Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Začalo vyplácení náhrad z vkladů u Sberbank CZ

Jak tyto stránky informovaly již v minulém týdnu bance Sberbank CZ byla Českou národní bankou ukončena činnost a od dnešního dne tedy 9. března 2022 už začala výplata peněz z pojištění vkladů. Vyplácí se jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám. Vyplácí se jednak základní náhrada ve výši do 2,5 milionu korun a v doložených případech i náhrada zvýšená až do výše 4 999 000 Kč.

Začalo vyplácení náhrad z vkladů u Sberba 2.jpg
Datum článku: 09. 03. 2022

Komerční banka má kvůli výplatě náhrad vkladů Sberbank CZ mimořádně rozšířenu otevírací dobu

Pověření k výplatě výše uvedených vkladů dostala Komerční banka, která také hned začala úkol plnit a vyplácí nejprve náhrady vkladů v základní výši do stanoveného limitu pojištění tedy 100 tisíc eur v korunách necelých 2,5 milionu korun úplně konkrétně 2 499 500 Kč.

Výplata probíhá výhradně v českých korunách na účty vedené v ČR. Vyplácí se všem klientům právnickým i fyzickým osobám a podnikatelům, kteří měli u Sberbank CZ vklady ke dni 28. 2. 2022.

Vyplácí se, jak bezhotovostně čili převodem na účet, tak i v hotovosti na pobočkách KB. Bezhotovostní výplatu provádí 241 poboček KB. Hotovostně se vyplácí jen fyzickým osobám a jen na vybraných 40 pobočkách KB.

Pobočky KB, které uvedenou výplatu provádí, mají z uvedeného důvodu rozšířenu otevírací dobu a posílen personál, aby výplata probíhala pokud možno co nejrychleji a bez komplikací.

Připomínáme, že o výplatu uvedené základní náhrady vkladu nemusí klient nijak žádat a může rovnou přijít na některou z uvedených poboček a po předložení dokladu totožnosti a u podnikatelů ještě dokladu o podnikání bude výplata jedním či druhým výše uvedeným způsobem provedena.

U zvýšených náhrad jsou podmínky mírně odlišné. O výplatu zvýšené náhrady je nutné požádat oficiální žádostí a doložit, že uvedená náhrada skutečně náleží, protože žadateli v posledních třech měsících před ukončením činnosti bance přišly na účet peníze například z vypořádání společného jmění manželů po rozvodu nebo třeba peníze z prodeje nemovitosti určené k bydlení. Uvedenou žádost je nutné doručit Garančnímu systému finančního trhu nejpozději do 28. dubna 2022.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Datum článku: 16. 03. 2023

Podnikatelé nemají o povinnosti a starosti nouzi, ani když přejdou ze standardního náročného režimu na režim…

Více informací
Zaměstnavatelé mohou umožnit čerpání části výplaty dříve jako benefit

Zaměstnavatelé mohou umožnit čerpání části výplaty dříve jako benefit

Datum článku: 21. 02. 2023

Zaměstnavatelé mohou za spolupráce se společností Sodexo Pass zaměstnancům nabídnout nový benefit ve formě…

Více informací
Ohledně výživného neprovdané matce je nutné hlídat dvouletou lhůtu

Ohledně výživného neprovdané matce je nutné hlídat dvouletou lhůtu

Datum článku: 20. 02. 2023

Není sporu o tom, že neprovdané matky nemají, pokud nesou mateřství jen na vlastních bedrech, už od počátku…

Více informací
Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací