Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnavatelé si od roku 2022 budou moci strhávat paušální náhradu nákladů za provádění exekučních srážek z mezd zaměstnanců

Již několikrát bylo na těchto stránkách zmíněno, že zaměstnavatelé, kteří mají mezi zaměstnanci dlužníky s nařízenými srážkami ze mzdy kvůli exekucím či výkonu soudního rozhodnutí, mají s uvedenou situací mnoho starostí i nákladů nad rámec běžné agendy. Od roku 2022 si za uvedenou práci budou moci ze mzdy povinného přímo strhávat paušální náhradu nákladů za tuto práci.

Zaměstnavatelé si od roku 2022 budou moci strhávat paušální náhradu nákladů za provádění exekučních sr 2.jpg
Datum článku: 03. 12. 2021

Nárok na paušální náhradu nákladů za starosti s exekucemi a výkonem soudního rozhodnutí zaměstnanců půjde uplatnit od ledna 2022, ale jen u nově zahájených řízení

Jak je řečeno výše, tak o tom, že by dlužící zaměstnanci měli platit alespoň symbolickou částku svým zaměstnavatelům za to, že mají při výplatách mezd velké starosti i náklady s jejich exekucí či dokonce několika exekucemi se jedná již delší čas. Projednávání zákonů však vždy nějakou dobu trvá, takže teprve až od 1. 1. 2022 se výše uvedená náhrada nákladů pro plátce mzdy stane opravdu reálnou skutečností.

Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 286/2021 čili občanského soudního řádu a právě nová úprava této právní normy konkrétně doplnění § 270 odstavec 2) umožní plátcům mzdy nebo jiného příjmu uplatnění nároku na náhradu nákladů spojených s výkonem soudního řízení o srážkách ze mzdy. Stejná změna nastává i v § 87 exekučního řádu tedy pro exekuční srážky ze mzdy. Oba paragrafy shodně určují, že plátci mzdy nebo jiného příjmu bude za tyto srážky nově náležet paušální náhrada nákladů, které mu vznikly za každý měsíc provádění srážek ze mzdy povinného. Tato paušální náhrada by měla být 50 Kč za každý měsíc provádění srážek.

Platí také, že pokud plátce mzdy provádí více srážek k vydobytí hned několika pohledávek u stejného dlužníka, uvedená částka na náhradu nákladů bude náležet vždy pouze jednou v daném měsíci. Tato částka se nebude zvyšovat je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti podle § 374a občanského soudního řádu.

K přiznání dané paušální částky na náhradu nákladů nebude muset plátce mzdy uvedené náklady nijak přesně vyčíslovat. Pokud si plátce mzdy neodečte náhradu nákladů ze sražené částky, právo na náhradu nákladů zaniká.

Nárok na uvedenou náhradu nákladů začne plátcům mzdy vznikat až u výkonů rozhodnutí či exekučních řízení, které budou zahájeny po nabytí účinnosti novely OSŘ tedy až s počátkem ledna 2022.

Paušální náhrada nákladů je přednostní pohledávkou

Na závěr je důležité podotknout, že popisovaná paušální náhrada nákladů dostala ze zákona status přednostní pohledávky a její úhrada je dokonce postavena před ostatní přednostní pohledávky, to znamená, že uvedená náhrada se uspokojuje z první třetiny čisté mzdy hned po sražení nezabavitelné částky a teprve po ní se uspokojují další pohledávky.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Datum článku: 29. 07. 2022

I když je insolvence zákonným způsobem, jak se trvale zbavit dluhů, není dlužníky ani zdaleka využívána tolik, jak…

Více informací
Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Datum článku: 29. 07. 2022

Práce přesčas je zvláště v letních měsících situací tu a tam potřebnou na každém pracovišti. Zaměstnavatel…

Více informací
Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní  podporu v nezaměstnanosti

Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti

Datum článku: 22. 07. 2022

Jsou situace, kdy může být pro zaměstnance podání výpovědi jediným řešením nějakého závažného problému.…

Více informací
Při venkovní teplotě nad 28 stupňů už by měl pracovní podmínky upravit každý zaměstnavatel

Při venkovní teplotě nad 28 stupňů už by měl pracovní podmínky upravit každý zaměstnavatel

Datum článku: 21. 07. 2022

V současné době, kdy teploty na venkovním teploměru již několik dnů běžně stoupají nad 30 stupňů celsia…

Více informací