Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Závazné posouzení finančním úřadem může pomoci se složitější daňovou problematikou

Finanční úřad lze v případě některých složitějších daňových záležitostí využít jako odborného poradce a garanta, aby člověk v daných záležitostech zvolil správný postup. O takovou pomoc v určených situacích se však musí správně požádat a zaplatit poplatek 10 000 Kč.

Závazné posouzení finančním úřadem může pomoci se složitější da 2.jpg
Datum článku: 13. 05. 2022

V devíti případech daňových záludností může s řešením pomoci závazné posouzení věci finančním úřadem

Poplatníkům zejména z řad podnikatelů není příliš známa skutečnost, že po finančním úřadu mohou žádat dokonce odborné posouzení v určené specifické daňové problematice, kde častěji než jinde hrozí riziko chyb a nesprávného postupu. Nutno podotknout, že se v daném případě nejedná o záležitosti daňového přiznání, ale například záležitosti kolem sazeb DPH, použití režimu přenesení daňové povinnosti, určení základu daně u daňového nerezidenta.

Uvedené a další daňové záležitosti není nikdy úplně snadné řešit, protože mají nejrůznější úskalí a pochybení při nich vždy znamená sankce i další nepříjemnosti. Pokud je to tedy jen trochu možné požádat si u dané problematiky o závazné posouzení finančním úřadem. Za uvedenou službu je sice třeba zaplatit poplatek 10 000 Kč, s uvedeným posouzením by už poplatník měl mít od správce daně potvrzeno, zda je v dané situaci je poplatníkem zvolené řešení správnou cestou či nikoli a jaké bude mít toto řešení důsledky.

Závazné posouzení správcem daně lze žádat

ohledně problematiky sazeb DPH,

pro použití režimu přenesení daňové povinnosti u DPH,

v problematice řešení oprav a technického zhodnocení,

v záležitostech daňového uplatnění ztráty,

k posouzení poměru nákladů týkajících se používání nemovitosti částečně k podnikání a částečně k bydlení,

posouzení rozdělení nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům,

posouzení ohledně ceny sjednané mezi spojenými osobami,

posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu na podporu výzkumu a vývoje,

posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

K závaznému posouzení je třeba podat správně žádost správci daně nebo Generálnímu finančnímu ředitelství

O vydání uvedeného závazného posudku je samozřejmě náležitým způsobem požádat správce daně a v případě záležitostí DPH je třeba žádat Generální finanční ředitelství ČR.

V žádosti musí být vždy:

Základní identifikační údaje poplatníka- jméno, příjmení, bydliště poplatníka, název a sídlo firmy i daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Popis rozhodných skutečností dané situace a doklady ke skutečnosti.

Návrh rozhodnutí poplatník zde uvádí názor, jak by si na základě uvedených skutečností představoval řešení situace.

 

Správce daně nebo GFŘ následně vydá rozhodnutí o závazném posouzení, kde se buď ztotožní s návrhem poplatníka, čili mu dá za pravdu, že jeho názor a postup je správný, nebo se s navrhovaným řešením neztotožní.

Rozhodnutí o závazném posouzení je účinné vůči správci daně, který rozhoduje o daňové povinnosti daňového subjektu, na jehož žádost bylo posouzení vydáno.

Proti rozhodnutí o závazném posouzení není možné uplatnit opravné prostředky. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností k DPH klíčové

Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností k DPH klíčové

Datum článku: 19. 09. 2022

Skutečné a formální sídlo, čili sídlo zapsané v obchodním rejstříku, u většiny větších firem nebývá…

Více informací
Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadné jej určit

Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadné jej určit

Datum článku: 14. 09. 2022

Daň z přidané hodnoty je pro státní rozpočet jednou z nejdůležitějších daní. Na správný odvod této daně si…

Více informací
Elektronizace pracovněprávních dokumentů má více výhod než nevýhod

Elektronizace pracovněprávních dokumentů má více výhod než nevýhod

Datum článku: 14. 09. 2022

Elektronizace i v oblasti pracovněprávní agendy sílí, přechází na ni stále více zaměstnavatelů a police…

Více informací
Žádost a doklady k uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU

Žádost a doklady k uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU

Datum článku: 08. 09. 2022

V dnešní době má již není výjimkou studium a získávání odborné profesní způsobilosti našich občanů…

Více informací