Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v přispívání na stravu zaměstnancům od roku 2021

O stravenkovém paušálu jako nové formě příspěvku na stravování zaměstnanců se již nějakou dobu diskutuje. Na konci června prošla klauzule o uvedeném stravenkovém paušálu, která je obsažena v novele zákona o daních z příjmů prvním čtením a postoupila ke čtení druhému. Schvalování zákona zatím probíhá bez problémů a změny v přispívání na stravné zaměstnancům tedy  od roku 2021 nejspíš realitou budou. Jak budou tyto změny vypadat?

Změny v přispívání na stravu zaměstnan 2.jpg
Datum článku: 11. 08. 2020

Stravenky se nezruší, jen ke dvěma způsobům přispívání na stravování zaměstnanců přibude třetí možnost ve formě stravenkového paušálu

Možnost výběru z více možností bývá vždy lepší variantou, než když možnost volby není a totéž platí i pro připravovaný nový způsob příspěvku na stravování zaměstnanců takzvaný stravenkový paušál, který má rozšířit způsob přispívání na stravu zaměstnanců zaměstnavatelem právě od roku 2021.

Není pravdou, že uvedená novinka pohřbí v současnosti dost často používané stravenky. Stravenky i v roce 2021 budou nadále jednou z možností, jak bude moci zaměstnavatel zaměstnancům na jídlo přispívat. Další možností, která v přispívání na stravu zaměstnanců taktéž zůstane, je nepeněžitý příspěvek na stravování přímo na pracovišti, to znamená forma podnikového stravování zajišťovaná provozem vlastního stravovacího zařízení či prostřednictvím dalších subjektů. A konečně zde bude i třetí možnost přispívání zaměstnancům na jídlo právě formou uvedeného nového příspěvku.

Uvedený nový peněžní příspěvek zaměstnavatele na stravu zaměstnanců poskytnutý na jednu směnu do výše 70% horní hranice stravného bude na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem. Na straně zaměstnance bude daný příspěvek daňově osvobozeným příjmem, který nepodléhá povinným odvodům na zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Tato nová možnost příspěvku na stravu umožní nabídnout daňově zvýhodněné stravování i zaměstnancům, kteří tuto možnost zatím neměli z důvodů velkých administrativních a dalších nákladů při poskytování stravenek.

Zaměstnavatelé se budou moci rozhodnout, jestli budou na stravu zaměstnanců přispívat penězi či stravenkami či na různých pracovištích oběma způsoby

Nová forma příspěvku na stravování v peněžní podobě se zřejmě stane pro zaměstnance také vítaným motivačním prvkem, jakým jsou dosud stravenky. Novinka má dokonce velkou šanci stát motivačně ještě výše. Protože zaměstnanec, jak je zde uvedeno dostane, kromě mzdy další příspěvek v hotových penězích osvobozený od daně. Tento příspěvek na stravování pokud bude poskytován při horní hranici daňově uznatelného limitu, přinese zaměstnanci v roce 2021 v měsíci s 21 pracovními dny 1512 korun navíc k měsíční mzdě.

Zaměstnavatel se může rozhodnout i pro to, že zaměstnancům bude na stravu poskytovat měsíčně vyšší příspěvek, který už přesáhne limit daňové osvobozený příjem na straně zaměstnance a bude poskytovat příspěvek například ve výši 100 Kč na den. V takovém případě je však nutné už tu část příspěvku, která je nad limit u zaměstnance zdanit a odvést z ní sociální i zdravotní pojištění.

Zaměstnavatelé, pokud uvedená novelizace zákona a tedy i stravenkový paušál projdou, budou mít od příštího roku možnost volby, jestli budou zaměstnancům přispívat stravenkami či hotovými penězi, nebo v rámci jednoho závodu na různých pracovištích bude poskytovat různou formu uvedené podpory stravování.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne přejít od stravenek na peněžitý příspěvek tedy uvedený stravenkový paušál, měl by tak učinit na základě předchozí dohody se zaměstnanci. Zaměstnanec či zaměstnanci, kterým by se naopak zamlouval nový příspěvek na stravování více, než stravenky nemohou danou změnu jednostranně po zaměstnavateli nárokovat. Mohou u zaměstnavatele vznést návrh na změnu a zkoušet změnu se zaměstnavatelem dohodnout.

Peněžitý příspěvek na stravné nebude podléhat exekuci

Další výhodou chystaného peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců bude bezesporu i to, že nebude podléhat srážkám z exekucí a insolvenčních řízení. Peněžitý příspěvek na stravování bude stejně jako stravenka patřit do skupiny takzvaných nenárokových benefitů, které zaměstnavatel může či nemusí poskytovat nad rámec mzdy a není proto možné, aby se na ně vztahovaly exekuční srážky, které se týkají mzdy či příjmů poskytovaných vedle ní vyjmenovaných v § 299 občanského zákoníku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací