Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v přispívání na stravu zaměstnancům od roku 2021

O stravenkovém paušálu jako nové formě příspěvku na stravování zaměstnanců se již nějakou dobu diskutuje. Na konci června prošla klauzule o uvedeném stravenkovém paušálu, která je obsažena v novele zákona o daních z příjmů prvním čtením a postoupila ke čtení druhému. Schvalování zákona zatím probíhá bez problémů a změny v přispívání na stravné zaměstnancům tedy  od roku 2021 nejspíš realitou budou. Jak budou tyto změny vypadat?

Změny v přispívání na stravu zaměstnan 2.jpg
Datum článku: 11. 08. 2020

Stravenky se nezruší, jen ke dvěma způsobům přispívání na stravování zaměstnanců přibude třetí možnost ve formě stravenkového paušálu

Možnost výběru z více možností bývá vždy lepší variantou, než když možnost volby není a totéž platí i pro připravovaný nový způsob příspěvku na stravování zaměstnanců takzvaný stravenkový paušál, který má rozšířit způsob přispívání na stravu zaměstnanců zaměstnavatelem právě od roku 2021.

Není pravdou, že uvedená novinka pohřbí v současnosti dost často používané stravenky. Stravenky i v roce 2021 budou nadále jednou z možností, jak bude moci zaměstnavatel zaměstnancům na jídlo přispívat. Další možností, která v přispívání na stravu zaměstnanců taktéž zůstane, je nepeněžitý příspěvek na stravování přímo na pracovišti, to znamená forma podnikového stravování zajišťovaná provozem vlastního stravovacího zařízení či prostřednictvím dalších subjektů. A konečně zde bude i třetí možnost přispívání zaměstnancům na jídlo právě formou uvedeného nového příspěvku.

Uvedený nový peněžní příspěvek zaměstnavatele na stravu zaměstnanců poskytnutý na jednu směnu do výše 70% horní hranice stravného bude na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem. Na straně zaměstnance bude daný příspěvek daňově osvobozeným příjmem, který nepodléhá povinným odvodům na zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Tato nová možnost příspěvku na stravu umožní nabídnout daňově zvýhodněné stravování i zaměstnancům, kteří tuto možnost zatím neměli z důvodů velkých administrativních a dalších nákladů při poskytování stravenek.

Zaměstnavatelé se budou moci rozhodnout, jestli budou na stravu zaměstnanců přispívat penězi či stravenkami či na různých pracovištích oběma způsoby

Nová forma příspěvku na stravování v peněžní podobě se zřejmě stane pro zaměstnance také vítaným motivačním prvkem, jakým jsou dosud stravenky. Novinka má dokonce velkou šanci stát motivačně ještě výše. Protože zaměstnanec, jak je zde uvedeno dostane, kromě mzdy další příspěvek v hotových penězích osvobozený od daně. Tento příspěvek na stravování pokud bude poskytován při horní hranici daňově uznatelného limitu, přinese zaměstnanci v roce 2021 v měsíci s 21 pracovními dny 1512 korun navíc k měsíční mzdě.

Zaměstnavatel se může rozhodnout i pro to, že zaměstnancům bude na stravu poskytovat měsíčně vyšší příspěvek, který už přesáhne limit daňové osvobozený příjem na straně zaměstnance a bude poskytovat příspěvek například ve výši 100 Kč na den. V takovém případě je však nutné už tu část příspěvku, která je nad limit u zaměstnance zdanit a odvést z ní sociální i zdravotní pojištění.

Zaměstnavatelé, pokud uvedená novelizace zákona a tedy i stravenkový paušál projdou, budou mít od příštího roku možnost volby, jestli budou zaměstnancům přispívat stravenkami či hotovými penězi, nebo v rámci jednoho závodu na různých pracovištích bude poskytovat různou formu uvedené podpory stravování.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne přejít od stravenek na peněžitý příspěvek tedy uvedený stravenkový paušál, měl by tak učinit na základě předchozí dohody se zaměstnanci. Zaměstnanec či zaměstnanci, kterým by se naopak zamlouval nový příspěvek na stravování více, než stravenky nemohou danou změnu jednostranně po zaměstnavateli nárokovat. Mohou u zaměstnavatele vznést návrh na změnu a zkoušet změnu se zaměstnavatelem dohodnout.

Peněžitý příspěvek na stravné nebude podléhat exekuci

Další výhodou chystaného peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců bude bezesporu i to, že nebude podléhat srážkám z exekucí a insolvenčních řízení. Peněžitý příspěvek na stravování bude stejně jako stravenka patřit do skupiny takzvaných nenárokových benefitů, které zaměstnavatel může či nemusí poskytovat nad rámec mzdy a není proto možné, aby se na ně vztahovaly exekuční srážky, které se týkají mzdy či příjmů poskytovaných vedle ní vyjmenovaných v § 299 občanského zákoníku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Od roku 2021 se zpřísní podmínky pro poskytovatele internetového připojení a Česká pošta se zřejmě začne dělit o licenci na poskytování poštovních služeb

Od roku 2021 se zpřísní podmínky pro poskytovatele internetového připojení a Česká pošta se zřejmě začne dělit o licenci na poskytování poštovních služeb

Datum článku: 21. 09. 2020

Český telekomunikační úřad si pro rok 2021 připravil novinky, které asi nepotěší operátory poskytující…

Více informací
Karanténa v jiném členském státě EU znamená zasílání dokumentace zaměstnavateli a podporu jako při nemocenské

Karanténa v jiném členském státě EU znamená zasílání dokumentace zaměstnavateli a podporu jako při nemocenské

Datum článku: 18. 09. 2020

Pobyt v karanténě v jiném členském státě EU znamená pro zaměstnance udržování kontaktu se zaměstnavatelem…

Více informací
Příspěvek na živobytí v roce 2020 může pomáhat i v koronavirové nepřízni osudu

Příspěvek na živobytí v roce 2020 může pomáhat i v koronavirové nepřízni osudu

Datum článku: 16. 09. 2020

Pandemie Koronaviru a všechny nepříjemnosti, které přináší, ať už jde o opatření proti šíření nákazy,…

Více informací
Výše odstupného může být u několika současně propouštěných zaměstnanců různá a nemusí to  být chyba či diskriminace

Výše odstupného může být u několika současně propouštěných zaměstnanců různá a nemusí to být chyba či diskriminace

Datum článku: 15. 09. 2020

Problematika odstupného při ukončení pracovního poměru je velmi citlivou záležitostí pro propuštěného zaměstnance…

Více informací