Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny u příspěvku na péči, příspěvku na zvláštní pomůcku i průkazu osoby se zdravotním postižením v roce 2022

Rok 2022 bude rokem náročným na zvládání zejména z ekonomického hlediska pro všechny občany, což znamená ještě větší náročnost pro ty, kdo potřebují nějakou sociální pomoc a příspěvek. Ke změnám které by měly pomoci, dochází proto také u příspěvku na péči stupeň III a IV, příspěvku na zvláštní pomůcku nebo ve vydávání průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Změny u příspěvku na péči, příspěvku na zvláštní pomůcku i průkazu osoby se zdravotním 2.jpg
Datum článku: 05. 01. 2022

Od ledna 2022 bude poskytován stejně vysoký příspěvek na péči ve stupních III a IV ať péči bude poskytovat pobytové zařízení nebo neformální pečující či pečovatelská služba

Do konce roku 2021 sehrávalo u výše příspěvku na péči u osob se závislostí ve stupních III a IV tedy těžká a úplná závislost na péči druhé osoby také to, kdo péči postiženému poskytoval. Osobám s uvedenými stupni závislosti, které byli klienty zařízení pobytových sociálních služeb dětský domov, či speciální zdravotnické zařízení hospicového typu byl poskytován příspěvek v nižší částce než osobám, kterým péči poskytoval neformální pečující nebo ambulantní či terénní pečovatelská služba.

Od ledna 2022 bude poskytován všem osobám s uvedenými stupni závislosti ve stejné výši, ať o ně budou pečovat uvedená zařízení nebo neformální pečující či pečovatelská služba.

Výše příspěvku na péči bude tedy od ledna 2022:

13 900 Kč u dětí ve třetím stupni závislosti,

12 800 Kč měsíčně u dospělých ve třetím stupni závislosti,

19 200 Kč měsíčně u dětí i dospělých ve čtvrtém stupni závislosti.

Výše příspěvku bude srovnána automaticky a není potřeba o ni žádat.

Příspěvek na zvláštní pomůcku bude moci od ledna 2022 získat širší okruh osob. Příspěvek bude nově pro osoby s těžkým autismem i osoby s demencí

Jak je řečeno výše, zásadní změna v příspěvcích nastává v roce 2022, také u příspěvku na takzvanou zvláštní pomůcku, kam patří především příspěvek na pořízení motorového vozidla až do výše 200 000 Kč dle příjmů žadatele a společně posuzovaných osob a dále se příspěvek na zvláštní pomůcku vztahuje na pořízení například schodišťových plošin či stropních zvedáků pro manipulaci s imobilními osobami.

Konkrétně nově od roku 2022 budou mít nově nárok získat příspěvek na pořízení vozidla osoby s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením s opakovanými prokázanými projevy autoagrese či heteroagrese, které přetrvávají navzdory užívané léčbě. Další skupinou osob, která bude moci od ledna 2022 nově žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku právě na uvedené pomůcky usnadňující mobilitu, jsou lidé s demencí, kterým daný příspěvek zatím nenáležel.

Současně se taktéž od začátku roku 2022 má zjednodušit řízení právě ohledně žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a stejně tak se zjednoduší i řízení u žádosti o příspěvek na mobilitu, kde by se mělo zjednodušit hlavně zastavení či obnovení výplaty tohoto příspěvku.

Osoby s těžkým postižením a trvalým nárokem na průkaz osoby se zdravotním postižením nebudou muset pro obnovení průkazu podstupovat opakované kontroly zdravotního stavu

Alespoň o trochu by se měl od roku 2022 zjednodušit život osobám s postižením, u kterých zůstává trvale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Uvedení občané jsou ve většině případů držiteli průkazů osoby se zdravotním postižením, kterému po nějakém čase vždy skončí platnost, musí se obnovovat a k obnově většinou bývá potřeba opakovaná kontrola zdravotního stavu.

Od roku 2022 přichází v dané záležitosti změna. Osoby s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem trvalého charakteru budou mít od roku 2022 nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení. Fyzická platnost průkazu tedy oné plastové karty, kterou lidé svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav prokazují sice nadále omezena, bude, ale zjednoduší se její obnovení. Držitelé nebudou muset opakovaně podstupovat kontroly zdravotního stavu, po vypršení platnosti plastové karty se jim vydá plastová karta nová a navíc 90 dnů před skončením platnosti bude držitel písemně informován krajskou pobočkou úřadu práce, že mu platnost karty bude končit a bude mu vydána karta nová.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Těžce nemocní a postižení by již od podzimu měli dostat vyšší příspěvek na mobilitu i další pomocné dávky

Těžce nemocní a postižení by již od podzimu měli dostat vyšší příspěvek na mobilitu i další pomocné dávky

Datum článku: 26. 07. 2022

Současná těžká ekonomická situace dopadá velmi tvrdě kromě jiných také na osoby s těžkým onemocněním, kteří…

Více informací
Řízení už v sedmnácti s dohledem nebo řidičák na zkoušku jsou novinky v silničním zákoně zřejmě platné od roku 2024

Řízení už v sedmnácti s dohledem nebo řidičák na zkoušku jsou novinky v silničním zákoně zřejmě platné od roku 2024

Datum článku: 25. 07. 2022

Intenzivně se chystá novelizace silničního zákona, která by měla posílit bezpečnost na silnicích, ale přesto dát…

Více informací
Nezabavitelné minimum v exekuci je od července 2022 opět vyšší

Nezabavitelné minimum v exekuci je od července 2022 opět vyšší

Datum článku: 21. 07. 2022

Inflační veletoče a neustálý prudký nárůst cen znovu od července 2022 změnily výši nezabavitelného minima pro…

Více informací
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Datum článku: 20. 07. 2022

Neustálý růst cen všeho na co jen člověk pomyslí je velmi zneklidňujícím faktorem, na němž většina z nás nic…

Více informací