Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny ohledně sankcí u kontrolního hlášení k DPH od ledna 2023

O tom, že od 1. 1. 2023 dojde ke změnám ohledně pokut za pozdě podané či nepodané kontrolní hlášení k DPH a že postihy budou v některých případech dokonce nižší, již tyto stránky koncem minulého roku informovaly. Pojďme si však připomenout, že i pro to, aby pokuta mohla být nižší, nebo vůbec nevznikla, bude třeba něco udělat.

Změny ohledně sankcí u kontrolního hlášení k 2.jpg
Datum článku: 03. 01. 2023

 Nižší pokuty nebo možnost se postihu úplně vyhnout u kontrolního hlášení k DPH bude v roce 2023 možné, ale neobejde se to bez komunikace a aktivní spolupráce se správcem daně

Nutných povinností k plnění v oblasti daně z přidané hodnoty mají podnikatelé mnoho, zejména pak v sektoru kontrolního hlášení. Přirozeným jevem také je, že pokud podnikatel na plnění daných povinností zapomene či je dokonce úmyslně neplní, tak samozřejmě dochází k sankcím v podobě pokut. Pokuty však mohou zvláště v současné těžké ekonomické situaci velmi snadno a tvrdě dopadnout i na jinak svědomité přetížené podnikatele, kteří se s plněním povinnosti neúmyslně opozdí. Uvedených případů v těžkých časech přibývá. A proto bylo rozhodnuto o změnách zákona o DPH právě v oblasti kontrolního hlášení k DPH a s tím souvisejících sankcí. Účinnost těchto novinek nastala právě od 1. 1. 2023.

Uvedená úprava zákona má mírnit sankce, tam kde došlo k opoždění s plněním povinností ohledně kontrolního hlášení, ale toto opoždění je u podnikatele ojedinělé a má třeba i závažný důvod. Změna nastává od 1. 1. 2023 zejména u § 101g odst. 1 i odstavci 3, zákona o DPH v oblasti výzev k podání kontrolního hlášení. Pokud plátce daně včas zareaguje, na výzvu správce dané k podání kontrolního hlášení případně následného kontrolního hlášení k DPH může hrozící sankci odvrátit. Na výzvu správce daně je však potřeba zareagovat co nejrychleji do 5 dnů od výzvy. Jak upozorňuje i Finanční správa ČR  na výzvu je třeba rychle, nejlépe elektronickou cestou, reagovat i v případě, že plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c zákona o DPH nevznikla. Uvedené znamená, že i když povinnost nevznikla je třeba o tom správce daně rychle informovat. A pokud povinnost podat kontrolní hlášení plátci nevznikla, tak nevznikne samozřejmě ani pokuta za nesplnění dané povinnosti, plátce však musí danou skutečnost sám oznámit.

Lhůta na odpověď plátce na výzvu ke změně či doplnění údajů v KH je nově delší kvůli doručování do datových schránek

Další novinka v oblasti DPH, která platí taktéž od 1. 1. 2023 se týká doručování výzev k doplnění či úpravě údajů v kontrolním hlášení datovou schránkou. Pro plátce se nově prodloužila lhůta na reakci právě na výzvu ke změně, doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení. Lhůta se prodloužila na 17 dnů ode dne doručení výzvy do datové schránky plátce.

Další informace k dané problematice i k tomu jak nejrychleji a správně ne popsané výzvy reagovat lze zjistit zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací