Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny ohledně sankcí u kontrolního hlášení k DPH od ledna 2023

O tom, že od 1. 1. 2023 dojde ke změnám ohledně pokut za pozdě podané či nepodané kontrolní hlášení k DPH a že postihy budou v některých případech dokonce nižší, již tyto stránky koncem minulého roku informovaly. Pojďme si však připomenout, že i pro to, aby pokuta mohla být nižší, nebo vůbec nevznikla, bude třeba něco udělat.

Změny ohledně sankcí u kontrolního hlášení k 2.jpg
Datum článku: 03. 01. 2023

 Nižší pokuty nebo možnost se postihu úplně vyhnout u kontrolního hlášení k DPH bude v roce 2023 možné, ale neobejde se to bez komunikace a aktivní spolupráce se správcem daně

Nutných povinností k plnění v oblasti daně z přidané hodnoty mají podnikatelé mnoho, zejména pak v sektoru kontrolního hlášení. Přirozeným jevem také je, že pokud podnikatel na plnění daných povinností zapomene či je dokonce úmyslně neplní, tak samozřejmě dochází k sankcím v podobě pokut. Pokuty však mohou zvláště v současné těžké ekonomické situaci velmi snadno a tvrdě dopadnout i na jinak svědomité přetížené podnikatele, kteří se s plněním povinnosti neúmyslně opozdí. Uvedených případů v těžkých časech přibývá. A proto bylo rozhodnuto o změnách zákona o DPH právě v oblasti kontrolního hlášení k DPH a s tím souvisejících sankcí. Účinnost těchto novinek nastala právě od 1. 1. 2023.

Uvedená úprava zákona má mírnit sankce, tam kde došlo k opoždění s plněním povinností ohledně kontrolního hlášení, ale toto opoždění je u podnikatele ojedinělé a má třeba i závažný důvod. Změna nastává od 1. 1. 2023 zejména u § 101g odst. 1 i odstavci 3, zákona o DPH v oblasti výzev k podání kontrolního hlášení. Pokud plátce daně včas zareaguje, na výzvu správce dané k podání kontrolního hlášení případně následného kontrolního hlášení k DPH může hrozící sankci odvrátit. Na výzvu správce daně je však potřeba zareagovat co nejrychleji do 5 dnů od výzvy. Jak upozorňuje i Finanční správa ČR  na výzvu je třeba rychle, nejlépe elektronickou cestou, reagovat i v případě, že plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c zákona o DPH nevznikla. Uvedené znamená, že i když povinnost nevznikla je třeba o tom správce daně rychle informovat. A pokud povinnost podat kontrolní hlášení plátci nevznikla, tak nevznikne samozřejmě ani pokuta za nesplnění dané povinnosti, plátce však musí danou skutečnost sám oznámit.

Lhůta na odpověď plátce na výzvu ke změně či doplnění údajů v KH je nově delší kvůli doručování do datových schránek

Další novinka v oblasti DPH, která platí taktéž od 1. 1. 2023 se týká doručování výzev k doplnění či úpravě údajů v kontrolním hlášení datovou schránkou. Pro plátce se nově prodloužila lhůta na reakci právě na výzvu ke změně, doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení. Lhůta se prodloužila na 17 dnů ode dne doručení výzvy do datové schránky plátce.

Další informace k dané problematice i k tomu jak nejrychleji a správně ne popsané výzvy reagovat lze zjistit zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Datum článku: 29. 05. 2023

Potřeba aby si lidé více a aktivněji spořili na důchod je stále naléhavější. Stát proto již od roku 2024…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací