Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Za pozdní výplatu mzdy hrozí zaměstnavateli pokuta i další nepříjemnosti

Každý zaměstnavatel si musí dávat pozor na to, aby výplatu zaměstnancům dával nejen ve správné výši, ale také včas, pokud tak nečiní, vystavuje se velkým problémům, které mohou klidně skončit u soudu, ale ještě častěji hrozí ztráta zaměstnanců.

Za pozdní výplatu mzdy hrozí zaměstnavateli pokuta i další 2.jpg
Datum článku: 16. 06. 2022

Mzda či plat jsou citlivá záležitost a zaměstnavatel je vždy musí vyplácet podle pravidel zákoníku práce

Správná výplata mzdy, platu či odměny z dohody je v pracovněprávních mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jednou z nejzásadnějších věcí a je povinností zaměstnavatele si pečlivě hlídat, aby uvedená záležitost byla provedena vždy v pořádku podle ustanovení zákoníku práce.

V § 141 zákoníku je jednoznačně stanoveno, že mzda či plat jsou splatné nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž zaměstnanci vzniklo právo na mzdu, plat nebo některou jejich složku. Splatnost mzdy tedy končí až poslední den následujícího měsíce, za nějž mzda náleží. To znamená splatnost mzdy za měsíc červen, končí až posledního července.

Zaměstnanec však má právo dostávat své peníze v pravidelném termínu, protože z nich potřebuje hradit své potřeby i závazky, které taktéž musí být hrazeny ve stanoveném čase či období, Zákon tedy ještě navíc zaměstnavateli určuje, že mzdu či plat si nemůže v období splatnosti vyplácet, jak se mu zlíbí, ale vždy musí stanovit pevný termín výplaty mzdy. Tento termín, který zaměstnavatel určí, musí být mít zaměstnanec jasně ukotven v pracovní smlouvě či dohodě a pro zaměstnavatele je závazný a měl by každý měsíc k uvedenému dni v měsíci mzdu vyplácet. Termín může být určen na kterýkoli den v rámci doby splatnosti a v různých firmách bývá různý, někde se vyplácí mzdy 10 den v měsíci, jinde patnáctý a někde klidně i po dvacátém dnu v měsíci. Pokud zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci mzdu správně ve lhůtě splatnosti s drobnou odchylkou od termínu výplaty, nedopouští se většinou porušení zákonných pravidel. Protože klíčová je splatnost, ale i přesto nemá docházet k odchylkám od výplatního termínu pravidelně, protože to ukazuje, že na straně zaměstnavatele nemusí být vše v pořádku.

Termín výplaty musí zaměstnavatel hlídat, pokud zaměstnanec v době výplaty bude čerpat dovolenou nebo když končí pracovní poměr

Zvláštní pravidla ohledně výplaty mzdy zákoník práce stanoví pro situace dovolené zaměstnance či končícího pracovního poměru. V případě, že termín výplaty mzdy připadne do období, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, je zaměstnavatel ze zákona povinen vyplatit danému zaměstnanci mzdu, ještě před nástupem dovolené nedohodne-li  se se zaměstnancem jinak. Znamená to, že zaměstnavatel respektive spíš účetní si musí nástup zaměstnance na dovolenou pohlídat a pokud se výplatní termín střetne s termínem dovolené záležitost včas vyřešit. Podobné je to i ve chvíli, když zaměstnanci končí pracovní poměr. V takovém případě musí ze zákona dostat tento zaměstnanec vyplacenu mzdu v den, kdy mu pracovní poměr končí.

Závažný problém s hrozící pokutou i odchodem zaměstnanců pro zaměstnavatele však nastává, pokud vyplatí mzdu po splatnosti nebo po termínu výplaty

Z řádků výše tedy vidíme, že u výplaty jsou dvě veličiny, na které je nutné dávat pozor. Jsou to splatnost mzdy a den výplaty mzdy. Je třeba si znovu zdůraznit, že dodržení lhůty splatnosti je nutné hlídat prioritně a s velkým respektem, protože nedodržení této lhůty je ze strany zaměstnavatele zásadním přečinem proti zákoníku práce. Pro zaměstnavatele může být dané porušení zákonných pravidel kritické, protože jej připraví o peníze i o zaměstnance.

Jak za nedodržení lhůty splatnosti, tak i za nedodržení termínu výplaty může být zaměstnavateli uložena inspektorátem práce pokuta až 2 000 000 Kč.

Snad ještě závažnějším problémem než pokuta je pro zaměstnavatele odchod zaměstnanců, které pozdě vyplacená či nevyplacená mzda dostane do problémů a začnou se právem rychle chystat k novému zaměstnavateli. V dané situaci totiž dle § 56 zákoníku práce může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dne po uplynutí období splatnosti dle výše uvedeného § 141.

Za pozdní výplatu mzdy či platu může zaměstnavateli hrozit i placení úroků z prodlení

Další problém, který může na zaměstnavatele při pozdní výplatě či výplatách mzdy, platu či odměny zaměstnancům nastat, je povinnost platby úroků z prodlení. Při pozdní výplatě mzdy samozřejmě vzniká dluh a s dluhem jsou spojeny úroky z prodlení, které tomu kdo nehradí jakýkoli závazek a hrozí a neplacení či pozdní výplata mzdy je také takovým závazkem. Ze zaměstnance čekajícího na mzdu se v dané situaci stává věřitel, který má právo požadovat úroky z prodlení za pozdní výplatu mzdy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací