Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro účely DPH, což bude zásadní pro to, aby bylo možné na stavební a montážní práce u daných staveb, s jejichž stavbou, se začalo před 1. červencem 2023  použít ještě i v následujících letech stávající první sníženou sazbu daně 15%.

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli defi 2.jpg
Datum článku: 29. 05. 2023

Aby bylo možné, rozestavěné bytové a rodinné domy dokončit ve snížené sazbě DPH 15 procent novelizuje se kvůli tomu od července 2023 zákon o DPH

Systém zákonů je vzájemně propojen a nejednou i zdánlivě drobné změny v jednom zákoně vnáší zásadní změny pravidel zákona jiného. Pokud takováto změna ovlivňuje sazbu daní, pak je velmi důležité upravit zákony, například zavedením přechodných opatření, tak aby zůstaly zachovány rovné podmínky a nedošlo ke zvýhodnění někoho proti jinému.

K tomuto vzájemnému ovlivnění zákonů nyní dochází mezi novým stavebním zákonem a zákonem o DPH. Jedná se o to, že dosud platné definice bytového domu a rodinného domu pro účely DPH vycházely z katastrálních předpisů. Nově však uvedené definice vycházejí ze zákona stavebního. Uvedená záležitost ovlivňuje sazbu DPH, možnosti osvobození od daně a další záležitosti.

V současnosti zákon o dani z přidané hodnoty čili zákon o DPH stavbou pro bydlení pro účely DPH vnímá:

  • stavbu bytového domu dle právních předpisů upravených katastrem nemovitostí,
  • stavbu rodinného domu dle právních předpisů taktéž upravených katastrem nemovitostí.

Od 1. 7. 2023 však zákon o DPH stavbou pro bydlení bude vnímat:

  • stavbu bytového domu dle stavebního zákona a
  • stavbu rodinného domu taktéž dle stavebního zákona.

Klíčová změna je v tom, že dle současných pravidel se v případě úprav a oprav dokončených staveb pro bydlení a pro dokončené stavby sociálního bydlení uplatňuje první snížená sazba DPH ve výši 15%

Ovšem od 1. 7. 2023 definice stavby pro účely DPH bude dle stavebního zákona a tato změna pozvedne případné opravy a úpravy na výše jmenovaných stavbách do základní sazby DPH 21%. Úprava čili novelizace zákona o DPH, která začne být účinná od 1. 7. 2023 zavede na dva roky do 30. 6. 2025 přechodné období pro stavby respektive pro montážní a stavební úpravy prováděné na daných stavbách bude moci být uplatňována snížená sazba DPH 15 %.

Pokud by toto opatření zavedeno nebylo tak by se na případně rozpracované  úpravy staveb započatých před prvním červencem 2023, pokud se je nepodaří do konce června 2025 dokončit, vztahovala již sazba 21 procent DPH.

Podrobnější vysvětlení k dané problematice lze nalézt zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací