Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Závazné posouzení finančním úřadem může pomoci se složitější daňovou problematikou

Finanční úřad lze v případě některých složitějších daňových záležitostí využít jako odborného poradce a garanta, aby člověk v daných záležitostech zvolil správný postup. O takovou pomoc v určených situacích se však musí správně požádat a zaplatit poplatek 10 000 Kč.

Závazné posouzení finančním úřadem může pomoci se složitější da 2.jpg
Datum článku: 13. 05. 2022

V devíti případech daňových záludností může s řešením pomoci závazné posouzení věci finančním úřadem

Poplatníkům zejména z řad podnikatelů není příliš známa skutečnost, že po finančním úřadu mohou žádat dokonce odborné posouzení v určené specifické daňové problematice, kde častěji než jinde hrozí riziko chyb a nesprávného postupu. Nutno podotknout, že se v daném případě nejedná o záležitosti daňového přiznání, ale například záležitosti kolem sazeb DPH, použití režimu přenesení daňové povinnosti, určení základu daně u daňového nerezidenta.

Uvedené a další daňové záležitosti není nikdy úplně snadné řešit, protože mají nejrůznější úskalí a pochybení při nich vždy znamená sankce i další nepříjemnosti. Pokud je to tedy jen trochu možné požádat si u dané problematiky o závazné posouzení finančním úřadem. Za uvedenou službu je sice třeba zaplatit poplatek 10 000 Kč, s uvedeným posouzením by už poplatník měl mít od správce daně potvrzeno, zda je v dané situaci je poplatníkem zvolené řešení správnou cestou či nikoli a jaké bude mít toto řešení důsledky.

Závazné posouzení správcem daně lze žádat

ohledně problematiky sazeb DPH,

pro použití režimu přenesení daňové povinnosti u DPH,

v problematice řešení oprav a technického zhodnocení,

v záležitostech daňového uplatnění ztráty,

k posouzení poměru nákladů týkajících se používání nemovitosti částečně k podnikání a částečně k bydlení,

posouzení rozdělení nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům,

posouzení ohledně ceny sjednané mezi spojenými osobami,

posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu na podporu výzkumu a vývoje,

posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

K závaznému posouzení je třeba podat správně žádost správci daně nebo Generálnímu finančnímu ředitelství

O vydání uvedeného závazného posudku je samozřejmě náležitým způsobem požádat správce daně a v případě záležitostí DPH je třeba žádat Generální finanční ředitelství ČR.

V žádosti musí být vždy:

Základní identifikační údaje poplatníka- jméno, příjmení, bydliště poplatníka, název a sídlo firmy i daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Popis rozhodných skutečností dané situace a doklady ke skutečnosti.

Návrh rozhodnutí poplatník zde uvádí názor, jak by si na základě uvedených skutečností představoval řešení situace.

 

Správce daně nebo GFŘ následně vydá rozhodnutí o závazném posouzení, kde se buď ztotožní s návrhem poplatníka, čili mu dá za pravdu, že jeho názor a postup je správný, nebo se s navrhovaným řešením neztotožní.

Rozhodnutí o závazném posouzení je účinné vůči správci daně, který rozhoduje o daňové povinnosti daňového subjektu, na jehož žádost bylo posouzení vydáno.

Proti rozhodnutí o závazném posouzení není možné uplatnit opravné prostředky. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Datum článku: 27. 03. 2023

Při podnikání musí podnikatel finančnímu úřadu nahlásit i to, když má v nějakém zdaňovacím období…

Více informací
Prodloužení úředních hodin na finančních úřadech v roce 2023

Prodloužení úředních hodin na finančních úřadech v roce 2023

Datum článku: 27. 03. 2023

Čas na podání daňového přiznání za rok 2022 v papírové formě se krátí a Finanční správa proto opět…

Více informací
Finanční úřady i v roce 2023 vysílají za lidmi pomocníky s přiznáním

Finanční úřady i v roce 2023 vysílají za lidmi pomocníky s přiznáním

Datum článku: 07. 03. 2023

Do vybraných obcí, kde není finanční úřad již opět, i v roce 2023 začali vyjíždět pracovníci spádových…

Více informací