Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Živnostníci si stěžují, že Finanční úřady nezákonně komplikují získávání kompenzačního bonusu

Kompenzační bonus je podpora od státu, která má podnikateli pomáhat vyrovnat se s následky omezujících protiepidemických opatření. Podmínky pro získání dané podpory jsou dané zákonem o kompenzačním bonusu a mají být tudíž pro žadatele shodné. Jenže profesní svazy upozorňují na to, že přístup finančních úřadů při posuzování žádostí se liší podle oborů.

Živnostníci si stěžují, že Finanční úřady nezákonně komplikují získávání kom 2.jpg
Datum článku: 24. 01. 2022

V některých oborech podnikání je podle profesních svazů potřeba pro získání kompenzačního bonusu doložit úředníkům více informací než v jiném oboru

V minulých dnech se opět začalo s vyplácením kompenzačního bonusu podnikatelům, společníkům s.r.o a dohodářům postiženým koronavirovými zákazy a omezeními v listopadu a prosinci 2021 a lednu 2022. Podpora by se k podnikatelům měla dostávat co nejrychleji a ve všech segmentech podnikání podle totožných pravidel. Jenže vše nasvědčuje tomu, že pravidla na finančních úřadech drhnou a podnikatelům z různých oborů se měří takzvaně různým metrem, nebo jinak řečeno, že v některých oborech je dokládání nároku mnohem těžší než jinde.

Profesní svazy uvádí, že podnikatelům v některých oborech se mnohem obtížněji, než v oborech jiných daří prokazovat, že jejich podnikání bylo zasaženo. Úředníci finančních úřadů je znovu a znovu vyzývají telefonicky či mailem k doložení oprávněnosti nároku a stanovují velmi krátkou dobu na splnění daného požadavku. Pokud žadatel uvedené další žádané doklady nedodá, protože je přesvědčen, že vše žádané již přeložil, má smůlu, protože úřad velmi rychle rozhodne o formálním zastavení řízení. Což znamená, že podnikatel se jen tak podpory nedočká, protože rozhodnutí v jeho záležitosti je odloženo, a rozhodovat se opět bude, až úředníkům doloží, že jej opatření skutečně zasáhla.

Podnikatelé, kteří se s daným přístupem setkali, se obrátili na své profesní svazy, které hájí jejich zájmy. Profesní svazy shledávají uvedený přístup úředníků jako nezákonný a diskriminační a žádají vedení Finanční správy ČR i Ministerstvo financí o nápravu v dané záležitosti.

Finanční správa zatím  úředníky hájí, že existují profese, kde zásah opatřeními není jasný na první pohled a musí se v rámci spravedlivého přístupu více dokládat

Finanční správa se ohrazuje proti nařčení z uvedeného diskriminačního postupu a naopak hájí postup úředníků jako správný. Uvedená instituce argumentuje tím, že úředníci naopak posuzují každou žádost individuálně podle okolností vycházejících z obsahu žádosti a pro správné rozhodnutí je potřeba mít detailní informace právě k dané konkrétní věci, protože je mnoho případů, kdy zasažení podnikatele uvedenými restrikcemi není jednoznačně jasné na první pohled a není tedy na první pohled jednoznačný ani nárok na danou podporu, a proto může být potřeba jednoznačnější doložení věci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zásilku výhradně do vlastních rukou lze dostat k adresátovi dosílkou

Zásilku výhradně do vlastních rukou lze dostat k adresátovi dosílkou

Datum článku: 10. 03. 2023

Vyzvednutí poštovní zásilky určené výhradně do vlastních rukou adresáta může být právě pro onoho adresáta…

Více informací
Finanční úřady i v roce 2023 vysílají za lidmi pomocníky s přiznáním

Finanční úřady i v roce 2023 vysílají za lidmi pomocníky s přiznáním

Datum článku: 07. 03. 2023

Do vybraných obcí, kde není finanční úřad již opět, i v roce 2023 začali vyjíždět pracovníci spádových…

Více informací
Zahájení živnosti elektronicky je snazší i levnější

Zahájení živnosti elektronicky je snazší i levnější

Datum článku: 01. 02. 2023

Elektronické vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí včetně těch podnikatelských se stává stále…

Více informací
Podnikání v bytě může způsobit velké problémy nejen podnikateli

Podnikání v bytě může způsobit velké problémy nejen podnikateli

Datum článku: 07. 12. 2022

Podnikání, ať už ve vlastním nebo pronajatém bytě může přinést i velmi zásadní problémy nejen samotnému…

Více informací