Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Živnostníci si stěžují, že Finanční úřady nezákonně komplikují získávání kompenzačního bonusu

Kompenzační bonus je podpora od státu, která má podnikateli pomáhat vyrovnat se s následky omezujících protiepidemických opatření. Podmínky pro získání dané podpory jsou dané zákonem o kompenzačním bonusu a mají být tudíž pro žadatele shodné. Jenže profesní svazy upozorňují na to, že přístup finančních úřadů při posuzování žádostí se liší podle oborů.

Živnostníci si stěžují, že Finanční úřady nezákonně komplikují získávání kom 2.jpg
Datum článku: 24. 01. 2022

V některých oborech podnikání je podle profesních svazů potřeba pro získání kompenzačního bonusu doložit úředníkům více informací než v jiném oboru

V minulých dnech se opět začalo s vyplácením kompenzačního bonusu podnikatelům, společníkům s.r.o a dohodářům postiženým koronavirovými zákazy a omezeními v listopadu a prosinci 2021 a lednu 2022. Podpora by se k podnikatelům měla dostávat co nejrychleji a ve všech segmentech podnikání podle totožných pravidel. Jenže vše nasvědčuje tomu, že pravidla na finančních úřadech drhnou a podnikatelům z různých oborů se měří takzvaně různým metrem, nebo jinak řečeno, že v některých oborech je dokládání nároku mnohem těžší než jinde.

Profesní svazy uvádí, že podnikatelům v některých oborech se mnohem obtížněji, než v oborech jiných daří prokazovat, že jejich podnikání bylo zasaženo. Úředníci finančních úřadů je znovu a znovu vyzývají telefonicky či mailem k doložení oprávněnosti nároku a stanovují velmi krátkou dobu na splnění daného požadavku. Pokud žadatel uvedené další žádané doklady nedodá, protože je přesvědčen, že vše žádané již přeložil, má smůlu, protože úřad velmi rychle rozhodne o formálním zastavení řízení. Což znamená, že podnikatel se jen tak podpory nedočká, protože rozhodnutí v jeho záležitosti je odloženo, a rozhodovat se opět bude, až úředníkům doloží, že jej opatření skutečně zasáhla.

Podnikatelé, kteří se s daným přístupem setkali, se obrátili na své profesní svazy, které hájí jejich zájmy. Profesní svazy shledávají uvedený přístup úředníků jako nezákonný a diskriminační a žádají vedení Finanční správy ČR i Ministerstvo financí o nápravu v dané záležitosti.

Finanční správa zatím  úředníky hájí, že existují profese, kde zásah opatřeními není jasný na první pohled a musí se v rámci spravedlivého přístupu více dokládat

Finanční správa se ohrazuje proti nařčení z uvedeného diskriminačního postupu a naopak hájí postup úředníků jako správný. Uvedená instituce argumentuje tím, že úředníci naopak posuzují každou žádost individuálně podle okolností vycházejících z obsahu žádosti a pro správné rozhodnutí je potřeba mít detailní informace právě k dané konkrétní věci, protože je mnoho případů, kdy zasažení podnikatele uvedenými restrikcemi není jednoznačně jasné na první pohled a není tedy na první pohled jednoznačný ani nárok na danou podporu, a proto může být potřeba jednoznačnější doložení věci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Závazné posouzení finančním úřadem může pomoci se složitější daňovou problematikou

Závazné posouzení finančním úřadem může pomoci se složitější daňovou problematikou

Datum článku: 13. 05. 2022

Finanční úřad lze v případě některých složitějších daňových záležitostí využít jako odborného poradce…

Více informací
Rozšířené úřední hodiny i výjezdy do obcí kvůli daňovému přiznání v roce 2022

Rozšířené úřední hodiny i výjezdy do obcí kvůli daňovému přiznání v roce 2022

Datum článku: 08. 03. 2022

Základní termín pro klasické papírové podání daňových přiznání k dani z příjmů se i v roce 2022…

Více informací
Problém s nedostupnou online službou ČSSZ lze řešit bankovní identitou bez účtu

Problém s nedostupnou online službou ČSSZ lze řešit bankovní identitou bez účtu

Datum článku: 21. 02. 2022

Digitalizace a automatizace procesů zdaleka nemusí být vždy vítána ani všemi podnikateli. Stovky podnikatelů si…

Více informací
Covidové dotace, některé je třeba zdanit a jiné uvést v daňové evidenci

Covidové dotace, některé je třeba zdanit a jiné uvést v daňové evidenci

Datum článku: 14. 02. 2022

Podpůrné peníze, které v roce 2021 pomáhaly podnikatelům unést covidové restrikce a jak je to s jejich zdaněním?…

Více informací