Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Žádost o dotace mohou některé subjekty dokládat i jen částečným výpisem z evidence skutečných majitelů

Ministerstvo financí ulevilo v dokladování žádostí o dotace spolkům, nadacím, obecně prospěšným společnostem a podobným institucím. Pro doložení údajů o skutečném majiteli budou moci používat i jen částečný výpis z evidence skutečných majitelů místo výpisu úplného. Ale pozor ulehčení nemusí být vždy.

Žádost o dotace mohou některé subjekty dokládat i jen částečným výpisem z evidence s 2.jpg
Datum článku: 19. 01. 2022

Nejrůznějším společensky prospěšným institucím se nejspíše zjednoduší dokládání žádostí o dotace. Místo úplného výpisu o skutečných majitelích bude stačit výpis částečný

Získání dotací je pro většinu neziskových organizací, spolků a podobných společensky prospěšných institucí nejdůležitější záležitostí, protože bez dotací nemohou fungovat. Jenže dokládání takových žádostí není maličkost, protože to znamená získat mimo jiné spousty potvrzení a výpisů včetně výpisu z evidence skutečných majitelů. A právě ohledně daného výpisu se Ministerstvo financí ČR rozhodlo být k uvedeným společensky prospěšným organizacím a spolkům méně přísné a žádost o dotace bude možné dokládat i jen částečným výpisem z evidence místo výpisu úplného.

Částečným výpisem z evidence skutečných majitelů si mohou žádost o dotace doložit:

nadace a nadační fondy,

ústavy,

obecně prospěšné společnosti,

spolky a pobočné spolky,

zájmová sdružení právnických osob,

mezinárodní nevládní organizace a

školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona 37/2021 Sb.

Ministerstvo rozhodlo, že u daných subjektů k doložení zcela postačí částečný výpis z evidence skutečných majitelů, protože i tato forma výpisu obsahuje všechny zásadní údaje, které jsou k doložení žádosti o dotace potřeba. Jinými slovy ani úplný výpis u výše uvedených subjektů nebude obsahovat, žádné zcela jiné klíčové údaje od výpisu částečného.

K uvedenému nepatrnému ulehčení v dokladování ministerstvo přistoupilo právě proto, že získávání úplného výpisu není pro popsané neziskovky snadné zvláště v případě, pokud nemají zřízenu datovou schránku, kterou zatím tyto subjekty povinně mít nemusí.

Háček je v tom, že konečné rozhodnutí o tom jaký typ výpisu bude požadovat je ponechán na poskytovateli dotace

Závěrem je třeba upozornit uvedené případné žadatele o dotace, že možnost usnadnění zde je, ale jestli bude poskytnuta, bude záležet na konkrétních poskytovatelích dotace.

Jak už to u mnoha administrativních úředních záležitostí bývá, tak věc nemusí být zcela snadná ani po ulehčení a záleží na individuální situaci a lidech u každého jednotlivého případu. Jinak řečeno není vyloučeno, že některý poskytovatel dotace, úplný výpis z evidence skutečných majitelů po vypsaných subjektech požadovat bude a pak bude záležet zřejmě na tom, jestli se obě strany dohodnou na výpisu částečném nebo úplném. Vstřícnější přístup ve formě částečného výpisu je ze zákona umožněn, ale  pokud bude poskytovatel trvat na výpisu úplném, tak si jej příslušná neziskovka zřejmě bude muset opatřit. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací