Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny ohledně sankcí u kontrolního hlášení k DPH od ledna 2023

O tom, že od 1. 1. 2023 dojde ke změnám ohledně pokut za pozdě podané či nepodané kontrolní hlášení k DPH a že postihy budou v některých případech dokonce nižší, již tyto stránky koncem minulého roku informovaly. Pojďme si však připomenout, že i pro to, aby pokuta mohla být nižší, nebo vůbec nevznikla, bude třeba něco udělat.

Změny ohledně sankcí u kontrolního hlášení k 2.jpg
Datum článku: 03. 01. 2023

 Nižší pokuty nebo možnost se postihu úplně vyhnout u kontrolního hlášení k DPH bude v roce 2023 možné, ale neobejde se to bez komunikace a aktivní spolupráce se správcem daně

Nutných povinností k plnění v oblasti daně z přidané hodnoty mají podnikatelé mnoho, zejména pak v sektoru kontrolního hlášení. Přirozeným jevem také je, že pokud podnikatel na plnění daných povinností zapomene či je dokonce úmyslně neplní, tak samozřejmě dochází k sankcím v podobě pokut. Pokuty však mohou zvláště v současné těžké ekonomické situaci velmi snadno a tvrdě dopadnout i na jinak svědomité přetížené podnikatele, kteří se s plněním povinnosti neúmyslně opozdí. Uvedených případů v těžkých časech přibývá. A proto bylo rozhodnuto o změnách zákona o DPH právě v oblasti kontrolního hlášení k DPH a s tím souvisejících sankcí. Účinnost těchto novinek nastala právě od 1. 1. 2023.

Uvedená úprava zákona má mírnit sankce, tam kde došlo k opoždění s plněním povinností ohledně kontrolního hlášení, ale toto opoždění je u podnikatele ojedinělé a má třeba i závažný důvod. Změna nastává od 1. 1. 2023 zejména u § 101g odst. 1 i odstavci 3, zákona o DPH v oblasti výzev k podání kontrolního hlášení. Pokud plátce daně včas zareaguje, na výzvu správce dané k podání kontrolního hlášení případně následného kontrolního hlášení k DPH může hrozící sankci odvrátit. Na výzvu správce daně je však potřeba zareagovat co nejrychleji do 5 dnů od výzvy. Jak upozorňuje i Finanční správa ČR  na výzvu je třeba rychle, nejlépe elektronickou cestou, reagovat i v případě, že plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c zákona o DPH nevznikla. Uvedené znamená, že i když povinnost nevznikla je třeba o tom správce daně rychle informovat. A pokud povinnost podat kontrolní hlášení plátci nevznikla, tak nevznikne samozřejmě ani pokuta za nesplnění dané povinnosti, plátce však musí danou skutečnost sám oznámit.

Lhůta na odpověď plátce na výzvu ke změně či doplnění údajů v KH je nově delší kvůli doručování do datových schránek

Další novinka v oblasti DPH, která platí taktéž od 1. 1. 2023 se týká doručování výzev k doplnění či úpravě údajů v kontrolním hlášení datovou schránkou. Pro plátce se nově prodloužila lhůta na reakci právě na výzvu ke změně, doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení. Lhůta se prodloužila na 17 dnů ode dne doručení výzvy do datové schránky plátce.

Další informace k dané problematice i k tomu jak nejrychleji a správně ne popsané výzvy reagovat lze zjistit zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací