Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům povinnost očkování proti Covidu hromadně nařídit

I když mnoho zaměstnavatelů by bylo rádo, aby se pokud možno všichni jejich zaměstnanci nechali očkovat proti onemocnění Covid-19, tak v podstatě není způsob jak toho dosáhnout. Naočkování proti Covidu se ani v zaměstnání nedá vynutit. Je možné zkusit se dohodnout, ale i každá taková dohoda musí být v zásadě dobrovolná.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům povinnost očkování proti Cov 2.jpg
Datum článku: 10. 06. 2021

Žádný zaměstnavatel v ČR nemůže hromadně po zaměstnancích žádat povinnost očkování proti Covidu-19 a v žádném případě nesmí tedy ani trestat ty, kteří očkování odmítají

Jak většina z nás měla možnost zažít či alespoň vnímat, dokáže nemoc Covid-19 a její důsledky vyřadit z provozu celé firmy, zastavit výrobu nebo přinejmenším uvrhnout do karantény a pracovní neschopnosti velkou část zaměstnanců. Poté co si zaměstnavatelé v uplynulých měsících užili těchto nepříjemností často nadmíru, nyní většina z nich velmi stojí o to, aby pokud možno všichni jejich pracovníci byli co nejdříve očkováni. Jenže ouha věc není zdaleka tak snadná, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože se nedá zaměstnavatelem povinně hromadně nařizovat ani nijak vynucovat a ne každý se chce nechat očkovat.

Zaměstnavatelé mohou pro své zaměstnance zprostředkovat očkování proti Covidu-19 přímo ve firmách, mohou pro ně uspořádat o očkování přednášku odborníků, mohou se snažit své pracovníky v diskuzích přesvědčit o výhodách tohoto očkování nejen pro práci, ale i pro osobní život, ale nikdo nesmí být k očkování nucen.

Z hlediska právního zaměstnavatelé nesmí svým zaměstnancům očkování proti onemocnění Covid-19 hromadně nařizovat. Nesmí stanovit povinnost výše zmíněného očkování vnitřním předpisem. Uvedený zákaz platí pro všechna pracoviště i zaměstnavatele plošně a dokonce i pro pracoviště, kde jsou zaměstnanci vystaveni vyššímu riziku nákazy daným onemocněním. To znamená, že hromadně nemůže být uvedené očkování nařízeno ani lidem ve zdravotnictví, školství či sociálních službách.

Podle právního řádu této země může povinnost jakéhokoli očkování stanovit pouze zákon a teprve až poté, když zákon pro nějaké očkování danou povinnost plošně stanoví je vymahatelná v rámci ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci mají sice samozřejmě v souvislosti s ochranou veřejného zdraví povinnost podrobit se některým očkováním ustanovenou zákoníkem práce v paragrafu 106. To se ovšem týká jen některých očkování, například očkování proti tetanu, vymezených zvláštními právními předpisy  Pro očkování proti Covidu-19 zákonná povinnost zatím stanovena není a toto očkování tedy musí být na bázi dobrovolnosti.

Pokud tedy zákonná povinnost není stanovena, tak také samozřejmě platí, že nemůže být ani právně vymáhána. Což samozřejmě jednoznačně znamená, že zaměstnavatelé nesmí zaměstnance, kteří se nechtějí nechat proti Covidu-19 naočkovat či dokonce nesmí být ze zdravotních důvodů naočkováni nijak omezovat nebo dokonce trestat.

Jediné co zaměstnavatel, který chce mít zaměstnance očkované, udělat smí, je uzavřít s každým jednotlivým zaměstnancem dohodu o naočkování, ale nutný je opět dobrovolný souhlas zaměstnance

Jednostranně příkazem tedy zaměstnavatel zaměstnancům povinnost očkování nařídit nesmí a nesmí je kvůli odmítnutí výše uvedeného očkování ani propustit ze zaměstnání, protože uvedené jednání by nemělo žádný právní důsledek.

Jediné co zaměstnavatel, který má velký zájem na naočkování většiny svých zaměstnanců udělat smí, je uzavřít individuální písemnou dohodu o daném naočkování s každým jednotlivým zaměstnancem. V daném případě se pak jedná vždy o individuální povinnost individuálního zaměstnance, s níž daný zaměstnanec podepsáním souhlasí a dohodl si ji dobrovolně se svým zaměstnavatelem. Znovu zde však platí, že uvedenou dohodu si zaměstnavatel nemůže na žádném zaměstnanci vynucovat. A je důležité myslet také na to, že každé očkování mívá pro některé obyvatele tak závažné kontraindikace, že očkováni být nemohou ani, když je dané očkování pro ostatní populaci skutečně ze zákona povinné. Na tuto skutečnost samozřejmě pamatuje i zákon o ochraně veřejného zdraví, když stanoví, že z povinnosti očkování musí být vyjmuty a nesmí k ní být nuceny osoby, u kterých vakcinace ohrožuje zdraví. Což se velmi často může týkat lidí s alergiemi, případně některými onemocněními. Toto vše je nutné mít na zřeteli, pokud by zaměstnavatel zvažoval uzavření popsané dohody.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odstupné a nárok na vrácení daně z příjmů za rok 2021

Odstupné a nárok na vrácení daně z příjmů za rok 2021

Datum článku: 15. 10. 2021

Odstupné je většinou spojeno s propuštěním ze zaměstnání, což zpravidla moc optimismu zaměstnanci nepřináší.…

Více informací
Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstnání na dlouhou dobu

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstnání na dlouhou dobu

Datum článku: 14. 10. 2021

Rekvalifikace směrem do oborů informačních technologií je zajímavou a prozíravou volbou pro všechny, kdo chtějí…

Více informací
Součinnost zaměstnavatele s exekutory je povinná, ale má své hranice

Součinnost zaměstnavatele s exekutory je povinná, ale má své hranice

Datum článku: 11. 10. 2021

O tom, že zaměstnávání člověka v exekuci není pro zaměstnavatele maličkost, protože to právě pro zaměstnavatele…

Více informací
Dohoda o změně pracovní smlouvy

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Datum článku: 07. 10. 2021

I když pracovní vztah šlape jako hodinky, tak občas přijdou chvíle, kdy je potřeba v pracovním poměru respektive…

Více informací