Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zdanění dividend

Dividenda je vyplacený podíl na zisku akciových společností majitelům akcií. Uvedený podíl na zisku znamená příjem z vlastnictví akcií, který je potřeba samozřejmě náležitě sladit s daněmi čili zdanit. Jak v daném případě postupovat?

Zdanění dividen 2.jpg
Datum článku: 24. 03. 2022

Fyzická osoba daní příjmy z dividend jako příjem z kapitálového majetku a postupuje podle toho, zda je či není daňovým rezidentem ČR

Příjmy z kapitálového majetku fyzických osob se daní podle § 8 zákona o daních z příjmů. Klíčovým faktorem pro zdanění dividend je to zda uvedený příjem má poplatník, který je daňovým rezidentem ČR či poplatník, který není daňovým rezidentem ČR. Povinnost je jiná u rezidenta a u nerezidenta.

Daňový rezident ČR tedy poplatník, který má na území ČR trvalé bydliště má povinnost zdaňovat dividendy vyplácené mu společnostmi po celém světě.

Daňový nerezident ČR má povinnost v ČR zdanit jen dividendy vyplacené mu společností či společnostmi, které jsou dle ZDP tuzemským daňovým rezidentem, čili daňový nerezident zde bude zdaňovat jen dividendy českých společností.

Dividendy českých firem v Česku jsou zdaňovány automaticky a příjemce rezident ČR už se o jejich zdanění starat nemusí

Pokud se tedy jedná o poplatníka rezidenta ČR, který má dividendy tuzemských společností, tak uvedený příjem ve svém daňovém přiznání uvádět nemusí, protože zdanění těchto dividend je prováděno automaticky u společností, které dividendy vyplácí. To znamená dividenda je zdaněna srážkovou daní 15 procent a příjemci tuzemskému rezidentovi je již vyplacena náležitě daňově ošetřena.

O zdanění dividend vyplácených ze zahraničí tuzemskému poplatníkovi je již třeba se postarat

Pokud tedy tuzemský daňový poplatník má dividendy ze zahraničí je nutné jejich zdanění řešit. Uvedené příjmy je třeba uvést v podaném daňovém přiznání a zdanit srážkovou daní 15 procent. Jenže v první řadě je třeba vědět nebo si dohledat, daňovým rezidentem, které země je společnost, která dividendy vyplatila, aby se příjem nedanil dvakrát jednou v zahraničí a znovu na našem území.

Pokud  se zjistí, že naše země má s danou zemí, kde byla dividenda vyplacena uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak poplatník uvede do daňového přiznání dané příjmy v hrubé výši čili nesnížené o daň odvedenou v zahraničí, ale současně si tuto sraženou daň v zahraničí může následně započítat na českou daňovou povinnost. Tento zápočet je možné si v daňovém přiznání provést v případě, že poplatník má doklad od zahraničního správce daně, že daň byla skutečně sražena.

Pokud uvedený doklad o sražení daně není, není možné se daň započítat čili odečíst si ji od základu daně

Pokud tedy byla tuzemskému plátci daně vyplacena zahraniční dividenda ze země, s níž má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění a tato dividenda byla v zahraničí již zdaněna srážkovou daní, tak si tuzemský plátce daně uvede tuto dividendu do daňového přiznání do řádku 38 v hrubé výši, ale současně následně využije možnost zápočtu, vyplní přílohu číslo 3 daňového přiznání a daň zaplacená v zahraničí se mu odečte ze základu daně. Doklad o zaplacení daně v zahraničí se přiloží k přiznání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Datum článku: 26. 09. 2022

Měsíc září se pomalu chýlí k závěru a pojďme si říci, že to letošní září přináší jednu docela zásadní…

Více informací
Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Datum článku: 23. 09. 2022

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, musí je samozřejmě správně vypořádat s daněmi, tak jak to nařizuje…

Více informací
Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Datum článku: 20. 09. 2022

I když ne všichni jsou tím nadšeni, tak je nutné se smířit s tím, že rozvoj elektronizace a elektronické komunikace…

Více informací
Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě a daně

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě a daně

Datum článku: 05. 09. 2022

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě už se vyplácí rodinám s dětmi do 18 let jako pomoc se zvládáním…

Více informací