Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změna u režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f od srpna 2022

V daňových záležitostech dochází velmi často ke změnám, kterých je třeba si všímat zejména kvůli správnému plnění daňových povinností. K jedné z takových změn došlo od 10. 8. 2022 v oblasti režimu přenesení daňové povinnosti k DPH. Změna se týká § 92f zákona o DPH konkrétně úprav kódů kombinované nomenklatury s dopadem právě do režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží.

Změna u režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f od 2.jpg
Datum článku: 15. 08. 2022

Od 10. 8. 2022 je účinné nové nařízení vlády, kterým dochází k ukotvení nového kódu do celního sazebníku pro některé zboží

Při uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH je nutné samozřejmě vždy postupovat podle aktuálně platných pravidel včetně pravidel týkajících se kódů kombinované nomenklatury celního sazebníku,

Finanční správa ČR v dané souvislosti upozorňuje daňové subjekty na změnu účinnou od 10. 8. 2022, kdy nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 228, které mění předchozí nařízení vlády k použití režimu přenesení daňové povinnosti, konkrétně dochází k ukotvení nového kódu nomenklatury celního sazebníku pro některé druky zboží dodávaného v uvedeném režimu. Kód se mění pro videoherní konzole, které nově mají kód celního sazebníku 9504 50 00. Do dne 9. 8. 2022 byl tento kód pouze číslem 9504. Uvedená položka však není jediná, které se od 10. 8. 2022 změnil kód v celním sazebníku, protože u více položek se v rámci úprav sazebníku v období od 1. 1. 2022 do 9. 8. 2022 zrušilo či změnilo dané sazebníkové číslo.

V rámci sjednocení pravidel bylo stanoveno, že období od začátku roku 2022 až do 9. 8. 2022 bude přechodným obdobím, v němž nebude dodání uvedeného zboží, kterému bylo upraveno či zrušeno číslo v celním sazebníku, považováno za plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, i když jinak by uvedené zboží do režimu dle § 92f spadalo. Nebude se tudíž zkoumat zda v daném přechodném období byl režim přenesení povinnosti uplatněn správně a nebude potřeba činit v dané záležitosti ani případné opravné kroky.

Podrobnější informace k uvedené záležitosti lze najít na webových stránkách Finanční správy v sekci informace stanoviska a sdělení ohledně režimu přenesení daňové povinnosti. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací
Agentury práce budou zřejmě platit vyšší poplatek za povolení k činnosti a nejen to

Agentury práce budou zřejmě platit vyšší poplatek za povolení k činnosti a nejen to

Datum článku: 09. 11. 2023

Agentury práce se při své činnosti často dopouštějí chyb i nedodržování zákonů. Z uvedeného důvodu se chystá…

Více informací