Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Životní i existenční minimum se od dubna 2020 zvýší a více lidí dosáhne na sociální dávky, ale má to i své stinné stránky

Včera rozhodla vláda, že se již za dva měsíce od 1. dubna 2020 zvýší základní dávky pro přežití a uspokojení základních životních potřeb. Vzroste životní i existenční minimum pro jednotlivce i společně posuzované osoby. Pro lidi v nepříznivé životní situaci je to samozřejmě dobrá zpráva, ale na straně druhé bude nutné se více rozmýšlet při žádosti o další podporu a hůře dostupné budou i půjčky.

Životní i existenční minimum se od dubna 2020 zvýší a více lidí dosáhne na sociální dá 2.jpg
Datum článku: 18. 02. 2020

Více lidí bude mít od dubna nárok na příspěvek na živobytí či přídavky na dítě a jinak se bude posuzovat i příspěvek na zvláštní pomůcku pro zdravotně postižené

Jak je řečeno v úvodu dospěla vláda konečně k rozhodnutí, že je nutné po dlouhé době zareagovat na stálý růst cen a přizpůsobit mu základní dávky sociální pomoci pro občany s nízkými příjmy a občany v těžkých životních situacích.

Od 1. dubna 2020 vzroste dávka životního i existenčního minima pro všechny osoby, které uvedené dávky pobírají, osoby, které splní kritéria nároku na tuto dávku i osoby společně posuzované.

Životní minimum pro jednotlivce vzroste proti současnosti o 450 Kč na 3860 Kč a existenční minimum jednotlivce se zvýší o 290 Kč na 2490 Kč měsíčně. Životní minimum je minimální příjem nutný k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Životní minimum hraje zásadní roli i v posuzování nároků na další pomoc státu také u nezaopatřených dětí důchodců a osob invalidních ve třetím stupni. Existenční minimum je ještě nižším příjmem, jsou to podpůrné prostředky určené vysloveně na přežití u dospělého jedince a mají motivovat příjemce ke snaze pracovat. Existenční minimum se netýká nezaopatřených dětí, starobních důchodců a osob invalidních ve třetím stupni. Stanovení výše životního minima vychází ze skutečného vývoje spotřebitelských cen a vláda má možnost zvyšovat prostředky životního i existenčního minima  ve chvíli, kdy nárůst nákladů na výživu a ostatní základní životní potřeby v rozhodném období přesáhne hranici 5 %. Náklady na bydlení se do životního ani existenčního minima nezahrnují.

Výše této nejzákladnější sociální pomoci potřebným od státu vždy ovlivňuje nárok na poskytování dalších dávek podpory a sociální pomoci jednotlivci i celým rodinám. Růstu životního a existenčního minima se vždy přizpůsobují i dávky, které se na částku přímo váží a nárok je od nich odvozen. Od dubna 2020 může více lidí dostat dávky státní sociální podpory, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, dávky pěstounské péče, příspěvek na bydlení či pohřebné. Stejně tak bude moci více lidí v těžké situaci žádat o dávky v hmotné nouzi, což znamená pomoc v hmotné nouzi, mimořádnou okamžitou pomoc, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a příspěvek na péči.

Zvýšení životního minima ovlivní i výši příspěvku na zvláštní pomůcku. Nárok na uvedený příspěvek sice není s pobíráním životního minima svázán přímo, nicméně výše poskytnutého příspěvku z aktuální částky životního minima a posuzovaných příjmů vychází.

V nárocích na dávky mají vždy důležitou roli také společně posuzované osoby

Pro nárok na samotné dávky životního a existenčního minima i ostatních dávek na ně vázaných jsou vždy zásadním elementem také společně posuzované osoby. Životní minimum domácnosti se totiž vždy bere jako součet částek životního minima všech členů domácnosti. Společně posuzovanými osobami jsou:

rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

manželé,

rodiče a děti i zletilé pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,

jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a neuhrazují společně náklady na své potřeby,

mezi společně posuzované osoby patří též osoby, které se přechodně z důvodů studijních, zdravotních, pracovních či dobrovolnické služby zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy

Nárok na dávky ovlivňují a s životním minimem se porovnávají všechny čisté příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob získané ze zaměstnání, podnikání, z kapitálu, pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, výživné i podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Nezapočítávají se:

 • příspěvek a doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky,
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a prostředky poskytnuté na úhradu nákladů na odstranění následků živelné pohromy,
 • peněžní pomoc obětem trestných činů,
 • sociální výpomoc poskytnutá zaměstnavatelem,
 • podpora z prostředků nadací,
 • stipendia,
 • příspěvky za darování krve,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči v okruhu společně posuzovaných osob,
 • dávky sociální péče poskytované ze zdravotních důvodů,
 • ta část sociálního příspěvku a příplatku na úhradu potřeb dítěte, která náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvky pro účastníky boje za vznik a osvobození Československa.

Vyšší minima a dávky budou však znamenat horší získávání půjček

Jak je předznamenáno už v úvodu zvýšení uvedených minim a širší dostupnost dávek si nese i své mínus. Sociální dávky a podpora, i když rostou, neladí nikdy s poskytováním půjček. Se zvýšením životního minima se zvyšuje i příjem nutný pro poskytnutí půjčky a větší počet lidí s nízkou hranicí příjmu se bude muset myšlenky na půjčku vzdát.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Nahlížení do účtů se nebude týkat všech žadatelů o dávky, ale jen žadatelů o dávky hmotné nouze a humanitární

Nahlížení do účtů se nebude týkat všech žadatelů o dávky, ale jen žadatelů o dávky hmotné nouze a humanitární

Datum článku: 30. 11. 2023

V poslední době se mezi současnými i potenciálními žadateli o sociální dávky a podpory rozšířil značný neklid…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací