbytek podpůrčí doby už jen 0,11násobku z této částky.

Nejnižší podpora v nezaměstnanosti vzejde z těchto částek a bude v roce  2022 činit 4076 Kč měsíčně. V roce předešlém to bylo jen 3808 Kč.

 

S podporou za rekvalifikaci se podpora v nezaměstnanosti vždy zvyšuje a v roce 2022 tak maximální výše činí 24 081 Kč měsíčně

Pokud je to jen trochu možné, je vždy dobré, pokud se nezaměstnaný snaží o rekvalifikaci. Rekvalifikace pokud probíhá, vždy zvyšuje částku pobírané podpory v nezaměstnanosti a je tomu tak i v roce 2022. Nezaměstnaný, který v roce 2022 bude pobírat podporu v nezaměstnanosti a současně se bude rekvalifikovat, může při maximální podpoře v nezaměstnanosti dostávat až 24 081 Kč měsíčně. Ale samozřejmě, i když podpora v nezaměstnanosti bude náležet v jiné než maximální výši a uchazeč se bude rekvalifikovat, dostane více peněz než bez rekvalifikace. Nejnižší částka podpory v nezaměstnanosti s rekvalifikací v roce 2022 činí 5187 Kč měsíčně.

I přivýdělek v nezaměstnanosti uchazeče bez podpory může být v roce 2022 vyšší až o 500 Kč proti roku předchozímu

Další částkou, která se v roce 2022 zvyšuje, je povolený přivýdělek nezaměstnaného bez podpory s nekolidujícím zaměstnáním.

Stále platí, že při pobírání podpory v nezaměstnanosti si nezaměstnaný přivydělávat nemohou. Pokud však nezaměstnaný podporu v nezaměstnanosti nepobírá, ale je v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání může si přivydělávat do určité částky takzvaným nekolidujícím zaměstnáním a přivýdělek v hrubé mzdě v daném případě nesmí přesahovat polovinu aktuálně platné výše minimální mzdy. V roce 2022 toto znamená, že nezaměstnaný bez podpory si takto může přivydělat prostřednictvím dohody o pracovní činnosti částku až 8100 Kč měsíčně hrubé mzdy. V roce předchozím bylo možné si takto přivydělat o 500 Kč méně. Připomínáme, že uvedený přivýdělek není možné mít z dohody o provedení práce.

Pokud si chce evidovaný uchazeč takto přivydělat, musí uvedenou práci na ÚP nahlásit nejpozději v den nástupu do takové práce, ale musí přitom jako uchazeč o zaměstnání nadále s úřadem práce spolupracovat na hledání stálého zaměstnání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací