Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Z čeho se vypočítává podpora při rekvalifikaci v roce 2023?

Jedinci, který se cíleně snaží o zvýšení své kvalifikace, vždy náleží určité finanční zajištění po dobu, kdy koná rekvalifikační kurz. Pokud je rekvalifikační kurz absolvován zaměstnancem a rekvalifikaci zajišťuje zaměstnavatel, náleží rekvalifikovanému náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem. Pokud je rekvalifikace zajišťována úřadem práce uchazeči o zaměstnání, náleží rekvalifikujícímu podpora při rekvalifikaci. Pojďme se podívat, z čeho se tato podpora v roce 2023 vypočítává a co ji ovlivňuje.

Z čeho se vypočítává podpora při rekvalifikaci  2.jpg
Datum článku: 11. 10. 2023

Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2023 může být přes 25 548. Minimální podpora je jen 5 896 Kč

Jak je uvedeno výše snaha o rekvalifikaci čili o zvyšování či změnu kvalifikace a zvyšování pracovních kvalit jedince se cení a je podporována i úřadem práce u uchazečů či zájemců o zaměstnání. Uvedené znamená, že uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne rekvalifikovat prostřednictvím úřadu práce a uzavře s úřadem dohodu o rekvalifikaci a rekvalifikaci koná, dostává po celou dobu rekvalifikace vyšší podporu, než uchazeč, který se nerekvalifikuje.

K výpočtu podpory v nezaměstnanosti jsou samozřejmě vždy pravidla stanovená zákonem a stejně tak jsou stanovena pravidla pro výši podpory při rekvalifikaci. Platí tedy, že maximální i minimální měsíční výše podpory v nezaměstnanosti při rekvalifikaci je vždy vyšší než bez rekvalifikace. Bez rekvalifikace může v roce 2023 dostávat nezaměstnaný maximální měsíční podporu 22 798 Kč. Pokud dostává maximální podporu při rekvalifikaci, náleží mu měsíčně 25 548 Kč. Nejnižší částka podpory v nezaměstnanosti i s rekvalifikací však činí jen 5896 Kč. Nyní se tedy podívejme jak je to v roce 2023 s výpočtem podpory při rekvalifikaci a  z čeho se počítá.

Pro stanovení výše podpory při rekvalifikaci je důležitý průměrný výdělek z předchozího zaměstnání i výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího roku

Ohledně podpory v nezaměstnanosti při rekvalifikaci je zákonem stanoveno, že po celou dobu probíhající rekvalifikace náleží danému uchazeči o zaměstnání podpora v nezaměstnanosti ve výši 60% průměrného čistého výdělku, kterého uchazeč dosahoval v posledním zaměstnání před zařazením na úřad práce. U uchazečů OSVČ je to 60 procent z posledního vyměřovacího základu. Výše podpory při rekvalifikaci zůstává po celou dobu rekvalifikace stejná na horní hranici a nesnižuje se s trváním nezaměstnanosti, jak je tomu v případě bez rekvalifikace.

Podpora v nezaměstnanosti při rekvalifikaci se standardně vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosahoval v posledním zaměstnání před tím, než se zařadil do evidence uchazečů. Údaj o posledním průměrném čistém výdělku se bere z potvrzení o zaměstnání, které je povinen vydat zaměstnavatel zaměstnanci, který u něho v zaměstnání končí. V případě OSVČ se vychází z výše posledního vyměřovacího základu. Zákon také stanoví, že maximálně může podpora při rekvalifikaci dosahovat k 0,65násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího roku, před rokem, než uchazeč začal s rekvalifikací.

Pokud žádné předchozí zaměstnání u uchazeče není, vypočítává se například z vyloučených dob či invalidního důchodu třetího stupně

Může se však také stát, že u uchazeče usilujícího o rekvalifikaci, žádné předchozí zaměstnání, z něhož by se podpora vypočítala, není, protože se uchazeč věnoval péči o dítě do 4 let věku, péči o nemocné blízké, nebo se může jednat o uchazeče s invalidním důchodem pro invaliditu třetího stupně. V takovém případě se musí při výpočtu podpory vycházet z takzvaných náhradních dob pojištění, kterými jsou právě popsané situace. V takové situaci se právě ony náhradní doby berou jako zaměstnání a při výpočtu se právě vychází z průměrné mzdy za první až 3 čtvrtletí předchozího kalendářního roku a podpora v takovém případě činí 0,15 násobek této průměrné mzdy.

Pokud se uchazeč rekvalifikuje v roce 2023, bude pro určení výše jeho podpory rozhodnou veličinou jednak jeho průměrný čistý výdělek z posledního předchozího zaměstnání, ale také stanovená výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1 až 3 čtvrtletí roku 2022. Výše průměrné mzdy v uvedeném období byla na částce 39 306 Kč. Z uvedené částky tedy vychází maximum i minimum podpory při rekvalifikaci v roce 2023.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak se vypočítá nemocenské pojištění?

Jak se vypočítá nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Proces výpočtu nemocenského pojištění v České republice je systematický a závisí na několika klíčových…

Více informací
Chyby se přehledům pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ nevyhýbají ani v roce 2024

Chyby se přehledům pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ nevyhýbají ani v roce 2024

Datum článku: 05. 04. 2024

Jednou z nejdůležitějších povinností, které na OSVČ čekají vzápětí po podání daňového přiznání, je…

Více informací
Jak se počítá čistá mzda z hrubé?

Jak se počítá čistá mzda z hrubé?

Datum článku: 26. 01. 2024

Hrubá mzda představuje celkovou sumu, na kterou se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem v rámci pracovní smlouvy.…

Více informací
Změny v tiskopisech ohledně zdanění příjmů fyzických osob si v roce 2024 vyžadují průběžnou pozornost

Změny v tiskopisech ohledně zdanění příjmů fyzických osob si v roce 2024 vyžadují průběžnou pozornost

Datum článku: 18. 01. 2024

Finanční správa upozorňuje všechny daňové subjekty a autory mzdových systémů na nejnovější verze formulářů…

Více informací