Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změna u režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f od srpna 2022

V daňových záležitostech dochází velmi často ke změnám, kterých je třeba si všímat zejména kvůli správnému plnění daňových povinností. K jedné z takových změn došlo od 10. 8. 2022 v oblasti režimu přenesení daňové povinnosti k DPH. Změna se týká § 92f zákona o DPH konkrétně úprav kódů kombinované nomenklatury s dopadem právě do režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží.

Změna u režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f od 2.jpg
Datum článku: 15. 08. 2022

Od 10. 8. 2022 je účinné nové nařízení vlády, kterým dochází k ukotvení nového kódu do celního sazebníku pro některé zboží

Při uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH je nutné samozřejmě vždy postupovat podle aktuálně platných pravidel včetně pravidel týkajících se kódů kombinované nomenklatury celního sazebníku,

Finanční správa ČR v dané souvislosti upozorňuje daňové subjekty na změnu účinnou od 10. 8. 2022, kdy nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 228, které mění předchozí nařízení vlády k použití režimu přenesení daňové povinnosti, konkrétně dochází k ukotvení nového kódu nomenklatury celního sazebníku pro některé druky zboží dodávaného v uvedeném režimu. Kód se mění pro videoherní konzole, které nově mají kód celního sazebníku 9504 50 00. Do dne 9. 8. 2022 byl tento kód pouze číslem 9504. Uvedená položka však není jediná, které se od 10. 8. 2022 změnil kód v celním sazebníku, protože u více položek se v rámci úprav sazebníku v období od 1. 1. 2022 do 9. 8. 2022 zrušilo či změnilo dané sazebníkové číslo.

V rámci sjednocení pravidel bylo stanoveno, že období od začátku roku 2022 až do 9. 8. 2022 bude přechodným obdobím, v němž nebude dodání uvedeného zboží, kterému bylo upraveno či zrušeno číslo v celním sazebníku, považováno za plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, i když jinak by uvedené zboží do režimu dle § 92f spadalo. Nebude se tudíž zkoumat zda v daném přechodném období byl režim přenesení povinnosti uplatněn správně a nebude potřeba činit v dané záležitosti ani případné opravné kroky.

Podrobnější informace k uvedené záležitosti lze najít na webových stránkách Finanční správy v sekci informace stanoviska a sdělení ohledně režimu přenesení daňové povinnosti. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Osoby mimo EU a žádost o vrácení DPH do konce června 2023

Osoby mimo EU a žádost o vrácení DPH do konce června 2023

Datum článku: 05. 06. 2023

Požádat si o vrácení DPH čili daně z přidané hodnoty mohou všichni plátci DPH, pokud měli podnikatelské výdaje…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Práce s evidencí ohledně DPH není zrovna málo, ale jde i usnadnit

Práce s evidencí ohledně DPH není zrovna málo, ale jde i usnadnit

Datum článku: 25. 05. 2023

Daňové administrativy mají podnikatelé stále nad hlavu i navzdory ujišťování politiků, že se daný proces…

Více informací