Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Založit firmu v zastoupení už nebude takový problém, stačí plná moc s ověřenými podpisy

Založit firmu není záležitost administrativně nikterak jednoduchá a učinit tento závažný krok a nechat se přitom zastupovat, je věc ještě komplikovanější. K takovému kroku bylo potřeba, udělit zastupujícímu plnou moc, která musela mít formu notářského zápisu. Konec loňského listopadu přinesl podnikatelům v tomto směru úlevu. Nyní již stačí udělená plná moc s úředně ověřenými podpisy obou stran. Nic, ale nebývá stoprocentně jednoduché. Jak tedy věci fungují?

Založit firmu v zastoupení už nebude takový problém stačí plná moc s ověřenými podpisy.jpg
Datum článku: 06. 02. 2015

Úředně ověřené podpisy postačí

Problematická formulace spočívala v § 441 odstavci 2 nového občanského zákoníku, kde je ustanovení, že pokud se pro právní jednání vyžaduje zvláštní forma, je třeba k této formě udělit plnou moc. V praxi pak docházelo k tomu, že rejstříkové soudy vyžadovaly při zakládání akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezením v zastoupení, formu notářského zápisu nejen pro samotný akt založení, ale stejnou formu musela mít i plná moc opravňující k zastupování subjektu při zakládání takové společnosti.
Zjednodušení této komplikované situace a úlevu pro podnikatele měl přinést loni v listopadu Nejvyšší soud ČR, který vydal zásadní ustanovení, podle kterého již nemusí mít plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, formu notářského zápisu. Jednoduše řečeno samotné jednání formu notářského zápisu mít bude, ale plná moc postačí s úředně ověřenými podpisy.

Rejstříkové soudy si budou na uvedenou změnu nějaký čas zvykat

S uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR nastala značná úleva hlavně pro zakladatele zahraničních firem. V mnoha zemích udělení notářského zápisu není možné. Společnosti v takovém případě musely složitě dokládat několik vyjádření místních právníků o splnění všech náležitostí formy společnosti v dané zemi. Případně muselo vedení společnosti udělit zmocněnci plnou moc na našem území u českého notáře. Což bylo i podle vyjádření advokátů velmi komplikované.

Jak ale upozorňuje Hospodářská komora ČR je třeba počítat s tím, že rejstříkovým soudům chvíli potrvá než se na novou situaci zcela adaptují.
Hospodářská komora ČR připouští i fakt, že velká část notářů stále ještě vyžaduje plnou moc ve formě notářského zápisu a tento požadavek zdůvodňuje vysvětlením, že usnesení Nejvyššího soudu se vztahuje na zakládání obchodních korporací, ale pro obecný výklad toho co, povinně musí obsahovat plná moc, se neuplatní. V současnosti je tedy dobré, aby se podnikatel předem informoval u zvoleného notáře, jakou formu plné moci požaduje, jednání se tím zjednoduší.

Nejvyšší soud potvrdil i další právní změny

Pro podnikatele nastaly již v loňském roce v oblasti práva i další změny, kterým budou muset podnikání přizpůsobit. Nejvyšší soud i nový občanský zákoník se již v loňském roce postavili proti Doložkám o rozhodčím řízení proti jehož výsledku není odvolání, ale některé firmy ji ve svých podmínkách pro spotřebitele stále uvádějí. Nejvyšší soud i nový občanský zákoník rozhodčí doložku vylučují proto, že jedno-instanční písemné řízení neposkytuje spotřebiteli dostatek možností pro obranu jeho práv. Podle nového občanského zákoníku je dokonce zakázáno vkládat rozhodčí doložku do všeobecných obchodních podmínek spotřebitelských smluv. Tímto by mělo dojít k větší ochraně práv spotřebitele zejména před některými nepoctivými společnostmi, které nabízejí například nejrůznější půjčky a úvěry.

Změny nastaly i u propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost. Zde se Nejvyšší soud postavil za zaměstnavatele. Zaměstnavatel má v tomto směru jednoznačné právo rozhodnout o propuštění, ale zároveň za tento krok nese plnou zodpovědnost a musí jej řádně a jednoznačně zdůvodnit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Obce a kraje už se tvrdých pokut za GDPR bát nemusí a novináři budou mít výjimky od roku 2020

Obce a kraje už se tvrdých pokut za GDPR bát nemusí a novináři budou mít výjimky od roku 2020

Datum článku: 23. 04. 2019

Začátkem tohoto měsíce konečně podepsal prezident republiky adaptační zákon související se zpřísněním pravidel…

Více informací
Nové formy zaměstnávání si žádají novou úpravu zákonů

Nové formy zaměstnávání si žádají novou úpravu zákonů

Datum článku: 18. 04. 2019

Změny se v našem životě dějí stále častěji a rychleji a týká se to i způsobů a forem práce. Ruku v ruce…

Více informací
EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

Datum článku: 18. 04. 2019

Proces elektronické evidence tržeb postupuje, ve středu prošla fáze třetí a čtvrté vlny druhým čtením…

Více informací
Hrubé porušení pracovní kázně kvůli alkoholu či návykovým látkám se dnes dost často z nutnosti přehlíží

Hrubé porušení pracovní kázně kvůli alkoholu či návykovým látkám se dnes dost často z nutnosti přehlíží

Datum článku: 16. 04. 2019

Často se říká, že všechno zlé je pro něco dobré a ve volně uzpůsobené podobě to bohužel platí i obráceně…

Více informací