Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v používání datových schránek v roce 2022

Majitelé aktivních datových schránek musí být od letošního roku více ve střehu a ještě častěji si obsah schránky kontrolovat. Od 1. ledna 2022 platí automatické doručení čili fikce doručení také pro soukromou respektive neúřední korespondenci zaslanou do datovky.

Změny v používání datových sc 2.jpg
Datum článku: 01. 02. 2022

Všechny zprávy bez rozdílu doručené do datové schránky se od ledna 2022 považují po 10 dnech automaticky za doručené

Elektronická komunikace nejen s úřady je rychlejší, pohodlnější a stále více občanů její výhody také využívá i s pomocí datové schránky. Datová schránka je vlastně elektronická poštovní schránka, kam se odeslané zprávy přesouvají automaticky do několika minut od odeslání odesilatelem tedy bez použití doručovatele. U zprávy zaslané do datové schránky se nemůže příjemce vymlouvat, že pošťák zprávu nedoručil nebo, že ona zpráva ležela měsíc ve schránce souseda.

Datovou schránkou se zpráva zkrátka vždy doručí a příjemce má možnost na doručenou důležitou poštu pokud je to potřeba okamžitě reagovat. Při komunikaci prostřednictvím datové schránky navíc dochází k automatické identifikaci čili ověření identity majitele schránky. Při pořízení datové schránky je vždy prověřena identita majitele schránky a dostává jedinečné identifikační údaje, kterými se následně vždy do schránky přihlašuje a stejnými údaji se následně může přihlašovat při úřední elektronické komunikaci a není již třeba další prokazování identity. Prostřednictvím datové schránky je již nějakou dobu možné podávat daňová přiznání, komunikovat s ČSSZ nebo získávat výpisy z rejstříků.

Vše uvedené zpřesňuje a současně urychluje mezilidskou komunikaci a je velkým přínosem k rychlému a přesnému řešení nejrůznějších záležitostí a nejen těch úředních. Z uvedeného důvodu došlo v roce 2021 ke změně zákona o elektronických úkonech a tato změna zavedla s účinností od začátku roku 2022 systém automatického doručení čili fikci doručení i u takzvaně soukromých datových zpráv, čili u zpráv od firem banky, pojišťovny i u zpráv od soukromých osob. Uvedená změna tedy znamená, že všechny zprávy zaslané do datové schránky jsou po deseti dnech od zaslání automaticky považovány za doručené, ať už si je majitel schránky přečte či nikoli. Fikce doručení právně platí, i v případě, že majitel schránku nenavštíví. Proto je nutné si datovou schránku pravidelně kontrolovat a zprávám věnovat pozornost. Je třeba myslet i na to, že zaslané zprávy v datové schránce zůstávají vždy maximálně 90 dnů a poté se automaticky mažou.

Příjem uvedených soukromých respektive neúředních zpráv je od roku 2022 nově taktéž automaticky povolen a jen nepodnikatelé si mohou dané povolení zakázat

Ještě do konce roku platilo, že příjem takových neúředních zpráv do datové schránky musel majitel schránky z vlastní vůle povolit. Od počátku roku se pravidla změnila i v této záležitosti. Platí tedy, že veškerá pošta zasílaná datové schránky se příjemci do schránky automaticky dostane a v intervalu maximálně do deseti dnů od chvíle, kdy dopis ve schránce přistál, je z hlediska zákona považován za doručený. Pozor, zpráva může být oficiálně považována za doručenou i daleko dříve, než za oněch 10 dnů. Platí totiž, že kdykoli se majitel schránky do této schránky přihlásí, je považován veškerý obsah, který se v okamžiku přihlášení ve schránce nachází, automaticky za doručený, ať už si jej majitel přečte nebo nepřečte.

Fyzické osoby čili nepodnikatelé budou mít možnost si zablokovat automatické přijímání uvedených neúředních zpráv do datové schránky. Uvedené zablokování se provede v záložce nastavení datové schránky. Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám toto zablokování nepůjde a budou muset do datové schránky přijímat zprávy všechny.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Voda v roce 2024 opět zdraží

Voda v roce 2024 opět zdraží

Datum článku: 08. 12. 2023

Při sestavování rozpočtu domácností i firem na nadcházející rok 2024 je zásadní zahrnout do kalkulací…

Více informací
Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Datum článku: 08. 12. 2023

Rok 2024 znamená pro podnikatele i širokou veřejnost podstatné novinky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde…

Více informací
Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

Datum článku: 07. 12. 2023

Ministerstvo práce navrhuje od ledna 2024 zvýšení tří z osmi úrovní garantované mzdy. Podle tohoto plánu se…

Více informací