Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zápis skutečných majitelů firem je vhodné provést opravdu až po prvním červnu 2021, i když právě od tohoto data platí nová pravidla

Od června nabývá účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů firem. Nový zákon bude mít přísnější pravidla i sankce pro ty, kdo nebudou mít skutečné majitele zapsány. Paradoxně zde však platí, že se nevyplatí spěchat až přespříliš a je dobré se zápisem počkat skutečně až na červen.

Zápis skutečných majitelů firem je vhodné provést opravdu až po prvním červnu 2021, i když pr 2.jpg
Datum článku: 05. 05. 2021

Se zápisem skutečných majitelů do evidence je dobré počkat až na červen kvůli novinkám v zákoně, ale pak už je důležité neotálet zvláště tam, kde majitelé zatím zapsáni vůbec nejsou

Jak napovídá úvod od 1. června 2021 nabývá účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů firem. Zákon bude mít proti současnosti odlišná pravidla, a jak už tyto stránky v jednom z dřívějších článků také informovaly, budou i přísnější pokuty za chyby případně chybějící informace.

Firmy, které jsou si vědomy toho, že uvedenou evidenci, nemají zcela v pořádku, by tedy měly, už být minimálně ve střehu, ovšem v daném případě se vyplatí, být připraven a ve správnou chvíli učinit příslušné zápisy případně doplnit co chybí. Nejvhodnější chvíle pro uvedené zápisy a úpravy v dané evidenci přijde neobvykle až po prvním červnu, tedy po nabytí účinnosti zákona.

Proč být v dané záležitosti opatrný a začít jednat až po uvedeném datu? Je to proto, že struktura pravidel a povinností se novelizací zákona skutečně hodně mění, mnoho věcí bude jinak než dosud a hrozí, že to co se upraví či opraví podle současných pravidel, by firmy musely následně přepracovávat znovu. Na straně druhé nový zákon navíc právě od 1. června zavádí zcela novou zautomatizovanou novinku, takzvaný automatický průpis do evidence skutečných majitelů. Tento automatický průpis znamená, že u těch právnických osob, kde o skutečném majiteli není sporu je znám a doložitelný informacemi z veřejných rejstříků, dojde k zápisu do evidence skutečných majitelů zcela automaticky. Pokud ovšem právnická osoba v zaevidování skutečných majitelů ještě žádné kroky nepodnikala a skutečné majitele zapsané nemá, je dobré si také počkat až na uvedeného 1. června, ale pak již neotálet a doplnit rychle co je třeba a co chybí. V daném případě se nic automaticky nedoplní, když není, kde informace vzít, a to znamená, že by mohly rychle přijít sankce. Tam, kde firma v záležitosti dosud nekonala a skuteční majitelé dosud zapsáni nejsou, by trest přišel opravdu dříve, než tam, kde bude třeba jen doplnit či upravit, evidenci, která již existuje. Protože, tam kde již evidence je a potřebuje změnit, doplnit či opravit podle nových pravidel, jsou dány přechodné lhůty na tyto úpravy.

Tam, kde se skuteční majitelé dosud nezaznamenávali, je nutné podat návrh na zápis a počítat se soudním poplatkem. Oprava či úprava zápisů půjde v přechodném období bez nutného zaplacení soudního poplatku

Zápisy do evidence skutečných majitelů měly firmy provádět již během let minulých v termínech k tomu stanovených. Jenže plnění daného úkolu se příliš nekontrolovalo a nevymáhalo, proto mnohé obchodní korporace danou povinnost neplnily a v evidenci skutečných majitelů záznamy dosud vůbec nemají a to je také důvod proč od avizovaného 1. června přichází nový zákon a podmínky se tak razantně mění.

Obchodní korporace, které své skutečné majitele zatím neevidovaly, si tedy budou muset po prvním červnu samy podat návrh na zápis do uvedené evidence a tento zápis samozřejmě doložit příslušnými listinami, které prokazují uvedeného skutečného majitele. V daném případě je nutné počítat s nutností úhrady soudního poplatku za provedení zápisu. Je třeba také si na úhradu tohoto soudního poplatku nachystat více peněz, než dosud soudní poplatek se navyšuje na 4000 Kč.

Pro obchodní korporace, které skutečné majitele již evidovaly a budou zápisy pouze doplňovat a upravovat platí od 1. června přechodné období v délce šesti případně až 12 měsíců, podle typu právnické osoby, kdy mohou uvedené zápisy provádět bez povinnosti platit zmíněný soudní poplatek.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací