Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v používání datových schránek v roce 2022

Majitelé aktivních datových schránek musí být od letošního roku více ve střehu a ještě častěji si obsah schránky kontrolovat. Od 1. ledna 2022 platí automatické doručení čili fikce doručení také pro soukromou respektive neúřední korespondenci zaslanou do datovky.

Změny v používání datových sc 2.jpg
Datum článku: 01. 02. 2022

Všechny zprávy bez rozdílu doručené do datové schránky se od ledna 2022 považují po 10 dnech automaticky za doručené

Elektronická komunikace nejen s úřady je rychlejší, pohodlnější a stále více občanů její výhody také využívá i s pomocí datové schránky. Datová schránka je vlastně elektronická poštovní schránka, kam se odeslané zprávy přesouvají automaticky do několika minut od odeslání odesilatelem tedy bez použití doručovatele. U zprávy zaslané do datové schránky se nemůže příjemce vymlouvat, že pošťák zprávu nedoručil nebo, že ona zpráva ležela měsíc ve schránce souseda.

Datovou schránkou se zpráva zkrátka vždy doručí a příjemce má možnost na doručenou důležitou poštu pokud je to potřeba okamžitě reagovat. Při komunikaci prostřednictvím datové schránky navíc dochází k automatické identifikaci čili ověření identity majitele schránky. Při pořízení datové schránky je vždy prověřena identita majitele schránky a dostává jedinečné identifikační údaje, kterými se následně vždy do schránky přihlašuje a stejnými údaji se následně může přihlašovat při úřední elektronické komunikaci a není již třeba další prokazování identity. Prostřednictvím datové schránky je již nějakou dobu možné podávat daňová přiznání, komunikovat s ČSSZ nebo získávat výpisy z rejstříků.

Vše uvedené zpřesňuje a současně urychluje mezilidskou komunikaci a je velkým přínosem k rychlému a přesnému řešení nejrůznějších záležitostí a nejen těch úředních. Z uvedeného důvodu došlo v roce 2021 ke změně zákona o elektronických úkonech a tato změna zavedla s účinností od začátku roku 2022 systém automatického doručení čili fikci doručení i u takzvaně soukromých datových zpráv, čili u zpráv od firem banky, pojišťovny i u zpráv od soukromých osob. Uvedená změna tedy znamená, že všechny zprávy zaslané do datové schránky jsou po deseti dnech od zaslání automaticky považovány za doručené, ať už si je majitel schránky přečte či nikoli. Fikce doručení právně platí, i v případě, že majitel schránku nenavštíví. Proto je nutné si datovou schránku pravidelně kontrolovat a zprávám věnovat pozornost. Je třeba myslet i na to, že zaslané zprávy v datové schránce zůstávají vždy maximálně 90 dnů a poté se automaticky mažou.

Příjem uvedených soukromých respektive neúředních zpráv je od roku 2022 nově taktéž automaticky povolen a jen nepodnikatelé si mohou dané povolení zakázat

Ještě do konce roku platilo, že příjem takových neúředních zpráv do datové schránky musel majitel schránky z vlastní vůle povolit. Od počátku roku se pravidla změnila i v této záležitosti. Platí tedy, že veškerá pošta zasílaná datové schránky se příjemci do schránky automaticky dostane a v intervalu maximálně do deseti dnů od chvíle, kdy dopis ve schránce přistál, je z hlediska zákona považován za doručený. Pozor, zpráva může být oficiálně považována za doručenou i daleko dříve, než za oněch 10 dnů. Platí totiž, že kdykoli se majitel schránky do této schránky přihlásí, je považován veškerý obsah, který se v okamžiku přihlášení ve schránce nachází, automaticky za doručený, ať už si jej majitel přečte nebo nepřečte.

Fyzické osoby čili nepodnikatelé budou mít možnost si zablokovat automatické přijímání uvedených neúředních zpráv do datové schránky. Uvedené zablokování se provede v záložce nastavení datové schránky. Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám toto zablokování nepůjde a budou muset do datové schránky přijímat zprávy všechny.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronického podpisu

Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronického podpisu

Datum článku: 29. 06. 2022

Digitalizace a elektronizace nejrůznějších i velmi zásadních dokumentů je stále častější, a proto je také…

Více informací
Příspěvek na bydlení půjde od července vyřídit online a mimořádná okamžitá pomoc půjde žádat ve více situacích

Příspěvek na bydlení půjde od července vyřídit online a mimořádná okamžitá pomoc půjde žádat ve více situacích

Datum článku: 28. 06. 2022

Už za dva dny bude možné si vyřídit příspěvek na bydlení zcela elektronicky z počítače tabletu či mobilu.…

Více informací
Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Datum článku: 24. 06. 2022

Hlavním posláním účetnictví je poskytovat firmě spolehlivý přehled o vývoji jejího hospodaření a ekonomických…

Více informací