Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Žádat o příspěvek na bydlení není v současné době, navzdory ujišťování ministerstva nic administrativně jednoduchého. Znamená to žádat opakovaně znovu a opakovaně také dokládat nejeden doklad, že je žadatel skutečně tím potřebným. Uvedený proces je však pro mnoho potřebných natolik vyčerpávající a odrazující, že o dávku raději nežádají a raději snáší nouzi. Chystaná novelizace zákona o státní sociální podpoře by měla záležitost o něco ulehčit, ale nelze čekat úlevu velkou.

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne 2.jpg
Datum článku: 20. 05. 2022

Po novelizaci pravidel by se měl příspěvek na bydlení přiznávat na dobu neurčitou

Příspěvek na bydlení má být podporou, která pomáhá zvládat zejména v současnosti stále rostoucí náklady na bydlení hlavně těm nejohroženějším skupinám občanů, jako jsou starobní důchodci, zdravotně postižení lidé, rodiče samoživitelé a další znevýhodnění. Jenže ouha zvládnout celý administrativní proces, který je k přiznání dávky potřebný, je v současnosti natolik stresující, že to potřebné osoby odradí a raději o pomoc nežádají.

K nápravě dané situace by měla vést právě chystaná novelizace zákona o státní sociální podpoře. Návrh změn v tomto zákoně má vést právě k tomu, aby žádost o příspěvek na bydlení a žádost o dávky v hmotné nouzi přestali děsit žadatele svou administrativní náročností.

Hlavní změnou právě u příspěvku na bydlení má být, to, že se bude přiznávat na neurčito a žadatel už nebude muset žádat o tuto dávku každý rok v červenci žádat znovu. Zrušit se má také povinné rozepisování nákladů spojených s bydlením na jednotlivé položky a už by k nároku nemělo být potřebné pravidelné předkládání zúčtování zálohově placených služeb.

Ovšem pravidelné čtvrtletní dokládání příjmů domácností i nákladů na bydlení zůstane. Drobná úleva má být i v tom, že k dokládání  nároku budou stačit kopie dokladů a nebudou tolik potřeba originály.

Na straně druhé zde však zůstává právo správního orgánu, vyžádat si k doložení originály dokumentů tam, kde to vyžaduje povaha věci.

Zrušit se má omezující opatření u rodičovského příspěvku, týkající se docházky dětí mladších dvou let do školek a podobných zařízení

Uvedená novelizace zákona má zajistit také příznivější podmínky pro rodiče malých dětí v čerpání rodičovského příspěvku. Kromě toho, že nově budou moci čerpat rodičovský příspěvek ve vyšší částce měsíčně i rodiče, kteří si nemohou volit výši dávky a musí po celou dobu rodičovské čerpat příspěvek stejnou částkou. Výše tohoto čerpání se tedy změní z 10 000 Kč měsíčně na 13 000 Kč, nastane změna i v docházce dětí do dvou let do jeslí, školek a podobných zařízení v návaznosti na čerpání příspěvku. V současnosti totiž platí, omezení doby, po kterou může rodič pobírající rodičovský příspěvek umístit dítě do uvedených zařízení, aby neztratil na dávku nárok. Uvedené omezení by, pokud novela projde, mělo být zrušeno.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací