Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Závazné posouzení finančním úřadem může pomoci se složitější daňovou problematikou

Finanční úřad lze v případě některých složitějších daňových záležitostí využít jako odborného poradce a garanta, aby člověk v daných záležitostech zvolil správný postup. O takovou pomoc v určených situacích se však musí správně požádat a zaplatit poplatek 10 000 Kč.

Závazné posouzení finančním úřadem může pomoci se složitější da 2.jpg
Datum článku: 13. 05. 2022

V devíti případech daňových záludností může s řešením pomoci závazné posouzení věci finančním úřadem

Poplatníkům zejména z řad podnikatelů není příliš známa skutečnost, že po finančním úřadu mohou žádat dokonce odborné posouzení v určené specifické daňové problematice, kde častěji než jinde hrozí riziko chyb a nesprávného postupu. Nutno podotknout, že se v daném případě nejedná o záležitosti daňového přiznání, ale například záležitosti kolem sazeb DPH, použití režimu přenesení daňové povinnosti, určení základu daně u daňového nerezidenta.

Uvedené a další daňové záležitosti není nikdy úplně snadné řešit, protože mají nejrůznější úskalí a pochybení při nich vždy znamená sankce i další nepříjemnosti. Pokud je to tedy jen trochu možné požádat si u dané problematiky o závazné posouzení finančním úřadem. Za uvedenou službu je sice třeba zaplatit poplatek 10 000 Kč, s uvedeným posouzením by už poplatník měl mít od správce daně potvrzeno, zda je v dané situaci je poplatníkem zvolené řešení správnou cestou či nikoli a jaké bude mít toto řešení důsledky.

Závazné posouzení správcem daně lze žádat

ohledně problematiky sazeb DPH,

pro použití režimu přenesení daňové povinnosti u DPH,

v problematice řešení oprav a technického zhodnocení,

v záležitostech daňového uplatnění ztráty,

k posouzení poměru nákladů týkajících se používání nemovitosti částečně k podnikání a částečně k bydlení,

posouzení rozdělení nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům,

posouzení ohledně ceny sjednané mezi spojenými osobami,

posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu na podporu výzkumu a vývoje,

posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

K závaznému posouzení je třeba podat správně žádost správci daně nebo Generálnímu finančnímu ředitelství

O vydání uvedeného závazného posudku je samozřejmě náležitým způsobem požádat správce daně a v případě záležitostí DPH je třeba žádat Generální finanční ředitelství ČR.

V žádosti musí být vždy:

Základní identifikační údaje poplatníka- jméno, příjmení, bydliště poplatníka, název a sídlo firmy i daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Popis rozhodných skutečností dané situace a doklady ke skutečnosti.

Návrh rozhodnutí poplatník zde uvádí názor, jak by si na základě uvedených skutečností představoval řešení situace.

 

Správce daně nebo GFŘ následně vydá rozhodnutí o závazném posouzení, kde se buď ztotožní s návrhem poplatníka, čili mu dá za pravdu, že jeho názor a postup je správný, nebo se s navrhovaným řešením neztotožní.

Rozhodnutí o závazném posouzení je účinné vůči správci daně, který rozhoduje o daňové povinnosti daňového subjektu, na jehož žádost bylo posouzení vydáno.

Proti rozhodnutí o závazném posouzení není možné uplatnit opravné prostředky. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Memorandum o zajištění služeb finančních úřadů v obcích, kde byly úřady zrušeny

Memorandum o zajištění služeb finančních úřadů v obcích, kde byly úřady zrušeny

Datum článku: 10. 11. 2023

Lidé v obcích, kde byly v červenci 2023 zrušeny finanční úřady, nezůstanou v obdobích podávání daňových…

Více informací
Spotřební daň se možná bude platit ze slazených nápojů

Spotřební daň se možná bude platit ze slazených nápojů

Datum článku: 17. 10. 2023

V České republice se uvažuje o budoucím zavedení spotřební daně na slazené nápoje. Tato daň by se tak přidala…

Více informací
V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací