Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zdanění dividend

Dividenda je vyplacený podíl na zisku akciových společností majitelům akcií. Uvedený podíl na zisku znamená příjem z vlastnictví akcií, který je potřeba samozřejmě náležitě sladit s daněmi čili zdanit. Jak v daném případě postupovat?

Zdanění dividen 2.jpg
Datum článku: 24. 03. 2022

Fyzická osoba daní příjmy z dividend jako příjem z kapitálového majetku a postupuje podle toho, zda je či není daňovým rezidentem ČR

Příjmy z kapitálového majetku fyzických osob se daní podle § 8 zákona o daních z příjmů. Klíčovým faktorem pro zdanění dividend je to zda uvedený příjem má poplatník, který je daňovým rezidentem ČR či poplatník, který není daňovým rezidentem ČR. Povinnost je jiná u rezidenta a u nerezidenta.

Daňový rezident ČR tedy poplatník, který má na území ČR trvalé bydliště má povinnost zdaňovat dividendy vyplácené mu společnostmi po celém světě.

Daňový nerezident ČR má povinnost v ČR zdanit jen dividendy vyplacené mu společností či společnostmi, které jsou dle ZDP tuzemským daňovým rezidentem, čili daňový nerezident zde bude zdaňovat jen dividendy českých společností.

Dividendy českých firem v Česku jsou zdaňovány automaticky a příjemce rezident ČR už se o jejich zdanění starat nemusí

Pokud se tedy jedná o poplatníka rezidenta ČR, který má dividendy tuzemských společností, tak uvedený příjem ve svém daňovém přiznání uvádět nemusí, protože zdanění těchto dividend je prováděno automaticky u společností, které dividendy vyplácí. To znamená dividenda je zdaněna srážkovou daní 15 procent a příjemci tuzemskému rezidentovi je již vyplacena náležitě daňově ošetřena.

O zdanění dividend vyplácených ze zahraničí tuzemskému poplatníkovi je již třeba se postarat

Pokud tedy tuzemský daňový poplatník má dividendy ze zahraničí je nutné jejich zdanění řešit. Uvedené příjmy je třeba uvést v podaném daňovém přiznání a zdanit srážkovou daní 15 procent. Jenže v první řadě je třeba vědět nebo si dohledat, daňovým rezidentem, které země je společnost, která dividendy vyplatila, aby se příjem nedanil dvakrát jednou v zahraničí a znovu na našem území.

Pokud  se zjistí, že naše země má s danou zemí, kde byla dividenda vyplacena uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak poplatník uvede do daňového přiznání dané příjmy v hrubé výši čili nesnížené o daň odvedenou v zahraničí, ale současně si tuto sraženou daň v zahraničí může následně započítat na českou daňovou povinnost. Tento zápočet je možné si v daňovém přiznání provést v případě, že poplatník má doklad od zahraničního správce daně, že daň byla skutečně sražena.

Pokud uvedený doklad o sražení daně není, není možné se daň započítat čili odečíst si ji od základu daně

Pokud tedy byla tuzemskému plátci daně vyplacena zahraniční dividenda ze země, s níž má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění a tato dividenda byla v zahraničí již zdaněna srážkovou daní, tak si tuzemský plátce daně uvede tuto dividendu do daňového přiznání do řádku 38 v hrubé výši, ale současně následně využije možnost zápočtu, vyplní přílohu číslo 3 daňového přiznání a daň zaplacená v zahraničí se mu odečte ze základu daně. Doklad o zaplacení daně v zahraničí se přiloží k přiznání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací